Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand krijgen?

 • U staat ingeschreven in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een laag inkomen.
 • Uw vermogen (zoals spaargeld, dure bezittingen, een auto) is niet hoger dan:
  – € 7.605,00 voor alleenstaanden
  – € 15.210,00 voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden
 • Uw kosten zijn aantoonbaar, onvoorzien en nodig.
 • U moet de kosten maken vanwege bijzondere of dringende omstandigheden.
 • Uw kosten worden niet op een andere manier vergoed.

Bewijsstukken

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Verzamel in ieder geval de volgende documenten, vóórdat u begint met de digitale aanvraag:

U hebt een bijstandsuitkering

 • Nota’s van de kosten. Ook als u ze nog niet betaald hebt.

U hebt géén bijstandsuitkering

 • Nota’s van de kosten. Ook als u ze nog niet betaald hebt.
 • Gegevens over uw vermogen en inkomen, zoals een afschrift van uw bankrekening(-en) van de afgelopen twee maanden en loonstroken.

Voor welke kosten?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor verschillende kosten. Een korte toelichting bij de onderwerpen staat op de pagina Aanvragen bijzondere bijstand.

 • Sociale activiteiten volwassenen
 • Eigen bijdrage Rechtsbijstand
 • Gestegen energiekosten
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Tandarts- of brillenkosten
 • Sociale alarmering
 • Maaltijdvoorziening
 • Eigen bijdrage CAK Wmo
 • Mentorschap- of curatelekosten
 • Leges verlengen verblijfsvergunning
 • Dieet
 • Medische reiskosten
 • Reiskosten voor bezoek aan gezinslid in een instelling of detentie
 • Pedicure
 • Prothese bh
 • Was- en slijtagekosten bij incontinentie
 • PGB beheerkosten bij bewindvoering
 • Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen één keer per vijf jaar, per gezin, bij Stichting Leergeld een computer of laptop aanvragen voor een kind.

Voor kinderen tot 18 jaar zijn er speciale regelingen. Die vraagt u aan bij:

Moet u kosten maken voor iets wat niet in de lijst staat, maar wel echt noodzakelijk is? Bel dan naar (073) 615 51 55.

Aanvragen bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand digitaal aanvragen. Voor het aanvragen van bijzondere bijstand hebt u DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de uitleg over het aanvragen van een DigiD op de website van DigiD.

Bent u bewindvoerder?

Wilt u namens een cliënt een aanvraag indienen? Dit kan digitaal. Maak gebruik van eHerkenning om in te loggen.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

 • Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Bel dan tijdens kantooruren naar (073) 615 51 55. Wij kijken dan samen met u wat de beste manier is om u te helpen met uw aanvraag.
 • U kunt ook langskomen bij een van de wijkpleinen van Koo. Daar kunt u samen met een vrijwilliger de aanvraag op een computer invoeren. Kijk op de website van Koo voor de openingstijden van de wijkpleinen. Bellen naar Koo kan ook: (073) 206 88 88.
 • Er is ook onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk. Dit is iemand die u helpt bij het voorbereiden. Hij of zij adviseert u over de mogelijkheden en oplossingen. Ook kan deze persoon met u meegaan naar afspraken of helpen met het aanvragen van zorg en ondersteuning en het invullen van formulieren. Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Voor meer informatie kijk op de website van Koo.

Draagkracht

Als we uw aanvraag behandelen rekenen we uit of u zelf ook iets kunt betalen. Dat noemen we draagkracht. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van uw inkomen en spaargeld. De inkomsten die we niet meetellen in de berekening zijn: kinderbijslag, huurtoeslag en zorgtoeslag van de Belastingdienst.

Afhandeling van uw aanvraag

De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken, vanaf het moment dat wij alle documenten hebben ontvangen. U ontvangt binnen 8 weken een brief met het besluit.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.