Nog geen foto

Peter (P.J.) Romijn

Commissielid niet-raadslid Nevenfuncties
  • Director Site Management & Commissioning bij Wärtsilä
  • Afdelingsbestuurder Partij voor de Dieren Noord-Brabant (onbezoldigd)
  • Penningmeester Partij voor de Dieren Noord-Brabant (onbezoldigd)