Sluiswachterskade ontwerpbestemmingsplan

Luchtfoto met locatie ontwerpbestemmingsplan SluiswachterskadeHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluiswachterskade’ (NL.IMRO.0796.0002523-1301) met ingang van 6 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Dit plan maakt een kleinschalige stadscamping met ontmoetingsplek en daghoreca rondom de Lambooijbrug mogelijk.

De Sluiswachterskade bevindt zich in de wijk Zuid-Oost, ten oosten van de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch, aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het Zuid-Willemspark. Aan de oostkant wordt het plangebied door het Bedrijventerrein Zuid begrensd. Aan de zuidkant van het plangebied loopt de weg Van Veldekekade en aan de westkant ligt de buurt Bazeldonk.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen.

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 14528110.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier.
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de mevrouw D. Burggraaf, (afdeling Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw), tel. 06-31142458.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur.  Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op de website van de Overheid.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.