Aanvragen bijzondere bijstand

U kunt voor verschillende bijzondere kosten bijzondere bijstand aanvragen. Hieronder staat een korte toelichting bij de meest voorkomende kosten.

 • Sociale activiteiten volwassenen
  U hebt in 2024 misschien recht op een vergoeding van € 125,- per volwassene voor sportactiviteiten of hobbycursussen. Het gaat om activiteiten waar u cursusgeld of een abonnement voor betaalt. Losse entreekaartjes worden dus niet vergoed. U hebt een bewijs nodig waaruit blijkt dat u het cursusgeld of abonnement al hebt betaald. De vergoeding voor sociale activiteiten is vorig jaar eenmalig verhoogd naar € 300,-. Kosten uit 2023 kunt u nog indienen tot 1 april 2024.
 • Tandarts- en brillenkosten
  Tijdelijk kunt u t/m december 2025 een vergoeding van noodzakelijke tandarts- en brillenkosten aanvragen. Dit zijn de kosten die hoger zijn dan de maximumvergoeding van uw gemeentelijke zorgverzekering. Meer informatie is te vinden op de pagina Bijzondere bijstand voor tandarts- of brillenkosten.
 • Gestegen energiekosten
  Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag of is het niet voldoende? En kunt u de hoge energierekening niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor uw energiekosten. U kunt hierover contact opnemen met Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) via (073) 615 51 55. Voor bijstand bij gestegen energiekosten gelden dezelfde voorwaarden als bij de andere kosten. We kijken onder andere dus ook naar uw draagkracht. En hoe u de eventuele energietoeslag en een mogelijke compensatie van het Tijdelijke Noodfonds Energie hebt ingezet. We hebben mogelijk verschillende stukken van uw energiemaatschappij nodig.
 • Eigen bijdrage Rechtsbijstand
  De overheid betaalt mee aan de kosten van een advocaat of mediator. En eventuele extra kosten, zoals griffierecht. U moet een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand hebben. Ook hebt u een factuur nodig van uw advocaat of mediator.
 • Individuele inkomenstoeslag
  Een extra bedrag voor mensen die minimaal drie jaar achtereen moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau zonder vooruitzicht op verbetering van het inkomen. Dit geldt ook voor mensen die een laag inkomen hebben uit werk. Meer informatie is te vinden op de pagina Individuele inkomenstoeslag.
 • Sociale alarmering
  Moet u een eigen bijdrage betalen voor sociale alarmering? Dan kunt u een vergoeding vragen voor de aansluitkosten en het maandelijkse abonnement (hiervoor geldt een maximum). U hebt de factuur nodig van de zorgaanbieder, bijvoorbeeld Vivent. Is er een medische noodzaak voor alarmering? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten misschien. Vraag dit eerst even na.
 • Maaltijdvoorziening
  Woont u zelfstandig maar kunt u niet zelf uw warme maaltijd bereiden omdat u op leeftijd bent? Of omdat u een beperking hebt? Mogelijk hebt u recht op een tegemoetkoming voor een maaltijdvoorziening. Bijvoorbeeld van Vivent. Wij vergoeden maximaal € 3,- per warme maaltijd per dag.
 • Eigen bijdrage CAK Wmo
  Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp? Moet u  hiervoor een eigen bijdrage betalen? Dan hebt u mogelijk recht op een vergoeding van deze eigen bijdrage. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekering dit vergoedt uit uw aanvullende verzekering. Vraag dit eerst even na.
 • Mentorschap- of curatelekosten
  Hebt u een mentor of staat u onder curatele? Dan hebt u mogelijk recht op een vergoeding voor de maandelijkse kosten. U moet in het bezit zijn van een beschikking van de rechter.
 • Leges verlengen verblijfsvergunning
  U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de .kosten (leges) die u moet betalen voor een verlenging voor bepaalde tijd. Of de eerste aanvraag van uw kind. Kosten van naturalisatie komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.
 • Dieet
  Moet u een medisch noodzakelijk dieet volgen waar extra kosten aan verbonden zijn? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de extra kosten. Het is niet zo dat elk dieet ook extra kosten met zich meebrengt. Een dieet bij diabetes is hier een voorbeeld van. Twijfelt u of uw dieet in aanmerking komt? Vraag het dan eerst even na en bel ons via  (073) 615 51 55.
 • Medische reiskosten
  Bent u genoodzaakt een medisch specialist buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch te bezoeken omdat u deze hulp niet in onze gemeente kunt krijgen? En hebt u geen recht op een vergoeding van uw zorgverzekeraar? Dan hebt u mogelijk recht op bijzondere bijstand. Reizen binnen de gemeente wordt niet vergoed.
 • Reiskosten voor bezoek aan gezinslid in een instelling of detentie
  Verblijft uw gezinslid in een instelling of in detentie buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch? Dan hebt u mogelijk recht op een vergoeding van de reiskosten tot een maximum van twee keer per week. Let op: het gezinslid moet voorheen op hetzelfde adres als u ingeschreven hebben gestaan.
 • Pedicure
  Is er een medische noodzaak voor bezoek aan een pedicure? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de kosten. Voor podotherapie bij diabetes declareert u de kosten bij uw zorgverzekeraar.
 • Prothese bh
  U hebt mogelijk recht op een vergoeding als het noodzakelijk is om een prothese-bh te dragen. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de prothese.
 • Was- en slijtagekosten bij incontinentie
  Incontinentie kan kosten met zich meebrengen als gevolg van slijtage of veelvuldig wassen. Het kan zijn dat u recht hebt op een vergoeding. U moet dan wel eerst een afspraak maken bij een incontinentieverpleegkundige. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.
 • PGB beheerkosten bij bewindvoering
  In uitzonderlijke gevallen kunt u bijzondere bijstand krijgen voor de kosten die uw bewindvoerder moet maken voor het beheer van uw persoonsgebonden budget (pgb). De rechter moet toestemming geven dat uw bewindvoerder deze kosten in rekening brengt. Voorwaarde is dat u de zorg alleen kunt krijgen met een pgb en niet in natura.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor iets wat niet op deze pagina staat? Bel dan naar (073) 615 51 55.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.