Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het doen of nalaten van een ambtenaar of een bestuurder? Dan kunt u daarover een klacht indienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het te laat afhandelen van uw vragen, het krijgen van verkeerde informatie of de manier waarop u behandeld bent.

Melding of klacht?

  • Gaat het over de openbare ruimte, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen en tips geeft u eenvoudig aan ons door via het digitaal meldingsformulier. Kijkt u svp eerst even op de meldingenkaart of er al door een ander een melding is doorgegeven.
  • Zijn er problemen bij of heeft u vragen over de afhandeling van een melding over de openbare ruimte? Dit kunt u melden via het Meldpunt. Bij de afhandeling van de ruim 40.000 meldingen die we per jaar krijgen, gaat het wel eens anders dan de bedoeling was. We hopen hiervoor op uw begrip.
  • Gaat het over het gedrag van iemand van de gemeente? Dan dient u een klacht in. Lees verder op deze pagina hoe u dit kunt doen.

Klacht indienen

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen. Bekijk de infographic (pdf) over het indienen van een klacht.

  • Digitaal; gebruik daarvoor het digitaal formulier.
  • Schriftelijk; stuur uw brief naar Gemeente ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch o.v.v. Klacht. Vermeld in uw brief uw naam, adres, telefoonnummer, de datum waarop u uw klacht indient en een omschrijving van uw klacht.
  • Telefonisch; bel met telefoonnummer 073-6155155.

Dient iemand anders uw klacht in, dan heeft deze persoon een machtiging nodig. Er is geen machtiging nodig als u een advocaat hebt.

Wat doet de gemeente met mijn klacht?

Eerst kijkt de gemeente of uw klacht door de gemeente behandeld kan worden. Als uw klacht niet bij de gemeente thuishoort, wordt uw klacht doorgestuurd. Bijvoorbeeld naar de politie. Hoort uw klacht wel bij de gemeente, dan handelen we uw klacht binnen zes weken af. Soms duurt het iets langer. Wij nemen dan contact met u op. U ontvangt een bevestiging per brief of mail.

Oplossingsgerichte afhandeling

De gemeente besteedt veel aandacht aan het informeel en oplossingsgericht afhandelen van klachten. Dit verdient de voorkeur boven het formeel doorlopen van de klachtenprocedure. Informele behandeling gaan meestal sneller en leidt vaker tot tevreden burgers. Concreet betekent dit dat wij binnen twee tot vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht telefonisch contact met u opnemen om te onderzoeken wat er speelt en hoe de klacht kan worden opgepakt. U krijgt dan alle gelegenheid om uw klacht toe te lichten.

Niet tevreden over de afhandeling van een klacht?

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u bij de Ombudscommissie een verzoek indienen om onderzoek te doen naar uw klacht. Kijk voor meer informatie op de website van de Ombudscommissie.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.