Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen Monumenten- en Welstandscommissie) is een onafhankelijke commissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert. De commissie adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten, sloopactiviteiten in de beschermde gezichten, aanwijzing van monumenten, enz.

Waar toetsen wij plannen aan?

De commissie baseert haar advies op enkele, door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdocumenten. De gemeentelijke welstandsnota vormt de basis voor het gehele gemeentelijk grondgebied.

Welstandsnota

De welstandsnota (pdf) stelt vast welke regels er binnen de gemeente gelden. In deze staat bijvoorbeeld welke materialen, kleuren voor op de kozijnen of bepaalde architectonische elementen gebruikt moeten worden. Dit zijn onderdelen van een gebouw. Bijvoorbeeld een dakkapel, kozijnen, deuren en de gevels.

Beeldkwaliteitsplannen

Naast de welstandsnota zijn er vele beeldkwaliteitsplannen. De beeldkwaliteitsplannen zijn gemaakt bij gebiedsontwikkelingen. Ze vormen een uitwerking van die gebieden en geven een specifieke uitwerking van de gewenste karakteristiek en kwaliteit.

Hieronder ziet u een overzicht van de gebieden waar een beeldkwaliteitsplan voor is gemaakt. Als u een beeldkwaliteitsplan wilt inzien kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit via het digitaal contactformulier. Zij sturen u dan het betreffende document via e-mail toe. Deze pdf-bestanden voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheid. Mocht u problemen ondervinden met het lezen of openen hiervan, neem dan contact met ons op, zodat we naar andere mogelijkheden kunnen kijken.

Boschveld Haverleij
De Brand De Hoef
Broekland-Noord De Hoven
Broekland-Zuid Meerendonk
Carolus de Herven Orthen-Links
Deuteren Paleiskwartier-Zuid
Diezebrug/Geluidsschermen Stadswalzone
Empel Treurenburg
Sport- en recreatiezone De Groote Wielen Vlietdijk
De Groote Vliet Watertuinen

Samenstelling van de commissies

Leden van de voltallige Adviescommissie Omgevingskwaliteit:

Mevr. E. van Veen voorzitter / architectuur
Mevr. I. Boost architectuur (vervangend voorzitter)
Mevr. I. Van Lent architectuur / cultuurhistorie
Dhr. J-P Wenink architectuur
Dhr. P. Defesche architectuur / stedenbouw

Leden van de subcommissie Omgevingskwaliteit:

Mevr. I. Boost architectuur  / voorzitter subcommissie
Dhr. H van Dijk architectuur / bouwhistorie / restauratie
Dhr. J-P Wenink architectuur

Vergadering volgen/bijwonen

Alle vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Wilt u een vergadering of bespreking van een plan volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit via het digitaal contactformulier.

Vergaderingen voltallige commissie

De voltallige commissie vergadert (eens in de twee weken) op donderdag. De voltallige commissie behandelt alle plannen met relatief grote invloed op de omgeving, bijvoorbeeld grotere woningbouwopgaven.

Vergaderdata 2024

Voorlopige planning: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus, 29 augustus, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december en 19 december.

Onderaan de pagina vindt u de laatste vier agenda’s van de aanvragen in het lopende jaar.

Vergaderingen subcommissie

De subcommissie vergadert wekelijks op woensdag. De subcommissie behandelt relatief kleine plannen, bijvoorbeeld, dakkapellen, bouw van 1 nieuwbouwwoning, het wijzigen van een gemeentelijk monument, enz.

Onderaan de pagina vindt u de laatste vier agenda’s van de aanvragen in het lopende jaar.

Monumenten in gemeente ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch telt ruim duizend monumenten en beeldbepalende panden. Ook zijn er tientallen plekken aangewezen als archeologisch monument of beschermd stads- en dorpsgezicht. Alle aangewezen historische gebouwen en plekken zijn vindbaar via een interactieve monumentenkaart.

Beleidsregels zonnepanelen

De gemeente heeft ook een thematisch beleidsdocument voor ‘Zonne-energiemaatregelen bij monumenten en in het rijksbeschermd stadsgezicht’ vastgesteld. Het betreft een kader voor de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in de rijksbeschermde gebieden.

Bekijk de Nota gewijzigde beleidsregels zonnepanelenbeleid 2022 (pdf). Bekijk ook Hernieuwd zonnepanelenbeleid per 13 december 2022 incl. indieningsvereisten (pdf).

Toegankelijkheid pdf-bestand(en)

Pdfs op deze pagina voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf’s te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier.

 • Agenda's voltallige commissie

  Er zijn nog geen agenda’s van 2024.

 • Agenda's subcommissie

  21 februari 2024

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615653366 – Bethaniestraat 44 ’s-Hertogenbosch – het vergroten van een dakkapel
  • 079615766267 – Sonneveld 11 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen en airco’s
  • 079615772286 – Vughterstraat 42 ’s-Hertogenbosch – het renoveren van bestaand pand naar winkel met 2 appartementen
  • 079615780301 – Herven 56 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een nieuwe dijkwoning met aanbouw
  • 079615786245 – Oude Dieze 13 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een bijgebouw en plaatsing van nieuwe erfafscheiding
  • 079615794096 – Moliusstraat 26 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van 8 zonnepanelen op het dak aan de straatzijde
  • 079615798070 – Hofvijver 2 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een PostNL Pakket en briefautomaat
  • 079615856287 – Hinthamerstraat 6 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelreclame
  • 079615911241 – Maijweg 1B ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonwering op bovenverdieping
  • 079615955464 – Visstraat 55 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van drie reclame elementen en verwijderen huidige reclame
  • 079615984580 – Zuid Willemsvaart 107E ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van Metalura transparante en wegschuifbare balkonbeglazing
  • 079615990115 – Zuid Willemsvaart 107D ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van Metalura transparante en wegschuifbare balkonbeglazing

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615795126 – Pastoor van Thiellaan 20 Rosmalen – het plaatsen van een postnl pakket en briefautomaat
  • 079615632585 – Leunweg 40 ’s-Hertogenbosch – het verplaatsen en vervangen van een sirenemast
  • 079615650919 – Rietveldenweg 38 ’s-Hertogenbosch – gevelwijziging
  • 079615723083 – Rondenwaard 9 ’s-Hertogenbosch – het uit en aanbouwen van de bedrijfswoning
  • 079615769677 – Rietveldenweg 55C ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van bedrijfshal
  • 079615775733 – De Weegschaal 11 ’s-Hertogenbosch – het uitbreiden van industriële hallen
  • 079615775815 – Raadhuisstraat 10 Rosmalen – het bouwen van een appartementengebouw
  • 079615779949 – De Poseidonwerf 10 Rosmalen – het uitbreiden van de woning
  • 079615806220 – Vijfde Morgen 1 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de woning en een nieuwe dakopbouw realiseren
  • 079615807689 – Nieuwendijk 12 Rosmalen – het uitbreiden en verduurzamen van de woning
  • 079615885421 – Bolognakade 5 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen (legaliseren) van schuur met veranda
  • 079615920025 – Koornwaardlaan 70 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
  • 079616011935 – Zernikestraat 2 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelletters
  • 079615660809 – Nieuwendijk 32 Rosmalen – plaatsen dakkapel

  14 februari 2024

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615885652 – Schapenmarkt 1 ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van bestaande gevelreclame
  • 079615957883 – Koningsweg 40 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615571132 – Achter de Kan 5 ’s-Hertogenbosch – het splitsen en verbouwen van de woning
  • 079615696781 – Zuiderplasweg en Pettelaarse Schans – het onderhouden van visstekken en aanbrengen damwand
  • 079615772286 – Vughterstraat 42 ’s-Hertogenbosch – het renoveren van bestaand pand naar winkel met 2 appartementen
  • 079615775437 – Marktstraat 17 ’s-Hertogenbosch – het vernieuwen van een pui van het winkelpand
  • 079615881294 – Vughterstraat 130A ’s-Hertogenbosch – het betreft de verbouw, uitbreiding en gewijzigde splitsing
  • 079615936717 – Hinthamerstraat 189 ’s-Hertogenbosch – het aanbrengen van 12 zonnepanelen

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615538399 – Vlek 21, Boschveld fase 01 – het bouwen van woningen
  • 079615747184 – De Groote Wielen Tuinenrijk veld 3A te ’s-Hertogenbosch – het bouwen van 23 woningen
  • 079615756098 – Tweede Hervendreef 29 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een bijgebouw bestaande uit een fietsencarport en berging
  • 079615920025 – Koornwaardlaan 70 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615936548 – Hoolstraat 10 Nuland – het bouwen van een nieuw bijgebouw
  • 079615977449 – Nieuwendijk 15 Rosmalen – het verbouwen en uitbouwen van de bestaande woning

  7 februari 2024

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615786632 – Oude Dieze 13 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615851324 – Koninginnenlaan 45 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op het dakkapel

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615296657 – Oberon 17 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van nieuwe ventilatie installatie
  • 079615623794 – Aartshertogenlaan en Dr. Hermansstraat te ’s-Hertogenbosch – renovatie bestaande appartementencomplexen
  • 079615736252 – Kruisstraat 16 Rosmalen – het verbouwen van de woning
  • 079615775232 – Admiraliteitslaan 456 ’s-Hertogenbosch – verbouwing appartement
  • 079615795811 – Braspenninglaan 107 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van houten kozijnen voor kunststof kozijnen
  • 079615707289 – Striensestraat 96 Rosmalen – het verbouwen van de woning

  31 januari 2024

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615383287 – Parade 6 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de panden
  • 079615603090 – Pensmarkt 26 ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van logo op pui
  • 079615395487 – Hinthamerstraat 72 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van het pand
  • 079615432263 – Uilenburg 24 ’s-Hertogenbosch – het omzetten van hotelappartementen in 10 zelfstandige woonappartementen
  • 079615433920 – Sint Jorisstraat 54B ’s-Hertogenbosch – het verbreden van een dakkapel
  • 079615649640 – Sint Maartenstraat 34 ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van woningen
  • 079615654046 – Hinthamerstraat 59 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van dakramen
  • 079615689047 – Zuid Willemsvaart 193C ’s-Hertogenbosch – het legaliseren van twee dakramen
  • 079615705025 – van Noremborghstraat 64 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615708806 – Kerkstraat 56 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco unit op het dak
  • 079615739973 – Jacob Obrechtstraat 18 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een aanbouw
  • 079615766148 – Berewouthof 1 t/m 23 te ’s-Hertogenbosch – onderhoudswerkzaamheden
  • 079615773806 – Sint Crispijnstraat 34 ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van woningen
  • 079615786245 – Oude Dieze 13 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een bijgebouw en plaatsing van nieuwe erfafscheiding
  • 079615786956 – Dorpsstraat 83 Rosmalen – het verbouwen van de woning

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615356045 – Duyn en Daelseweg 21 Nuland – uitbreiding en verduurzaming woning
  • 079615500958 – De Josselin de Jongstraat 2 Rosmalen – het vervangen van gevelkozijnen en onderhoud
  • 079615538083 – Tussen Notaris van de Mortellaan 1 en 3, Rosmalen – het bouwen van een woning
  • 079615723083 – Rondenwaard 9 ’s-Hertogenbosch – het uit en aanbouwen van de bedrijfswoning
  • 079615738621 – Bruggensestraat 40 Rosmalen – het bouwen van een garage
  • 079615754260 – Tweede Hervendreef 29 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een nieuwe woning
  • 079615756098 – Tweede Hervendreef 29 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een bijgebouw bestaande uit een fietsencarport en berging
  • 079615780026 – Marie Curiestraat 7 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615786169 – Koksteeg 27 Vinkel – het renoveren van woning
  • 079615806608 – Ertveldweg 35 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een centrale wasserij met opslagruimtes en casco kantoor
  • 079615875029 – Balkbrug-Oost 199 ’s-Hertogenbosch – nieuwbouw uitgevoerd in afwijking van vergunning
  • 079615706104 – Het Sterrenbeeld 12 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een hekwerk
  • 079615811902 – Cascadeweg Rosmalen – het realiseren van een clubgebouw

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.