Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen Monumenten- en Welstandscommissie) is een onafhankelijke commissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert. De commissie adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten, sloopactiviteiten in de beschermde gezichten, aanwijzing van monumenten, enz.

Waar toetsen wij plannen aan?

De commissie baseert haar advies op enkele, door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdocumenten. De gemeentelijke welstandsnota vormt de basis voor het gehele gemeentelijk grondgebied.

Welstandsnota

De welstandsnota (pdf) stelt vast welke regels er binnen de gemeente gelden. In deze staat bijvoorbeeld welke materialen, kleuren voor op de kozijnen of bepaalde architectonische elementen gebruikt moeten worden. Dit zijn onderdelen van een gebouw. Bijvoorbeeld een dakkapel, kozijnen, deuren en de gevels.

Beeldkwaliteitsplannen

Naast de welstandsnota zijn er vele beeldkwaliteitsplannen. De beeldkwaliteitsplannen zijn gemaakt bij gebiedsontwikkelingen. Ze vormen een uitwerking van die gebieden en geven een specifieke uitwerking van de gewenste karakteristiek en kwaliteit.

Hieronder ziet u een overzicht van de gebieden waar een beeldkwaliteitsplan voor is gemaakt. Als u een beeldkwaliteitsplan wilt inzien kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit via het digitaal contactformulier. Zij sturen u dan het betreffende document via e-mail toe. Deze pdf-bestanden voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheid. Mocht u problemen ondervinden met het lezen of openen hiervan, neem dan contact met ons op, zodat we naar andere mogelijkheden kunnen kijken.

Boschveld Haverleij
De Brand De Hoef
Broekland-Noord De Hoven
Broekland-Zuid Meerendonk
Carolus de Herven Orthen-Links
Deuteren Paleiskwartier-Zuid
Diezebrug/Geluidsschermen Stadswalzone
Empel Treurenburg
Sport- en recreatiezone De Groote Wielen Vlietdijk
De Groote Vliet Watertuinen

Samenstelling van de commissies

Leden van de voltallige Adviescommissie Omgevingskwaliteit:

Mevr. E. van Veen voorzitter / architectuur
Mevr. I. Boost architectuur (vervangend voorzitter)
Mevr. I. Van Lent architectuur / cultuurhistorie
Dhr. J-P Wenink architectuur
Dhr. P. Defesche architectuur / stedenbouw

Leden van de subcommissie Omgevingskwaliteit:

Mevr. I. Boost architectuur  / voorzitter subcommissie
Dhr. H van Dijk architectuur / bouwhistorie / restauratie
Dhr. J-P Wenink architectuur

Vergadering volgen/bijwonen

Alle vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Wilt u een vergadering of bespreking van een plan volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit via het digitaal contactformulier.

Vergaderingen voltallige commissie

De voltallige commissie vergadert (eens in de twee weken) op donderdag. De voltallige commissie behandelt alle plannen met relatief grote invloed op de omgeving, bijvoorbeeld grotere woningbouwopgaven.

Vergaderdata 2024

Voorlopige planning: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus, 29 augustus, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december en 19 december.

Onderaan de pagina vindt u de laatste vier agenda’s van de aanvragen in het lopende jaar.

Vergaderingen subcommissie

De subcommissie vergadert wekelijks op woensdag. De subcommissie behandelt relatief kleine plannen, bijvoorbeeld, dakkapellen, bouw van 1 nieuwbouwwoning, het wijzigen van een gemeentelijk monument, enz.

Onderaan de pagina vindt u de laatste vier agenda’s van de aanvragen in het lopende jaar.

Monumenten in gemeente ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch telt ruim duizend monumenten en beeldbepalende panden. Ook zijn er tientallen plekken aangewezen als archeologisch monument of beschermd stads- en dorpsgezicht. Alle aangewezen historische gebouwen en plekken zijn vindbaar via een interactieve monumentenkaart.

Beleidsregels zonnepanelen

De gemeente heeft ook een thematisch beleidsdocument voor ‘Zonne-energiemaatregelen bij monumenten en in het rijksbeschermd stadsgezicht’ vastgesteld. Het betreft een kader voor de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in de rijksbeschermde gebieden.

Bekijk de Nota gewijzigde beleidsregels zonnepanelenbeleid 2022 (pdf). Bekijk ook Hernieuwd zonnepanelenbeleid per 13 december 2022 incl. indieningsvereisten (pdf).

Toegankelijkheid pdf-bestand(en)

Pdfs op deze pagina voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf’s te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier.

Agenda's voltallige commissie

Er zijn nog geen agenda’s van 2024.

Agenda's subcommissie

12 juni 2024

Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079616206468 – Dorpstraat 11 Nuland – het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
 • 079616323241 – Twaalfmorgenstraat 3 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
 • 079616513505 – Vughterstraat 205 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een uithangbord

Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079615494688 – Dorpstraat 9B Nuland – het plaatsen van een stalen (buiten) trap
 • 079616211305 – Burg. Nieuwenhuijzenstraat 10 Rosmalen – het realiseren van een dakopbouw op aanbouw
 • 079616228526 – Niels Bohrstraat 3 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616240149 – Haverakker 40 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • 079616276855 – Hambakenwetering 1C ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een houten kantoorgebouw
 • 079616329793 – Nederkwartier 45 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616433231 – Frederik Hendriklaan 131 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616449630 – Helftheuvelpassage 346 ’s-Hertogenbosch – revisie n.a.v. het uitbreiden van het winkelpand
 • 079616449916 – Burchtenlaan 21 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616463388 – Het Frontier 161 Rosmalen – de realisatie van 2 winkelopvangboxen op terrein behorende bij 2 supermarkten
 • 079616473964 – Kooikersweg 555 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van nieuwe handelsreclame
 • 079616490410 – Henriette R.Holstlaan 67 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan zijkant woning
 • 079616500546 – Tesselschadestraat 2 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een logistieke hub
 • 079616505470 – Neercanne 28 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616517064 – Lupinevallei 46 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel

5 juni 2024

Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079616206468 – Dorpstraat 11 Nuland – het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
 • 079616463225 – Koninginnenlaan 32 ’s-Hertogenbosch – Geplaatste vlaggenmast (reclame) zonder omgevingsvergunning
 • 079616469715 – Nieuwstraat 28 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van een woning
 • 079616496384 – Achter de Tolbrug te ’s-Hertogenbosch – het aanbrengen van een muurschildering

Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079615881585 – Meierijhoeven 30 Rosmalen – het plaatsen van een dakopbouw
 • 079615886646 – Schutskampstraat 9 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van 33 seniorenappartementen
 • 079615999926 – Schepenstraat 3 ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van de buitengevel
 • 079616098091 – Parelgrijs 23 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning
 • 079616110938 – Brugstraat 35 Vinkel – het uitbouwen van de woning
 • 079616130272 – Pettelaarpark 130K ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een doeklichtbak
 • 079616148688 – Vreeburg 10 Rosmalen – het plaatsen van gevelreclame
 • 079616200897 – Rosmalense plas te Rosmalen – het bouwen van 7 fietsbruggen
 • 079616240149 – Haverakker 40 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • 079616260081 – Rijstveld 44 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning
 • 079616329793 – Nederkwartier 45 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
 • 079616337611 – van Noremborghstraat 64 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
 • 079616400054 – Diepenbrocklaan 3 Rosmalen – het aanbrengen van gevelbekleding tegen een deel van de gevels van de woning
 • 079616404048 – Rooseveltlaan 6 Rosmalen – het aanpassen van de voordeur van enkele naar dubbele deur
 • 079616481784 – Neercanne 13 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning
 • 079616481964 – Lagemorgenlaan 35 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van het woonhuis

29 mei 2024

Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079616437019 – Hertog Hendriksingel 4 ’s-Hertogenbosch – het maken van een sparing
 • 079615725324 – Visstraat 42A ’s-Hertogenbosch – het vernieuwen van de logos
 • 079616368839 – Brugstraat 20 ’s-Hertogenbosch – het plegen van onderhoud aan woningen
 • 079616388607 – Beurdsestraat 32 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
 • 079616422890 – Achter de Kan 5 ’s-Hertogenbosch – het uitbreiden van bijgebouw
 • 079616424241 – Beurdsestraat 34 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
 • 079616425145 – Sint Annaplaats 37 ’s-Hertogenbosch – het vervangen en toevoegen van dakvensters
 • 079616401030 – Luijbenstraat 13 ’s-Hertogenbosch – het installeren van 9 zonnepanelen

Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079616170984 – Koningstraat 95 Rosmalen – het vervangen van het kozijn
 • 079616224758 – Parcivalring 433 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een overkapping op dakterras op de 5e verdieping
 • 079616227733 – Sint Teunislaan 78 ’s-Hertogenbosch – het transformeren van de gevel
 • 079616236361 – Kleine Wijken 11 ’s-Hertogenbosch – het moderniseren en verduurzamen van een bungalow
 • 079616247010 – Albert Plesmansingel 17 ’s-Hertogenbosch – het vergroten van het raam van de badkamer
 • 079616301069 – van der Hoopstraat 46 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een enkele nokverhoging
 • 079616346919 – Kempenhoeven 37 Rosmalen – het vergroten van het woonhuis
 • 079616350604 – Graafseweg 59A ’s-Hertogenbosch – het verbouwen en uitbreiden bestaand gebouw
 • 079616351164 – Diezekade 2 – het aanbrengen van daklichten
 • 079616381817 – Haarlemstraat 50 ’s-Hertogenbosch – het vervangen en wijzigen van kozijnen
 • 079616444261 – Tweede Rompert 9 ’s-Hertogenbosch – het isoleren van voorgevel tot balkonrand
 • 079616449630 – Helftheuvelpassage 346 ’s-Hertogenbosch – revisie n.a.v. het uitbreiden van het winkelpand

22 mei 2024

Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079615775437 – Marktstraat 17 ’s-Hertogenbosch – het vernieuwen van een pui van het winkelpand
 • 079616219942 – Markt 31 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco op het dak
 • 079616274781 – Zuid Willemsvaart 585 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen en uitbreiden van bestaande opstallen
 • 079616423382 – De Mortel 4 ’s-Hertogenbosch – het verplaatsen van bestaande schuifpoort aan de binnenplaats
 • 079616050522 – Geldersedam 74 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van gevelkozijnen

Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

 • 079615632585 – Leunweg 40 ’s-Hertogenbosch – het verplaatsen en vervangen van een sirenemast
 • 079616136661 – Wisent 14 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van reclame
 • 079616207534 – Paddegraafweg 2 Rosmalen – het bouwen van een bijgebouw
 • 079616304049 – Meester van Goerlestraat 15 ’s-Hertogenbosch – het uitbouwen van de keuken aan voorzijde van de woning
 • 079616346845 – Indigoweg 39 Rosmalen – het uitbreiden van de eerste- en de zolderverdieping
 • 079616373890 – Onderwijsboulevard 215 ’s-Hertogenbosch – het aanleggen van een groene gevel
 • 079616399942 – Aalscholverlaan 34 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning
 • 079616400054 – Diepenbrocklaan 3 Rosmalen – het aanbrengen van gevelbekleding tegen een deel van de gevels van de woning
 • 079616426611 – Vinkelsestraat 141B Vinkel – het realiseren van nieuw bijgebouw
 • 079616211305 – Burg. Nieuwenhuijzenstraat 10 Rosmalen – het realiseren van een dakopbouw op aanbouw
 • 079616110938 – Brugstraat 35 – het uitbouwen van de woning
 • 079615786169 – Koksteeg 27 – het renoveren van woning
 • 079616377729 – Eikakkerhoeven 97 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan achterzijde woning

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.