Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen Monumenten- en Welstandscommissie) is een onafhankelijke commissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert. De commissie adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten, sloopactiviteiten in de beschermde gezichten, aanwijzing van monumenten, enz.

Waar toetsen wij plannen aan?

De commissie baseert haar advies op enkele, door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdocumenten. De gemeentelijke welstandsnota vormt de basis voor het gehele gemeentelijk grondgebied.

Welstandsnota

De welstandsnota (pdf) stelt vast welke regels er binnen de gemeente gelden. In deze staat bijvoorbeeld welke materialen, kleuren voor op de kozijnen of bepaalde architectonische elementen gebruikt moeten worden. Dit zijn onderdelen van een gebouw. Bijvoorbeeld een dakkapel, kozijnen, deuren en de gevels.

Beeldkwaliteitsplannen

Naast de welstandsnota zijn er vele beeldkwaliteitsplannen. De beeldkwaliteitsplannen zijn gemaakt bij gebiedsontwikkelingen. Ze vormen een uitwerking van die gebieden en geven een specifieke uitwerking van de gewenste karakteristiek en kwaliteit.

Hieronder ziet u een overzicht van de gebieden waar een beeldkwaliteitsplan voor is gemaakt. Als u een beeldkwaliteitsplan wilt inzien kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit via het digitaal contactformulier. Zij sturen u dan het betreffende document via e-mail toe. Deze pdf-bestanden voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheid. Mocht u problemen ondervinden met het lezen of openen hiervan, neem dan contact met ons op, zodat we naar andere mogelijkheden kunnen kijken.

Boschveld Haverleij
De Brand De Hoef
Broekland-Noord De Hoven
Broekland-Zuid Meerendonk
Carolus de Herven Orthen-Links
Deuteren Paleiskwartier-Zuid
Diezebrug/Geluidsschermen Stadswalzone
Empel Treurenburg
Sport- en recreatiezone De Groote Wielen Vlietdijk
De Groote Vliet Watertuinen

Samenstelling van de commissies

Leden van de voltallige Adviescommissie Omgevingskwaliteit:

Mevr. E. van Veen voorzitter / architectuur
Mevr. I. Boost architectuur (vervangend voorzitter)
Mevr. I. Van Lent architectuur / cultuurhistorie
Dhr. J-P Wenink architectuur
Dhr. P. Defesche architectuur / stedenbouw

Leden van de subcommissie Omgevingskwaliteit:

Mevr. I. Boost architectuur  / voorzitter subcommissie
Dhr. H van Dijk architectuur / bouwhistorie / restauratie
Dhr. J-P Wenink architectuur

Vergadering volgen/bijwonen

Alle vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Wilt u een vergadering of bespreking van een plan volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit via het digitaal contactformulier.

Vergaderingen voltallige commissie

De voltallige commissie vergadert (eens in de twee weken) op donderdag. De voltallige commissie behandelt alle plannen met relatief grote invloed op de omgeving, bijvoorbeeld grotere woningbouwopgaven.

Vergaderdata 2024

Voorlopige planning: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus, 29 augustus, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december en 19 december.

Onderaan de pagina vindt u de laatste vier agenda’s van de aanvragen in het lopende jaar.

Vergaderingen subcommissie

De subcommissie vergadert wekelijks op woensdag. De subcommissie behandelt relatief kleine plannen, bijvoorbeeld, dakkapellen, bouw van 1 nieuwbouwwoning, het wijzigen van een gemeentelijk monument, enz.

Onderaan de pagina vindt u de laatste vier agenda’s van de aanvragen in het lopende jaar.

Monumenten in gemeente ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch telt ruim duizend monumenten en beeldbepalende panden. Ook zijn er tientallen plekken aangewezen als archeologisch monument of beschermd stads- en dorpsgezicht. Alle aangewezen historische gebouwen en plekken zijn vindbaar via een interactieve monumentenkaart.

Beleidsregels zonnepanelen

De gemeente heeft ook een thematisch beleidsdocument voor ‘Zonne-energiemaatregelen bij monumenten en in het rijksbeschermd stadsgezicht’ vastgesteld. Het betreft een kader voor de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in de rijksbeschermde gebieden.

Bekijk de Nota gewijzigde beleidsregels zonnepanelenbeleid 2022 (pdf). Bekijk ook Hernieuwd zonnepanelenbeleid per 13 december 2022 incl. indieningsvereisten (pdf).

Toegankelijkheid pdf-bestand(en)

Pdfs op deze pagina voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf’s te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier.

Agenda's voltallige commissie

Er zijn nog geen agenda’s van 2024.

Agenda's subcommissie

17 juli 2024

Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079616530301 – Achter De Drie Zwanen 9 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een berging en een carport
 • 079616532081 – Smalle Haven 133 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van kozijnen
 • 079616542803 – Hinthamerstraat 100E ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco
 • 079616580005 – Sint Josephstraat 1B ’s-Hertogenbosch – het vervangen van het bordes voor voetgangers nabij de parkeergarage
 • 079616585333 – nabij Magistratenlaan te ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van tien digitale reclamedragers en verwijderen 25 bestaande
 • 079616586909 – Busschietersstraat 2 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
 • 079616617666 – Clarastraat 10B ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op de platte daken
 • 079616642895 – Lange Putstraat 10 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van twee minimalistische gevelborden
 • 079616661314 – Vughterstraat 82 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van reclame
 • 079616651526 – Tolbrugstraat 139 – het bouwen van een terrasoverkapping op de bovenste verdieping

Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079615886646 – Schutskampstraat 9 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van 33 seniorenappartementen
 • 079616371390 – Wateringen 85 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een overkapping
 • 079616525943 – 5 – het plaatsen van een dakopbouw
 • 079616550485 – De Groes te Rosmalen – het bouwen van 24 appartementen en 56 woningen met bergingen
 • 079616559725 – Striensestraat 93 Rosmalen – het plaatsen van een raam in de voorgevel
 • 079616560843 – Merbau 35 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616581116 – Rijzertlaan 2 ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van 80 appartementen
 • 079616586797 – Rietveldenweg 32 ’s-Hertogenbosch – het aanpassen van de gevels en verduurzamen bestaand bedrijfspand
 • 079616602309 – Rijnstraat – het verduurzamen van 52 woningen
 • 079616602468 – Rozenstraat 34 Rosmalen – het uitbouwen en verbouwen van de woning
 • 079616610231 – Zandbergen 18 Rosmalen – het verbouwen van het woonhuis
 • 079616617063 – Koksteeg 64 Vinkel – het bouwen van een nieuwe woning
 • 079616617576 – Rijzertlaan 242 ’s-Hertogenbosch – Plaatsing LBK op Jenaplan KC de Ontdekking
 • 079616629340 – Parcivalring 433 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een overkapping
 • 079616653033 – Hintham 115 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan linkerzijde van de woning

10 juli 2024

Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079616586632 – Hertog Hendriksingel 48 ’s-Hertogenbosch – het verwijderen van de tussenmuur tussen bestaande keuken en woonkamer
 • 079616323241 – Twaalfmorgenstraat 3 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
 • 079616470576 – Vughterstraat 40 ’s-Hertogenbosch – het renoveren en vergroten van het pand
 • 079616570163 – Julianaplein 19 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
 • 079616600496 – Postelstraat 64 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een pergola
 • 079616614926 – Emmaplein 113 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van pergola-zonwering op het balkon/dakterras

Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079616098091 – Parelgrijs 23 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning
 • 079616208464 – Bruggen 34 Rosmalen – verbouwing van een woonhuis
 • 079616348119 – Rosmalense Plas, kavel 8 te Rosmalen – het bouwen van een bedrijfspand
 • 079616436838 – Boterweg 49 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakkapel aan voorzijde woonhuis
 • 079616436910 – Boterweg 51 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakkapel aan voorzijde woonhuis
 • 079616460724 – Garstlandweg 8 Rosmalen – het verbouwen van een woning
 • 079616530458 – Proosdijstraat 1 ’s-Hertogenbosch – het uitbreiden van de woning
 • 079616543240 – Graafsebuurt Zuid te ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van de woningen
 • 079616543479 – Karel Ensinckstraat 42 Rosmalen – het verbouwen van het woonhuis
 • 079616580996 – Julianastraat 16 Rosmalen – het uitbreiden van de achterzijde van de woning over twee bouwlagen
 • 079616597831 – De Eendrachtswerf 28 Rosmalen – het plaatsen van een schuifpui
 • 079616602468 – Rozenstraat 34 Rosmalen – het uitbouwen en verbouwen van de woning
 • 079616609381 – Korte Venstraat 10 Rosmalen – het bouwen van een vrijstaande woning
 • 079616623233 – nabij Hengmeng – het bouwen van 15 woningen en maken uitweg

3 juli 2024

Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079615725324 – Visstraat 42A ’s-Hertogenbosch – het vernieuwen van de logos
 • 079616441457 – Postelstraat 12A ’s-Hertogenbosch – het renoveren van twee raamkozijnen in de voorgevel
 • 079616480576 – Orthenstraat 40 ’s-Hertogenbosch – reclame uitingen en wijzigingen aan voorgevel zonder vergunning
 • 079616481854 – Hinthamerstraat 105 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van de gevelkozijnen
 • 079616493525 – Vughterweg 4 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van het woonhuis
 • 079616499199 – Verwersstraat 35 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van reclame
 • 079616531773 – Boschveldweg 293 ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van woningen
 • 079616570163 – Julianaplein 19 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen

Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079615875029 – Balkbrug-Oost 199 ’s-Hertogenbosch – nieuwbouw uitgevoerd in afwijking van vergunning
 • 079616211305 – Burg. Nieuwenhuijzenstraat 10 Rosmalen – het realiseren van een dakopbouw op aanbouw
 • 079616350604 – Graafseweg 59A ’s-Hertogenbosch – het verbouwen en uitbreiden bestaand gebouw
 • 079616427116 – Tuun 58 Rosmalen – het bouwen van een garage
 • 079616449916 – Burchtenlaan 21 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616460724 – Garstlandweg 8 Rosmalen – het verbouwen van een woning
 • 079616463388 – Het Frontier 161 Rosmalen – de realisatie van 2 winkelopvangboxen op terrein behorende bij 2 supermarkten
 • 079616505470 – Neercanne 28 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616517064 – Lupinevallei 46 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616530458 – Proosdijstraat 1 ’s-Hertogenbosch – het uitbreiden van de woning
 • 079616543681 – Deken Fritsenstraat 23 Rosmalen – het plaatsen van dakkapellen op zijgevels

26 juni 2024

Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079616470576 – Vughterstraat 40 ’s-Hertogenbosch – het renoveren en vergroten van het pand
 • 079616494947 – Molenstraat 20 ’s-Hertogenbosch – het zonder vergunning plaatsen van twee airco’s op een monument

Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079615907020 – Luyckershofke 13 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616208464 – Bruggen 34 Rosmalen – verbouwing van een woonhuis
 • 079616432902 – Rietveldenweg 70D ’s-Hertogenbosch – het aanbrengen van gevelreclame
 • 079616441798 – Bastiaan de Poorterstraat 31 Rosmalen – het bouwen van een aanbouw en opbouw
 • 079616460724 – Garstlandweg 8 Rosmalen – het verbouwen van een woning
 • 079616481784 – Neercanne 13 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning
 • 079616490410 – Henriette R.Holstlaan 67 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan zijkant woning
 • 079616517129 – Derde Herven 14 ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van de gevel, isoleren van het dak en het interne verbouwen pand
 • 079616525894 – Tweede Hervendreef 42 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de woning
 • 079616539559 – Kattenbosch 48 Rosmalen – het uitbreiden van de woning en plaatsen van een nieuwe pui
 • 079616543479 – Karel Ensinckstraat 42 Rosmalen – het verbouwen van het woonhuis
 • 079616560843 – Merbau 35 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616567135 – Indigoweg 9 Rosmalen – het uitbreiden van de zolder

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.