Nog geen foto

Wim (W.J.) Plasmeijer

Commissielid niet-raadslid 06 22 65 58 34 Nevenfuncties
  • Penningmeester Stichting Gilde ’s-Hertogenbosch
  • Lid AB Waterschap Aa en Maas