Ga naar de inhoud

Paspoort

Een paspoort aanvragen kan alleen op afspraak. Het aanvragen en ophalen doet u zelf. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het paspoort ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Meenemen

Neem het volgende mee als u een paspoort komt aanvragen:

  • Al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of identiteitskaart, geldig of niet geldig.
  • Een recente pasfoto in kleur die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Voor een tweede paspoort: bewijsstukken waarmee u de noodzaak van een tweede paspoort uitlegt.

Jonger dan 18 jaar? Of vraagt u een paspoort aan voor uw kind? Breng dan ook mee:

  • Als ouders of gezaghebbenden een paspoort aanvragen voor hun kind, moet het kind daarbij aanwezig zijn.
  • Origineel legitimatiebewijs van (beide) ouder(s) of gezaghebbende(n).
  • Bij de aanvraag voor een paspoort ook alle paspoorten waarin het kind staat bijgeschreven.
  • Een ingevuld toestemmingsformulier (pdf) van (beide) ouder(s) of van degene(n) die het gezag over het kind hebben. Dit geldt bij een paspoortaanvraag voor kinderen tot 18 jaar.

Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven, dan kunt u vervangende toestemming vragen bij het Paleis van Justitie.

Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

Voor een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort neemt u hetzelfde mee als bij de aanvraag voor een Nederlands paspoort. Daarnaast hebben we uw geldige verblijfsvergunning nodig.

Ophalen of bezorgen

Vijf werkdagen na uw aanvraag ligt het paspoort klaar. Een reisdocument haalt u op waar u het hebt aangevraagd. Een afspraak hiervoor maken is niet nodig. Haalt u een paspoort op voor een kind? Dan moet het kind van 4 jaar of ouder hierbij zijn.

U kunt het paspoort laten bezorgen. Laat dit al weten bij de aanvraag van het reisdocument. U betaalt dan direct de kosten voor de bezorging. De bezorgdatum spreken we met u af.

Lichamelijk of verstandelijk beperkt

Bent u lichamelijk of verstandelijk beperkt en woont u zelfstandig? Wilt u een paspoort aanvragen maar kunt u daarvoor niet naar de gemeente komen? Neem dan contact op met de afdeling Publieke Dienstverlening van de gemeente, via (073) 615 51 55.

De meeste bejaarden-, verpleeg- en verzorgingstehuizen van ’s-Hertogenbosch krijgen 2 keer per jaar bezoek van medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening. Bedlegerige personen en personen die op een gesloten afdeling verblijven, kunnen dan een paspoort aanvragen. Een medewerker van het tehuis kondigt het bezoek van de gemeente op tijd aan.

Spoedaanvraag

Paspoort snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Daarvoor betaalt u extra. Als u het paspoort voor 14.00 uur aanvraagt, zorgen we dat het na 2 werkdagen klaarligt. Hebt u het paspoort eerder nodig? Dan kunt u de eerste dag na uw aanvraag vanaf 10.00 uur bellen of het al binnen is.Hebt u uw oude paspoort niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Vertrekt u vandaag al? Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kwijt of gestolen

Bij verlies of diefstal van uw paspoort ondertekent u een vermissingsverklaring bij de gemeente. De normale levertijd van 5 werkdagen is dan niet gegarandeerd. Is uw document in het buitenland verdwenen? Dan moet u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen.

U kunt bij vermissing binnen Nederland digitaal aangifte doen via de knop hieronder. Let op: dit kan alleen in uw eigen gemeente.

Reizen met kinderen

Sommige landen buiten het Schengengebied eisen een bewijs dat de meereizende volwassene de ouder is, het gezag heeft en/of met het kind mag reizen. Voor een alleenreizende ouder met een andere achternaam dan het kind kan dit problemen geven bij de douane. Lees meer over grenscontrole bij verre reizen op de website van Defensie.

Neem in geval van twijfel de volgende papieren mee op reis:

Kosten en geldigheid

Op 9 maart 2014 is een geldigheidsduur van 10 jaar voor reisdocumenten voor volwassenen ingevoerd. Reisdocumenten die vóór die datum zijn uitgegeven, zijn 5 jaar geldig.

Paspoort Tarief 2020 Geldigheid
Tot en met 17 jaar € 55,35 5 jaar
Vanaf 18 jaar € 73,20 10 jaar
Extra kosten spoedaanvraag € 49,85  
Paspoort vluchtelingen/vreemdelingen € 55,35 5 jaar (maximaal)
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar € 73,20 10 jaar
Zakenpaspoort tot en met 17 jaar € 55,35 5 jaar
Extra kosten bij bezorging € 7,45  

Legitimatieplicht

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, als de overheid dat vraagt. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt geen algemene identificatieplicht. In de zorg moeten kinderen zich wel legitimeren. Ook voor openbaar vervoer is er een uitzondering.Ga voor meer informatie over legitimatieplicht naar de website van rijksoverheid.nl.

Informatie over de Brexit

Heb ik na de Brexit een paspoort nodig voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk? Lees hier meer informatie op de website van Rijksoverheid.nl.