Cultuurfondsen

Heeft u een goed idee voor een cultureel project? De gemeente ’s-Hertogenbosch steunt interessante plannen en projecten via (mede)financiering, netwerk en kennis. Er zijn drie verschillende projectfondsen, met ieder eigen doelstellingen:

 • Fonds Landelijk Onderscheidend: voor projecten die ’s-Hertogenbosch als cultuurstad (inter)nationaal op de kaart zetten.
 • Fonds Lokaal Effectief: voor projecten die kunst en bewoners verbinden door hen te stimuleren actief kunst te maken of door kunst toegankelijker en inclusiever maken.
 • Fonds Pop-up: voor vernieuwende, experimentele en verrassende culturele projecten, en voor het stimuleren van Bossche makers.

Digitaal spreekuur

Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 is er een digitaal spreekuur. Heeft u vragen over uw project of initiatief, of wilt u polsen of uw plan in aanmerking komt voor cultuursubsidie? Dan kunt u zich opgeven voor een kort één-op-één-gesprek met een van de fondssecretarissen.

Wegens technische problemen is het momenteel niet mogelijk om een afspraak in te plannen via een online formulier. Om een afspraak te maken kunt u mailen naar de cultuurfondsen of een bericht sturen via het digitaal contactformulier.

Doelstellingen en voorwaarden per fonds

Hieronder leest u kort samengevat de belangrijkste doelstellingen en weigeringsgronden van de fondsen. De volledige subsidieregelingen zijn onderaan deze pagina te vinden. Daarin staan alle criteria en gronden voor het mogelijk toekennen of afwijzen van uw aanvraag. Lees deze goed door om te weten of uw project kans maakt.

Maakt uw aanvraag geen kans of wordt deze afgewezen? De gemeente ’s-Hertogenbosch kan u wellicht verder helpen met kennis of netwerk.

Fonds Pop-up: stimuleren makersklimaat

Bedoeld voor:

 • Professionele makers met een voltooide kunstvakopleiding of minimaal 5 jaar inkomsten uit de beroepspraktijk.
 • Makers(collectieven) die in ’s-Hertogenbosch wonen of hun vaste werkplek hebben.
 • Projecten die de beroepspraktijk een aanzienlijke stap vooruit helpen.
 • Aanvraagbedragen van €250 tot €3.000

 

Weigeringsgronden:

 • Het project is niet autonoom, maar in opdracht van een andere partij.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.
 • Er zijn geen inkomsten naast dit fonds.

Bekijk de hele regeling (pdf).

Fonds Pop-up: culturele experimenten en vernieuwing

Bedoeld voor:

 • Experimentele en/of vernieuwende projecten die een aanvulling zijn op het bestaande culturele aanbod in de gemeente.
 • Projecten die in ’s-Hertogenbosch plaatsvinden.
 • Aanvraagbedragen van €250 tot €45.000. Voor aanvraagbedragen boven de €5.000 is een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting) verplicht.

 

Weigeringsgronden:

 • Het project wijkt te weinig af van het bestaande culturele aanbod in de gemeente.
 • Het project heeft te weinig een organisatorische of inhoudelijke link met ’s-Hertogenbosch.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.
 • Het project is een traditionele jubileumactiviteit
 • Er zijn geen inkomsten naast dit fonds.

Bekijk de hele regeling (pdf).

Fonds Lokaal Effectief: actieve cultuurparticipatie

Bedoeld voor:

 • Projecten die inwoners van de gemeente aanzetten tot het actief zelf maken van kunst.
 • Projecten die in gemeente ’s-Hertogenbosch plaatsvinden.
 • Aanvraagbedragen van €750 tot €45.000. Voor aanvraagbedragen boven de €5.000 is een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting) verplicht.

 

Weigeringsgronden:

 • Het project bereikt te weinig mensen in verhouding tot het subsidiebedrag.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.
 • Het project is een traditionele jubileumactiviteit.
 • Er zijn geen inkomsten naast dit fonds.

Bekijk de hele regeling (pdf).

Fonds Lokaal Effectief: stimuleren toegankelijkheid en inclusie

Bedoeld voor:

 • Culturele projecten die inwoners van de gemeente bereiken die een afstand ervaren tot het (reguliere) kunstaanbod.
 • Projecten die in gemeente ’s-Hertogenbosch plaatsvinden.
 • Aanvraagbedragen van €750 tot €45.000. Voor aanvraagbedragen boven de €5.000 is een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting) verplicht.

 

Weigeringsgronden:

 • Het project bereikt te weinig mensen in verhouding tot het subsidiebedrag.
 • Er kan niet worden aangetoond dat de doelgroep een afstand ervaart tot het bestaande aanbod in de gemeente.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.
 • Het project is een traditionele jubileumactiviteit.
 • Er zijn geen inkomsten naast dit fonds.

Bekijk de hele regeling (pdf).

Fonds Landelijk Onderscheidend

Bedoeld voor:

 • Projecten die het landelijk onderscheidend cultureel aanbod in de gemeente ’s-Hertogenbosch versterken en daarmee het ‘merk’ ’s-Hertogenbosch voor bewoners, bezoekers en bedrijven versterken.
 • Aanvraagbedragen van €15.000 tot €110.000 , aangevraagd door een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting).

 

Weigeringsgronden:

 • De totaalbegroting van het project is minder dan €100.000.
 • Het project heeft geen duidelijk begin- of eindpunt.

Bekijk de hele regeling (pdf).

Snelle aanvraag (t/m €3.000)

Bij fonds Lokaal Effectief en fonds Pop-up worden aanvragen tot €3.000 binnen 3 weken behandeld. Er is geen deadline en ze kunnen het hele jaar ingediend worden via onderstaand webformulier. Daarvoor zijn volgende onderdelen nodig:

 • Samenvatting planbeschrijving (max. 1.000 tekens of letters)
 • Beschrijving waarom het plan past bij één van de regelingen (max. 1.000 tekens of letters)
 • Een korte projectbeschrijving met sluitende projectbegroting in één pdf- of word-document

Grote aanvraag (boven de €3.000)

Aanvragen boven €3.000 kunnen tweemaal per jaar worden ingediend bij de cultuurfondsen. De deadlines staan verderop op deze pagina. Deze aanvragen worden beoordeeld door Commissie Bosch Cultuursysteem. Dat is een externe commissie die het College van B&W adviseert. Bekijk hier het reglement (pdf) en de leden (pdf) van de Commissie. Deze procedure verloopt in een aantal stappen:

 1. Aanmelding: Dit is de eerste (en vanaf 2023 een verplichte) stap om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Bij de eerste aanmelding hoeft u uw plan nog niet uitgewerkt te hebben. Een korte samenvatting en opzet van een begroting is voor aanmelden voldoende.
 2. Voortraject: Na aanmelding neemt een van de fondssecretarissen contact met u op om uw project te bespreken. Zij begeleiden u ook bij de verdere procedure en helpen u met het indienen van een zo kansrijk mogelijke aanvraag.
 3. Deadline indienen definitieve aanvraag
 4. Beoordeling en advies: De externe Commissie Bosch Cultuursysteem beoordeelt de aanvragen en adviseert het college over het toekennen van de projectsubsidies.

Aanmelden grote aanvraag (boven de €3.000)

Deadlines per fonds

Aanvragen boven de €3.000 kennen verschillende deadlines.

Aanmeldperiode (verplicht!) Kennismaking
Voorjaarsronde 2024
Fonds Landelijk Onderscheidend 1 t/m 31 jan 15 februari
Fonds Lokaal Effectief 15 jan t/m 15 feb n.v.t.
Fonds Pop-up 15 feb t/m 15 mrt n.v.t.
Najaarsronde 2024
Fonds Pop-up 1 t/m 31 aug n.v.t.
Fonds Lokaal Effectief 15 aug t/m 15 sept n.v.t.
Fonds Landelijk Onderscheidend 1 t/m 30 sept 15 oktober

Toekenningen

De aanvragen van eerder gehonoreerde projecten zijn online in te zien. Een overzicht van de toekenningen is te vinden op de website van Den Bosch.

Professionele kunsten 2025-2028 en andere regelingen

De gemeente kent naast de cultuurfondsen ook andere subsidiemogelijkheden, zoals de Regeling Amateurkunstenbeoefening en de regeling Heemkunde. Daarnaast kan er tot 1 maart 2024 meerjaren-subsidie worden aangevraagd voor professionele kunsten. U vindt deze regelingen in het overzicht van alle subsidiemogelijkheden op de pagina Subsidies.

Vragen?

Vragen over de cultuurfondsen? Bekijk onze FAQ (veelgestelde vragen) op de website van Den Bosch, meld u aan voor het digitale inloopspreekuur, neem contact op met de afdeling Cultuur via 073- 615 90 25 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.