Monumenten- en Welstandscommissie

De Monumenten- en Welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert. De commissie adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten, sloopactiviteiten in de beschermde gezichten, aanwijzing van monumenten, enz.

Waar toetsen wij plannen aan?

De commissie baseert haar advies op enkele, door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdocumenten. De gemeentelijke welstandsnota vormt de basis voor het gehele gemeentelijk grondgebied.

Welstandsnota

De welstandsnota (pdf) stelt vast welke regels er binnen de gemeente gelden. In deze staat bijvoorbeeld welke materialen, kleuren voor op de kozijnen of bepaalde architectonische elementen gebruikt moeten worden. Dit zijn onderdelen van een gebouw. Bijvoorbeeld een dakkapel, kozijnen, deuren en de gevels.

Beeldkwaliteitsplannen

Naast de welstandsnota zijn er vele beeldkwaliteitsplannen. De beeldkwaliteitsplannen zijn gemaakt bij gebiedsontwikkelingen. Ze vormen een uitwerking van die gebieden en geven een specifieke uitwerking van de gewenste karakteristiek en kwaliteit.

Hieronder ziet u een overzicht van de gebieden waar een beeldkwaliteitsplan voor is gemaakt. Als u een beeldkwaliteitsplan wilt inzien kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Monumenten- en Welstandscommissie via het digitaal contactformulier. Zij sturen u dan het betreffende document via e-mail toe. Deze pdf-bestanden voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheid. Mocht u problemen ondervinden met het lezen of openen hiervan, neem dan contact met ons op, zodat we naar andere mogelijkheden kunnen kijken.

Boschveld Haverleij
De Brand De Hoef
Broekland-Noord De Hoven
Broekland-Zuid Meerendonk
Carolus de Herven Orthen-Links
Deuteren Paleiskwartier-Zuid
Diezebrug/Geluidsschermen Stadswalzone
Empel Treurenburg
Sport- en recreatiezone De Groote Wielen Vlietdijk
De Groote Vliet Watertuinen

Samenstelling van de commissies

Leden van de voltallige Monumenten- en Welstandscommissie:

Mevr. E. van Veen voorzitter / architectuur
Mevr. I. Boost architectuur (vervangend voorzitter)
Mevr. I. Van Lent architectuur / cultuurhistorie
Dhr. P. Groot architectuur
Dhr. P. Defesche architectuur / stedenbouw

Leden van de subcommissie Monumenten- en Welstandscommissie:

Mevr. I. Boost architectuur  / voorzitter subcommissie
Dhr. H van Dijk architectuur / bouwhistorie / restauratie

Vergadering volgen/bijwonen

Alle vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Wilt u een vergadering of bespreking van een plan volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Monumenten- en Welstandscommissie via het digitaal contactformulier.

Vergaderingen voltallige commissie

De voltallige commissie vergadert (eens in de twee weken) op donderdag. De voltallige commissie behandelt alle plannen met relatief grote invloed op de omgeving, bijvoorbeeld grotere woningbouwopgaven.

Vergaderdata 2023

5 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 16 maart, 30 maart, 13 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli, 17 augustus, 31 augustus, 14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december,  en 21 december.

Onderaan de pagina vindt u de agenda’s en verslagen van de aanvragen in het lopende jaar.

Vergaderingen subcommissie

De subcommissie vergadert wekelijks op woensdag. De subcommissie behandelt relatief kleine plannen, bijvoorbeeld, dakkapellen, bouw van 1 nieuwbouwwoning, het wijzigen van een gemeentelijk monument, enz.

Onderaan de pagina vindt u de agenda’s van de aanvragen in het lopende jaar.

Beleidsregels zonnepanelen

De gemeente heeft ook een thematisch beleidsdocument voor ‘Zonne-energiemaatregelen bij monumenten en in het rijksbeschermd stadsgezicht’ vastgesteld. Het betreft een kader voor de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in de rijksbeschermde gebieden.

Bekijk de Nota gewijzigde beleidsregels zonnepanelenbeleid 2022 (pdf). Bekijk ook Hernieuwd zonnepanelenbeleid per 13 december 2022 incl. indieningsvereisten (pdf).

Toegankelijkheid pdf-bestand(en)

Pdfs op deze pagina voldoen (nog) niet aan de digitale toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf’s te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier.

 • Agenda's en verslagen voltallige commissie

  14 september 2023

  • Coudewater Lobben – 079615117642
  • 43 woningen Tuinenrijk Veld 2 – 079615256533

  31 augustus 2023

  • Bossche Stadsdelta presentatie – Tramkade
  • Eindhovenlaan 161 – bouw 38 appartementen – 079615178368
  • Rompertsebaan 2-34 – renovatie drie panden – 079615170388
  • Hambakenwetering 1C – bouw houten kantoorpand 079615261797
  • Fietsbrug Zandzuigerstraat– 079615281197
  • Herontwikkeling De Haren
  • STEK Woningen Groote Wielen – 079615242425
  • Apothekersstraat 26 – bemonstering alternatief metselwerk – 079614146146

  20 juli 2023

  • Vogelstraat 45 Plevierstraat 2
  • Aanwijzing gemeentelijk monument- Havendijk 14-18 en Buitendijk 5-6

  11 mei 2023

  • Boschmeersingel 23 t/m 39 en 61 t/m 75
  • Boschveldweg 15

  13 april 2023

  • Hotel Terminus, Boschveldweg 15 – 079614845810
  • Tijdelijke woningen Stek fase 2-NOH De Grote wielen – 079614649305
  • Hoff van Hollantlaan 2-5 – 079613478107
  • Willemspoort Zuid (bemonstering baksteen) – 079614614891
  • Vogelstraat 45 Plevierstraat 2 – 079613839757

  3 maart 2023

  • Willemspoort Zuid – 079614614891
  • Rosmalense Plassen – Kantorenstrook – 079614764862

  16 februari 2023

  • Gasthuiskwartier-Loeffplein middengebied – 079614312450
  • Vogelstraat 45 Plevierstraat 2 – 079613839757
  • Orthen links-Blok E – Van Wandelenstraat en Margarethalaan – 079614463167

  19 januari 2023

  • Kavel 10 Rosmalense Plassen-Mammoet – 079614163928
  • Zuidwal 57D, 57C, 57B, 57A, 58 Rijkswaterstaat-gebouw, bemonstering materialen

  Wilt u een planbehandeling volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Monumenten- en Welstandscommissie via (073) 615 53 46 of via het digitaal contactformulier. Wilt u oudere verslagen ontvangen? Dan kunt u deze ook opvragen.

 • Agenda's subcommissie

  Wilt u bespreking van een plan volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Monumenten- en Welstandscommissie via het digitaal contactformulier.

  29 november 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615445217 – Orthenstraat 348 ‘s-Hertogenbosch – het slopen van de kelder, plafonds en vloeren
  • 079615544576 – Markt 1 ‘s-Hertogenbosch – het restaureren van kunstobjecten in het stadhuis
  • 079615570672 – Kerkstraat 31 ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen van twee bestaande appartementen
  • 079615596436 – Gasthuiskwartier – het gebied bouwrijp maken
  • 079615256228 – Markt 31 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van diverse logo’s en het plaatsen van zonneschermen
  • 079615262799 – Hinthamerstraat 69 ’s-Hertogenbosch – het vrijmaken maaiveld t.b.v. vergroening, loskoppelen en vergroten achterhuis
  • 079615445217 – Orthenstraat 348 ’s-Hertogenbosch – het slopen van de kelder, plafonds en vloeren
  • 079615496276 – Driekoningenplein 4 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615542398 – Pensmarkt 6 ’s-Hertogenbosch – het aanbrengen van reclame
  • 079615544576 – Markt 1 ’s-Hertogenbosch – het restaureren van kunstobjecten in het stadhuis
   079615554787 – Bethaniestraat 41 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen en verduurzamen van de woning
  • 079615554840 – Kruisstraat 8 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco-unit op plat dak monumentaal pand
  • 079615570672 – Kerkstraat 31 ’s-Hertogenbosch – het aanpassen van twee bestaande appartementen
  • 079615608798 – Pensmarkt 13 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een logo boven toegangsdeur en een haaks logo op de gevel
  • 079615620256 – Hinthamerstraat 4 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelreclame
  • 079615653366 – Bethaniestraat 44 ’s-Hertogenbosch – het vergroten van een dakkapel

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615296657 – Oberon 17 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van nieuwe ventilatie installatie
  • 079615408333 – Afrikalaan 8 ’s-Hertogenbosch – het herbouwen en vergroten van een bedrijfshal
  • 079615494759 – Meester Bierkuslaan 38 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de woning
  • 079615536459 – Weidonklaan 1B ’s-Hertogenbosch – het splitsen van een pand naar 2 woningen
  • 079615536704 – Tweede Hambaken 91 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakopbouw
  • 079615537279 – Burgemeester Mazairaclaan 6 Rosmalen – het verduurzamen van de woning
  • 079615538842 – Heeseindseweg 12 Rosmalen – wijziging op een reeds verleende bouwvergunning van vleeskuikenstallen
  • 079615545484 – Wisent 5 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van lichtreclame
  • 079615548547 – Gouverneur Hultmanstraat 19 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een carport aan de woning
  • 079615601534 – Titaniumlaan, kavel 10 te ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een bedrijfsgebouw
  • 079615623794 – Aartshertogenlaan en Dr. Hermansstraat te ’s-Hertogenbosch – renovatie bestaande appartementencomplexen
  • 079615632488 – Utrechtstraat 15 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel

  22 november 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615544576 – Markt 1 ’s-Hertogenbosch – het restaureren van kunstobjecten in het stadhuis
  • 079615378985 – Lamstraatje 11 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van kozijnen, plaatsen van een raam, en isoleren van het dak
  • 079615386137 – van Heurnstraat 4 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een dakopbouw
  • 079615408629 – Lagelandstraat 17A-19 te ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een bijgebouw
  • 079615408629 – Lagelandstraat 17A-19 te ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een bijgebouw
  • 079615485927 – Karrenstraat 11 ’s-Hertogenbosch – het aanpassen van reclame op het pand en het toevoegen van een uithangbord
  • 079615496381 – Havensingel 36 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van een houten kozijn door een kunststof kozijn
  • 079615538228 – Markt 44 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een onverlicht dubbelzijdig uithangbord
  • 079615539617 – Krullartstraat 14 ’s-Hertogenbosch – het aanpassen van de winkelpui
  • Windmolenbergstraat
  • 079615544576 – Markt 1 ’s-Hertogenbosch – het restaureren van kunstobjecten in het stadhuis
  • 079615554720 – Julianaplein 17 ’s-Hertogenbosch – het aanleggen van een pv-installatie op dak achterhuis
  • 079615554787 – Bethaniestraat 41 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen en verduurzamen van de woning

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615157803 – Weidekruidlaan 128 ’s-Hertogenbosch – het uitbreiden van de woning
  • 079615224764 – Hoolstraat 10 Nuland – slopen bijgebouwen, realisatie nieuw bijgebouw, overkapping en schilderen woning
  • 079615265996 – Werklandschap Rosmalense Plas kavel 10 – het bouwen van een bedrijfspand
  • 079615359157 – Vinkelsestraat 127 Vinkel – het herbouwen van een woonhuis met bijgebouw
  • 079615434559 – Berkendonklaan 32 ’s-Hertogenbosch – het verlengen van erfafscheiding
  • 079615470401 – Sekr. Wagemakersstraat 28 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van dakkapel
  • 079615494190 – Duyn en Daelseweg 35 Nuland – het bouwen van 15 appartementen
  • 079615497503 – Brugstraat 15 Vinkel – het uitbreiden van woning
  • 079615498938 – Poolvos kavel 11 Rosmalen – het bouwen van een bedrijfhal met kantoor
  • 079615535876 – Weerdskampweg 21 ’s-Hertogenbosch – het slopen en vernieuwen van een bedrijfspand
  • 079615548898 – Leyborch 13 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
  • 079615571444 – Espalen 8 ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van het kozijn in de voorgevel
  • 079615579307 – Rietvoornborch 4 Rosmalen – het verbouwen van het woonhuis
  • 079615590664 – Leliestraat 5 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
  • 079615601991 – De Vlacie 15 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning

  15 november 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615389749 – Geldersedam 29 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van 42 zonnepanelen
  • 079615429488 – Kerkstraat 19 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van bedrijfslogo op het pand
  • 079615443428 – Oude Dieze 13 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615496381 – Havensingel 36 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van een houten kozijn door een kunststof kozijn
  • 079615539895 – Windmolenbergstraat 2C ’s-Hertogenbosch – verduurzaming woningen Windmolenbergstraat
  • 079615542398 – Pensmarkt 6 ’s-Hertogenbosch – het aanbrengen van reclame

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615170388 – Rompertsebaan 2-34 te ’s-Hertogenbosch – Onderhoud en opknappen van de gevels van drie gebouwen in een cluster
  • 079615375815 – Wilhelminastraat 12 Rosmalen – het isoleren van het dak
  • 079615397925 – Jan van Delftstraat 30 Rosmalen – het realiseren van een aanbouw
  • 079615408333 – Afrikalaan 8 ’s-Hertogenbosch – het herbouwen en vergroten van een bedrijfshal
  • 079615425045 – Platanenlaan 1 Rosmalen – het legaliseren van drie bouwwerken
  • 079615426063 – Derde Hambaken 79 ’s-Hertogenbosch – het splitsen van een woning in 3 wooneenheden
  • 079615463581 – Burgemeester Mazairaclaan 20 Rosmalen – uitbreiding garage
  • 079615478687 – Onderwijsboulevard 3 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een fietsenstalling
  • 079615498938 – Poolvos kavel 11 Rosmalen – het bouwen van een bedrijfhal met kantoor
  • 079615500026 – Deutersestraat 3 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615500958 – De Josselin de Jongstraat 2 Rosmalen – het vervangen van gevelkozijnen en onderhoud
  • 079615538196 – Heirust 15 Rosmalen – het vergroten van de keuken en aanpassen carport
  • 079615538399 – Vlek 21, Boschveld fase 01 – het bouwen van woningen
  • 079615540450 – Peter de Gorterstraat 11 Rosmalen – het uitbreiden van een bestaand bijgebouw
  • 079615548902 – Pastoor Schoutenstraat 31 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615549198 – Vijfde Slagen 27 ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van de seniorenwoningen op de Slagen
  • 079615601534 – Titaniumlaan, kavel 10 te ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een bedrijfsgebouw

  25 oktober 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615443085 – Sint Jacobstraat 25 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van vier zonnepanelen
  • 079615479174 – Pensmarkt 4 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van nieuwe reclame uitingen
  • 079615260542 – Kruisstraat 29C ’s-Hertogenbosch – het vervangen van het bestaande schaararmscherm
  • 079615327032 – Geldersedam 61 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van een gedeelde dakkapel
  • 079615356209 – van der Does de Willeboissingel 6 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van 16 zonnepanelen
  • 079615360439 – Veemarktkade 8 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de Gruyterfabriek
  • 079615386137 – van Heurnstraat 4 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een dakopbouw
  • 079615479834 – Tolbrugstraat 123 ’s-Hertogenbosch – het splitsen van een raam aan voorzijde woning.
  • 079600000000 – Maijweg 9 ’s-Hertogenbosch – inpandig verbouwen van de woning

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615291755 – Sint Catharinastraat 11 Rosmalen – het verbouwen, uitbreiden en verduurzamen van de woning
  • 079615214031 – Merbau 15 Rosmalen – het bouwen van een tuinhuis met overkapping
  • 079615253866 – Leliestraat 5 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615407139 – Rietvoornborch 4 Rosmalen – het verbouwen van woonhuis
  • 079615440632 – Wambergstraat 8 Rosmalen – het vergoten van de woning
  • 079615509458 – De Fortunawerf 7 Rosmalen – Het gewijzigd uitvoeren van een overkapping
  • 079615107551 – Copernicuslaan 256 ’s-Hertogenbosch – het deels afbreken en verplaatsen van de schuurtjes
  • 079615157803 – Weidekruidlaan 128 ’s-Hertogenbosch – het uitbreiden van de woning
  • 079615346379 – van Coehoornplein 54 ’s-Hertogenbosch – het verstevigen van de balkons en gedeeltelijk vervangen balkonhekwerk
  • 079615439781 – Klokkenlaan 85 ’s-Hertogenbosch – het renoveren van de gevel, balkons en woonunits zorgcomplex Hooghe Clock
  • 079615452636 – Rupelstraat 1 ’s-Hertogenbosch – Het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel van de woning
  • 079615489901 – Topaas 24 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel

  20 september 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615293433 – Oliemolensingel 1 ’s-Hertogenbosch – het renoveren van rijksmonument
  • 079615034767 – Buitenhaven 28 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van de balustrade en balkons en vervangen centrale entree
  • 079615242101 – van der Does de Willeboissingel 18 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615256149 – Zuidwal 8A ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van de puien van de voorgevel
  • 079615273522 – Kerkstraat 31 ’s-Hertogenbosch – het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden
  • 079615275795 – Van Ysselsteinstraat 3A ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakterras
  • 079615282604 – Berewoutstraat 14A ’s-Hertogenbosch – het vervangen van een kozijn
  • 079615285689 – Van der Weeghensingel 2 ’s-Hertogenbosch – het renoveren en verduurzamen van een woning
  • 079615315405 – Achter de Tolbrug 6A ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakterras
  • 079615342548 – Sint Geertruikerkhof 8 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van isolatieglas in nieuwe aluminium kozijnen en ramen
  • 079615360439 – Veemarktkade 8 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de Gruyterfabriek
  • 079615379137 – Papenhulst 5 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het dak
  • 079615393227 – Vughterweg 64 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakraam

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615188357 – Diepenbrocklaan 21 Rosmalen – revisievergunning t.b.v. het bouwen van een woning
  • 079615254333 – Cambara 55 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615257666 – Kooikersweg 561 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelreclame (Zuid-West gevel)
  • 079615287053 – Groote Vlietlaan 17 Rosmalen – het plaatsen van een reclame
  • 079615336352 – Wisent 14 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van verlichte reclame aan de gevel
  • 079615351994 – Donkse Dreef 83 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde woning
  • 079615363361 – Rivierenplein te ’s-Hertogenbosch – het samenvoegen van bestaande winkelruimtes
  • 079615226121 – Cicerostraat 2 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een woning
  • 079615256533 – De Groote Wielen Tuinenrijk Veld 2 te ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van 43 woningen
  • 079615356045 – Duyn en Daelseweg 21 Nuland – uitbreiding en verduurzaming woning

  13 september 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615305516 – Graaf Engelbertstraat 2 ’s-Hertogenbosch – het restaureren van kerk St. Antonius Abt
  • 079615274004 – Maliskampsestraat 23 Rosmalen – het na isoleren van het dak aan de buitenzijde
  • 079615282199 – Markt 105 ’s-Hertogenbosch – het splitsen van een pand in een winkel met drie bovenwoningen
  • 079615285530 – Kerkstraat 33 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een scheidingswand
  • 079615293433 – Oliemolensingel 1 ’s-Hertogenbosch – het renoveren van rijksmonument
  • 079615297499 – Smalle Haven 129 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van twee kozijnen op begane grond
  • 079615329397 – Visstraat 33 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een restaurant

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615108383 – Van Veldekekade 7L ’s-Hertogenbosch – het verplaatsen van de woonark
  • 079615345677 – Van Veldekekkade 10L ’s-Hertogenbosch – het verplaatsen van de woonboot
  • 079615187392 – Larenweg te ’s-Hertogenbosch – het herbouwen van het bedrijfspand
  • 079615209772 – Leliestraat 1 Rosmalen – het plaatsen van nieuwe kozijnen en het wijzigen van garagedeur en in- uitrit
  • 079615227406 – Het Frontier 191 Rosmalen – het toevoegen van nieuwe reclame elementen
  • 079615227681 – Het Frontier 193 Rosmalen – het toevoegen van nieuwe reclame elementen
  • 079615228331 – De Steenbok 15 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een nieuwe geïsoleerde bedrijfshal
  • 079615291755 – Sint Catharinastraat 11 Rosmalen – het verbouwen, uitbreiden en verduurzamen van de woning
  • 079615313310 – Rietveldenkade 1 ’s-Hertogenbosch – revisie aanvraag Wabo
  • 079615330508 – Kaathoven 11A Vinkel – het plaatsen van een Tiny house

  6 september 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615348216 – Hinthamerstraat 18 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelreclame
  • 079615310860 – Kerkstraat 5 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelreclame
  • 079615046450 – Sint Jacobstraat 25 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615253856 – Pettelaarseweg 21 ’s-Hertogenbosch – Nieuwe raamkozijnen voorgevel
  • 079615327032 – Geldersedam 61 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van een gedeelde dakkapel

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615111848 – Raadhuisstraat 88 Rosmalen – het plaatsen van een houten overkapping
  • 079615003730 – Zandkampke 1 ’s-Hertogenbosch – verbouwen van een woning
  • 079615168539 – Marathonloop 2 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van twee padelbanen
  • 079615169644 – Ertveldweg 23 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van 2 gevelreclames
  • 079615171804 – Het Sterrenbeeld 12 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een hekwerk rondom chillers
  • 079615218473 – Graafseweg 278 ’s-Hertogenbosch – vergroting badkamer
  • 079615272710 – Empelsehoefweg 12 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een loods
  • 079615273340 – Brabanthoeven 134 Rosmalen – het maken van een dakopbouw
  • 079615280403 – Toermalijnborch 11 Rosmalen – het verbouwen van een woonhuis
  • 079615304844 – Vierde Slagen 4 ’s-Hertogenbosch – het vervangen garage door buitenberging met carport
  • 079615351994 – Donkse Dreef 83 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde woning

  30 augustus 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615287678 – Hintham 43 Rosmalen – het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes
  • 079615319409 – Sint Josephstraat, ter hoogte van huisnrs. 3-5 te ’s-Hertogenbosch – herstel werkzaamheden onderzijde boogbrug
  • 079615321172 – boogbrug Kruisbroedersstraatje t.h.v. huisnr. 32 te ’s-Hertogenbosch – herstel werkzaamheden boogbrug Kruisbroedersstraatje
  • 079615321274 – Achter het Stadhuis 14 ’s-Hertogenbosch – het herstellen van het metselwerk
  • 079615321139 – Sint Jorisstraat t.h.v. 12 ’s-Hertogenbosch – het herstellen van het metselwerk
  • 079615327032 – Geldersedam 61 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van een gedeelde dakkapel
  • 079615350446 – Kruisstraat 8 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een unit voor de airco

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615139104 – Graafseweg 121 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van de gevelkozijnen
  • 079615162032 – Onderwijsboulevard 3 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van tellers
  • 079615227406 – Het Frontier 191 Rosmalen – het toevoegen van nieuwe reclame elementen
  • 079615227681 – Het Frontier 193 Rosmalen – het toevoegen van nieuwe reclame elementen
  • 079615272710 – Empelsehoefweg 12 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een loods
  • 079615274967 – van Rijckevorsel van Kessellaan 29B ’s-Hertogenbosch – het isoleren en renoveren van het dak
  • 079615281305 – Wethouder Tiboschplein 1 Rosmalen – het renoveren van 18 appartementen
  • 079615311046 – Liviusstraat 3 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van een woonhuis
  • 079615330715 – Turijnstraat 16 ’s-Hertogenbosch – Het wijzigen van de gevels
  • 079615331712 – Rondenwaard 9 ’s-Hertogenbosch – het uit- en aanbouwen van de bedrijfswoning.

  26 juli 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615009298 – Buitendijk 2 ’s-Hertogenbosch – het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden
  • 079615209465 – Enckevoirtstraat 3 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de woning
  • 079615242795 – Boschveldweg 471 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een geluidsscherm
  • 079615133626 – Oude Dieze 7 ’s-Hertogenbosch – verbouwing achterhuis
  • 079615162852 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verduurzamen en verbouwen van de woning
  • 079615182278 – Hinthamerstraat 158 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco
  • 079615187542 – Kolperstraat 11 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen en buitenunits warmtepompen
  • 079615209465 – Enckevoirtstraat 3 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de woning
  • 079615212142 – Hinthamerstraat 71 ’s-Hertogenbosch – het restaureren en splitsen van de panden
  • 079615242795 – Boschveldweg 471 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een geluidsscherm

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614915768 – Mgr. Van Roosmalenplein 21A ’s-Hertogenbosch – het herontwikkelen van het voormalig buurthuis tot 19 woningen met MOG ruimten
  • 079614982002 – Oude Engelenseweg 20 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de winkelruimte naar woonruimte
  • 079615003730 – Zandkampke 1 ’s-Hertogenbosch – verbouwen van een woning
  • 079615034127 – Burg. Nieuwenhuijzenstraat 26 Rosmalen – het uitbreiden van de woning
  • 079615064650 – Het Sterrenbeeld 55 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een carport met PV-panelen en fietsen- karrenstalling
  • 079615077460 – Amerikastraat 7 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een lichtreclamebord op het pand
  • 079615083183 – Aquasingel 23 Rosmalen – het bouwen van een aanbouw op de tweede verdieping
  • 079615083749 – Tweede Hambaken 91 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van een dakopbouw
  • 079615111848 – Raadhuisstraat 88 Rosmalen – het plaatsen van een houten overkapping
  • 079615152234 – Weidestraat 22 Rosmalen – het splitsen van het pand en verbouwen tot twee appartementen
  • 079615167968 – Geenbergenstraat 21 Rosmalen – het vernieuwen van het dak en plaatsen van een dakopbouw
  • 079615186888 – Dovenetel 2 ’s-Hertogenbosch – het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw
  • 079615190896 – Graafseweg 194E ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van het pand
  • 079615200079 – Herman Moerkerklaan 59 Rosmalen – het vervangen van de pui van de voordeur
  • 079615227406 – Het Frontier 191 Rosmalen – het toevoegen van nieuwe reclame elementen
  • 079615227681 – Het Frontier 193 Rosmalen – het toevoegen van nieuwe reclame elementen
  • 079615228297 – Mozartsingel 91 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen en verduurzamen van een woning
  • 079615242425 – Groote Wielen Noordoosthoek te ’s-Hertogenbosch – het bouwen van 91 woningen
  • 079615248492 – Engelerpark 1 ’s-Hertogenbosch – het veranderen van 1 tennisbaan naar 2 padelbanen met 4 lichtmasten
  • 079615260254 – Columbusstraat 23 ’s-Hertogenbosch – het bouwen van drie appartementen
  • 079615138419 – het vernieuwen van de handelsreclame

  19 juli 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614752397 – Kuipertjeswal – het bouwen van twee woningen met stallingsruimte
  • 079614809813 – Vughterstraat 26 ’s-Hertogenbosch – het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik en de brandcompartimentering
  • 079614899722 – Kerkstraat 31 ’s-Hertogenbosch – het vernieuwen van gevel en aanbrengen verlicht logo en onverlicht uithangbord
  • 079615060874 – Aawal 1 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van een cafetaria met bovenwoning
  • 079615078844 – Parallelweg 30 ’s-Hertogenbosch – transformatie voormalige showroom en bedrijfsschool
  • 079615131480 – Dorpstraat 8 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615160793 – Beurdsestraat 36 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615162852 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verduurzamen en verbouwen van de woning
  • 079615164611 – Koningsweg 27 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen en airco buiten units
  • 079615176140 – Kruisbroedersstraatje 11A ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco units met geluidisolerende ombouw
  • 079615182278 – Hinthamerstraat 158 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco
  • 079615187451 – Kuipertjeswal 8A ’s-Hertogenbosch – renoveren appartementen, deels winkelruimte en uitbreiden met 6 appartementen
  • 079615198147 – Verwersstraat 29 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een buitenunit op het dak
  • 079615212287 – Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch – het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
  • 079615218563 – Citadellaan 20 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op plat dak
  • 079615219710 – Waterstraat 20 ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van de nooddeur, interne doorbraak maken

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614876745 – Rompertpassage 21 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van de bestaande handelsreclame
  • 079614915768 – Mgr. Van Roosmalenplein 21A ’s-Hertogenbosch – het herontwikkelen van het voormalig buurthuis tot 19 woningen met MOG ruimten
  • 079614982002 – Oude Engelenseweg 20 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de winkelruimte naar woonruimte
  • 079615003730 – Zandkampke 1 ’s-Hertogenbosch – verbouwen van een woning
  • 079615096620 – Helftheuvelpassage 1 ’s-Hertogenbosch – uitbreiding supermarkt
  • 079615120610 – Speelplaats aan de Mahonie, Rosmalen – het realiseren van een klimtoren op de wijkspeelplaats in Park Lanen
  • 079615152234 – Weidestraat 22 Rosmalen – het splitsen van het pand en verbouwen tot twee appartementen
  • 079615157803 – Weidekruidlaan 128 ’s-Hertogenbosch – het uitbreiden van de woning
  • 079615162852 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verduurzamen en verbouwen van de woning
  • 079615166975 – Belgeren 10 ’s-Hertogenbosch – het legaliseren van verschillende opstallen op het terrein Belgeren
  • 079615167968 – Geenbergenstraat 21 Rosmalen – het vernieuwen van het dak en plaatsen van een dakopbouw
  • 079615169644 – Ertveldweg 23 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van 2 gevelreclames
  • 079615177311 – Bremhoeven 1 Rosmalen – het verbouwen van de woning
  • 079615186329 – Graafsebaan 95 Rosmalen – het verbouwen van de bovenwoning
  • 079615186888 – Dovenetel 2 ’s-Hertogenbosch – het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw
  • 079615200079 – Herman Moerkerklaan 59 Rosmalen – het vervangen van de pui van de voordeur
  • 079615223227 – Rompert Park 45 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakopbouw met dakkapel an de voorzijde
  • 079615223497 – Rompertcentrum 30 ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van de dakconstructie
  • 079615227406 – Het Frontier 191 Rosmalen – het toevoegen van nieuwe reclame elementen
  • 079615227681 – Het Frontier 193 Rosmalen – het toevoegen van nieuwe reclame elementen

  12 juli 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615096177 – Pensmarkt 7 ’s-Hertogenbosch – een nieuwe muurdoorbraak op de begane grond
  • 079615162852 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verduurzamen en verbouwen van de woning
  • 079615182278 – Hinthamerstraat 158 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco
  • 079614752397 – Kuipertjeswal – het bouwen van twee woningen met stallingsruimte
  • 079614901678 – Pensmarkt 13 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van glasschuifpui voor een houten gevelpui met openslaande deur
  • 079615034767 – Buitenhaven 28 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van de balustrade en balkons en vervangen centrale entree
  • 079615060874 – Aawal 1 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van een cafetaria met bovenwoning
  • 079615078844 – Parallelweg 30 ’s-Hertogenbosch – transformatie voormalige showroom en bedrijfsschool
  • 079615096177 – Pensmarkt 7 ’s-Hertogenbosch – een nieuwe muurdoorbraak op de begane grond
  • 079615123863 – Vughterweg 11 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument
  • 079615138007 – Visstraat 12 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van een airco unit
  • 079615142394 – Vughterstraat 154 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op het platdak
  • 079615161231 – Chirurgijnstraat 19 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco, zonnepanelen, gevelmast en screens
  • 079615164611 – Koningsweg 27 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen en airco buiten units
  • 079615170063 – Van der Venstraat 37 ’s-Hertogenbosch – het optoppen van de achterbouw
  • 079615180050 – Kruisstraat 30 Rosmalen – het verbouwen en renoveren van een woonboerderij
  • 079615182278 – Hinthamerstraat 158 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco
  • 079615187451 – Kuipertjeswal 8A ’s-Hertogenbosch – renoveren appartementen, deels winkelruimte en uitbreiden met 6 appartementen
  • 079615187542 – Kolperstraat 11 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen en buitenunits warmtepompen
  • 079615190411 – Hinthamerstraat 67A ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen en buitenunits warmtepompen
  • 079615208784 – Parade 14 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een pergola met lamellendak

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614891009 – Anjervallei 171 ’s-Hertogenbosch – het maken van een dakopbouw
  • 079614915768 – Mgr. Van Roosmalenplein 21A ’s-Hertogenbosch – het herontwikkelen van het voormalig buurthuis tot 19 woningen met MOG ruimten
  • 079615022218 – Eerste Reitse Dreef 74 ’s-Hertogenbosch – het aanbouwen van een afsluitbare houten berging
  • 079615078723 – Vogelstraat 45 ’s-Hertogenbosch – verbouw en nieuwbouw brandweerkazerne
  • 079615095511 – De Fortunawerf 7 Rosmalen – een constructieve wijziging begane grond, wijzigen en realiseren dakkapellen

  5 juli 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615050173 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verbouwen van het pand tot woonhuis
  • 079615162852 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verduurzamen en verbouwen van de woning
  • 079614794744 – Vughterstraat 100 ’s-Hertogenbosch – het ombouwen van winkel tot woonloft
  • 079615050173 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verbouwen van het pand tot woonhuis
  • 079615060874 – Aawal 1 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van een cafetaria met bovenwoning
  • 079615118034 – bovenste terras, Granvue gebouw, Zuidwal te ’s-Hertogenbosch – illegaal plaatsen van bouwwerk op het terras
  • 079615138007 – Visstraat 12 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van een airco unit
  • 079615162852 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verduurzamen en verbouwen van de woning
  • 079615182205 – Vughterstraat 28 ’s-Hertogenbosch – revisie t.b.v. het wijzigen van een winkelpui
  • 079615198172 – Vughterstraat 54 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van warmtepompen
  • 079615161774 – Hekellaan 36 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614936486 – Kastanjebruin 1 Rosmalen – het realiseren van diverse uitbouwen voor de nieuwbouwwoningen
  • 079615023301 – Chopinstraat 16-26, ’s-Hertogenbosch – het verbouwen/aanpassen van gezondheidscentrum “Kracht-Zuid”
  • 079615026336 – Kastanjebruin 51 Rosmalen – het plaatsen van een erfafscheiding
  • 079615064650 – Het Sterrenbeeld 55 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een carport met PV-panelen en fietsen- karrenstalling
  • 079615076663 – Riek 1 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van demontabele tribune
  • 079615146118 – Columbusstraat 23 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van 3 grondgebonden appartementen in een leegstaand horeca pand
  • 079615166975 – Belgeren 10 ’s-Hertogenbosch – het legaliseren van verschillende opstallen op het terrein Belgeren
  • 079615172385 – Tweede Hambaken 83 ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van woningen
  • 079615186888 – Dovenetel 2 ’s-Hertogenbosch – het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw
  • 079615188357 – Diepenbrocklaan 21 Rosmalen – revisievergunning t.b.v. het bouwen van een woning
  • 079615138384 – Philips de Tweedestraat 65 ’s-Hertogenbosch – gevelwijziging

  28 juni 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615162852 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verduurzamen en verbouwen van de woning
  • 079614916277 – Hooge Steenweg 13 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een uithangbord en gevelbelettering.
  • 079614965166 – Nieuwe Hofstad 9 ’s-Hertogenbosch – plaatsen dubbel glas in ca. 30 appartementen en voor 14 ook vervangen het kozijn
  • 079615058391 – Visstraat 17 ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van de reclame
  • 079615070306 – Hinthamerstraat 69 ’s-Hertogenbosch – het splitsen van middeleeuws hoofdhuis en aangrenzende aanbouw
  • 079615082697 – Visstraat 21 ’s-Hertogenbosch – het renoveren van gevelkozijnen
  • 079615118034 – bovenste terras, Granvue gebouw, Zuidwal te ’s-Hertogenbosch – illegaal plaatsen van bouwwerk op het terras
  • 079615118034 – bovenste terras, Granvue gebouw, Zuidwal te ’s-Hertogenbosch – illegaal plaatsen van bouwwerk op het terras
  • 079615138335 – Nieuwstraat 20 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een tuinmuur
  • 079615156885 – Korte Putstraat 14 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van de zonwering voor schaararm schermen
  • 079615161231 – Chirurgijnstraat 19 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco, zonnepanelen, gevelmast en screens

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614956102 – Boschmeerplein 3 t/m 7 ’s-Hertogenbosch – het wijzigen van de hoofdingang en het plaatsen van reclame-uitingen
  • 079614981185 – Bremhoeven 1 Rosmalen – het verbouwen van een woonhuis
  • 079614982002 – Oude Engelenseweg 20 ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van de winkelruimte naar woonruimte
  • 079615023301 – Chopinstraat 16-26, ’s-Hertogenbosch – het verbouwen/aanpassen van gezondheidscentrum “Kracht-Zuid”
  • 079615034127 – Burg. Nieuwenhuijzenstraat 26 Rosmalen – het uitbreiden van de woning
  • 079615064650 – Het Sterrenbeeld 55 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van een carport met PV-panelen en fietsen- karrenstalling
  • 079615118505 – Larenweg 52 ’s-Hertogenbosch – het aanpassen van het bestaande bedrijfspand
  • 079615131027 – Hambakenweg 10 ’s-Hertogenbosch – het verhogen van een opslaghal naar 6 meter
  • 079615138384 – Philips de Tweedestraat 65 ’s-Hertogenbosch – gevelwijziging
  • 079615142139 – Boschmeersingel en Jan Pieterzoon Coenstraat te ’s-Hertogenbosch – het verduurzamen van 17 seniorenwoningen
  • 079615146118 – Columbusstraat 23 ’s-Hertogenbosch – het realiseren van 3 grondgebonden appartementen in een leegstaand horeca pand
  • 079615166931 – Belgeren 10 ’s-Hertogenbosch – het legaliseren van de keerwanden op het terrein van de Maashoeve
  • 079615166975 – Belgeren 10 ’s-Hertogenbosch – het legaliseren van verschillende opstallen op het terrein Belgeren

  21 juni 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614924651 – Hinthamerstraat 98A ’s-Hertogenbosch – het verbouwen van een winkel naar een woning
  • 079615001752 – Kerkstraat 56 ’s-Hertogenbosch – het renoveren van de ramen
  • 079615022277 – Ridderstraat 14B ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van nieuwe handelsreclame aan gevel van pand
  • 079615040420 – Hinthamerstraat 183 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615052680 – Oliemolensingel 1 ’s-Hertogenbosch – het renoveren van rijksmonument
  • 079615055817 – Lange Putstraat 10 ’s-Hertogenbosch – het uit- en verbouwen van de begane grond
  • 079615073360 – Vughterstraat 105B ’s-Hertogenbosch – het splitsen van een appartement op de eerste verdieping
  • 079615097616 – Visstraat 4 ’s-Hertogenbosch – het splitsen van een winkelruimte in een winkelruimte met 1 zelfstandige woning
  • 079615108477 – Markt 87 ’s-Hertogenbosch – het aanbrengen van een stabiliteitsportaal
  • 079615128997 – Postelstraat 39 ’s-Hertogenbosch – het vernieuwen van ramen en kozijnen
  • 079615142322 – Zuid Willemsvaart 229 ’s-Hertogenbosch – het vervangen van de lichtkoepel, vervangen 3 airco’s en 1 airco verplaatsen
  • 079615158476 – Achter den Doove 13 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op platdak
  • 079615161774 – Hekellaan 36 ’s-Hertogenbosch – het plaatsen van een airco

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614783354 – Zonneweide 15 ‘s-Hertogenbosch – het verleggen van de nok en plaatsen van dakkapellen
  • 079614993998 – Schout van Keppelpad 1 ‘s-Hertogenbosch – tuinmuur met overkapping
  • 079615034517 – Rompertpassage 21 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van een condensor op het dak
  • 079615047810 – Helftheuvelpassage 346 ‘s-Hertogenbosch – het uitbreiden van het winkelpand
  • 079615062982 – Kuisstraatse Akkers (ong) Rosmalen – het bouwen van een nieuwe bedrijfshal
  • 079615070260 – Pieter Zeemanpark 21 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van een woning
  • 079615096620 – Helftheuvelpassage 1 ‘s-Hertogenbosch – uitbreiding supermarkt
  • 079615114099 – Kooikersweg 561 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelreclame
  • 079615116751 – Commissaris van Rijckevorselsingel 8 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van kozijn in de voorgevel
  • 079615148330 – Breeakkers 114 ‘s-Hertogenbosch – het uitbreiden van woning d.m.v. het plaatsen van een dakkapellen
  • 079614921561 – De Bokkelaren 51 ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van een uitbouw

  14 juni 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614896225 – Poeldonkweg 5 ‘s-Hertogenbosch – het uitvoeren van een dakrenovatie aan gemeentelijk monument gebouw
  • 079615009298 – Buitendijk 2 ‘s-Hertogenbosch – het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden
  • 079615092753 – Stationsweg 26 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615096177 – Pensmarkt 7 ‘s-Hertogenbosch – een nieuwe muurdoorbraak op de begane grond
  • 079613672694 – Busschietersstraat 38 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen
  • 079615012976 – Koedijkstraat 8 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van screens
  • 079615079613 – Oude Dieze 19 ‘s-Hertogenbosch – het aanleggen van een nieuwe tuin met veranda en zwembad
  • 079615092753 – Stationsweg 26 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615055943 – Lange Putstraat 10 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079613519132 – Maijweg 16 t/m 21, 5211 AB ‘s-Hertogenbosch – zonnepanelen

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614804497 – Ketelaarskampweg 21 ‘s-Hertogenbosch – het slopen en bouwen van een bedrijfsloods
  • 079614876745 – Rompertpassage 21 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de bestaande handelsreclame
  • 079614936486 – Kastanjebruin 1 Rosmalen – het realiseren van diverse uitbouwen voor de nieuwbouwwoningen
  • 079615015044 – Zaanstraat 5 ‘s-Hertogenbosch – verduurzaming/groot onderhoud 42 woningen
  • 079615034335 – Aziëlaan 12 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de gevel
  • 079615047810 – Helftheuvelpassage 346 ‘s-Hertogenbosch – het uitbreiden van het winkelpand
  • 079615096620 – Helftheuvelpassage 1 ‘s-Hertogenbosch – uitbreiding supermarkt
  • 079615105789 – Wilhelminastraat 12 Rosmalen – het plaatsen van 2 dakkapellen
  • 079615107396 – Kerkdijk 12 Rosmalen – het plaatsen van een nieuwbouw loods / mestopslag
  • 079615112552 – Antoon der Kinderenlaan 28 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

  7 juni 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615050173 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verbouwen van het pand tot woonhuis
  • 079613672232 – van Diepenbeeckstraat 11 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen
  • 079613672594 – Van Noremborghstraat 50 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen
  • 079614457206 – Oppershof naast 3 ‘s-Hertogenbosch – het bouwen van een woning
  • 079615001752 – Kerkstraat 56 ‘s-Hertogenbosch – het renoveren van de ramen
  • 079615012976 – Koedijkstraat 8 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van screens
  • 079615021679 – Duyn en Daelseweg 15 Nuland – het plaatsen van 128 PV panelen
  • 079615050173 – Kruisstraat 60 Rosmalen – het verbouwen van het pand tot woonhuis
  • 079615054493 – Hinthamerstraat 32 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van 5 buitenunits t.b.v. warmtepompen
  • 079615085628 – Torenstraat 10 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van 3 airco units
  • 079615110541 – Parade 2 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelreclame, een neonbord op het serre dak
  • 079613672694 – Busschietersstraat 38 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen
  • 079613698147 – Achter De Drie Zwanen 10 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen
  • 079613674118 – Achter De Drie Zwanen 11 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen
  • 079613673413 – Achter De Drie Zwanen 13 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen
  • 079613674230 – Havensingel 25 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen
  • 079613698632 – Boschdijkstraat 100 ‘s-Hertogenbosch – handhaven zonnepanelen

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614935691 – Diepenbrocklaan 5 Rosmalen – het verbouwen van de woning
  • 079614956102 – Boschmeerplein 3 t/m 7 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de hoofdingang en het plaatsen van reclame-uitingen
  • 079615022218 – Eerste Reitse Dreef 74 ‘s-Hertogenbosch – het aanbouwen van een afsluitbare houten berging
  • 079615074257 – Pioenroosstraat 20 Rosmalen – het herbestemmen van het kantoorgebouw
  • 079615075334 – Willem van Geldorpstraat 6 Rosmalen – het plaatsen van een schuur
  • 079615096621 – Kloosterlaan 39 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van een woning
  • 079615097135 – Venetiëkade 17 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning
  • 079615116094 – Schanswetering 3 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een aanbouw
  • 079615120702 – Ertveldweg 51E ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de reclame bij een bedrijfsruimte
  • 079615077718 – Platanenlaan 10 Rosmalen – het verduurzamen van de woning
  • 079615095511 – De Fortunawerf 7 Rosmalen – een constructieve wijziging begane grond, wijzigen en realiseren dakkapellen
  • 079615107569 – Maximiliaanstraat 23 – het vergroten van de woning

  31 mei 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615009298 – Buitendijk 2 ‘s-Hertogenbosch – het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden
  • 079614967008 – Schapenmarkt 16 ‘s-Hertogenbosch – gevelaanpassing
  • 079615009298 – Buitendijk 2 ‘s-Hertogenbosch – het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden
  • 079615009436 – Verwersstraat 42 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van koelmotoren uit het dak
  • 079615041419 – Hinthamerstraat 30 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een schuifraam t.b.v. ijsverkoop
  • 079615058391 – Visstraat 17 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de reclame

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614783354 – Zonneweide 15 ‘s-Hertogenbosch – het verleggen van de nok en plaatsen van dakkapellen
  • 079614925417 – Celebesstraat 11 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een zadeldak op een bestaand plat dak van een garag
  • 079615009469 – Meester van Boemellaan 5 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615044351 – Eikenburglaan 13 Rosmalen – het vergroten van de woning met een uitbouw
  • 079615075334 – Willem van Geldorpstraat 6 Rosmalen – het plaatsen van een schuur
  • 079615079313 – Trompet 110 ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde
  • 079615081571 – Adagiostraat 4 Rosmalen – het plaatsen van dakkapellen

  24 mei 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079615009298 – Buitendijk 2 ‘s-Hertogenbosch – het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden
  • 079614976794 – Vughterstraat 54E ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van buitenunits warmtepompen
  • 079614986063 – Hinthamerstraat 97-99 5211 MH ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van 2 appartementen in het bestaande pand
  • 079615001752 – Kerkstraat 56 ‘s-Hertogenbosch – het renoveren van de ramen
  • 079615021967 – Parade 23 ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van een nieuwe los- en laadvoorziening
  • 079615034767 – Buitenhaven 28 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de balustrade en balkons en vervangen centrale entree
  • 079615055943 – Lange Putstraat 10 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614758813 – De Grote Elst 42 Rosmalen – het plaatsen van 3 laaddocks en 1 overhaeddeur aan de voorgevel van bedrijfspand
  • 079614763496 – Pettelaarseweg 292 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van serre en overkapping fietsberging door houten overkapping
  • 079614847372 – Koksteeg 56 Vinkel – het wijzigen van de gevels van de woning
  • 079614916097 – Balkweg 2 ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen van de constructie en het vervangen van de condensor op het dak
  • 079614924575 – Van Ruusbroecstraat 47 ‘s-Hertogenbosch – groot onderhoud aan woningen op verschillende lokaties
  • 079614955081 – Wethouder Tiboschplein 1 t/m 18, Rosmalen – het renoveren van 18 appartementen
  • 079615029591 – Philips de Schonestraat 22 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning
  • 079615034426 – Heesterburgh 39 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van inpandige balkonbeglazing
  • 079615073794 – De Zonkade 61 Rosmalen – het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning
  • 079615075334 – Willem van Geldorpstraat 6 Rosmalen – het plaatsen van een schuur

  17 mei 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614718356 – Stoofstraat 22 ‘s-Hertogenbosch – het vernieuwen / aanpassen van kozijnen
  • 079614719933 – Hinthamerstraat 6 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een gevel-logo
  • 079614954275 – Handelskade 1A ‘s-Hertogenbosch – het uitbouwen van de woning en berging
  • 079614967008 – Schapenmarkt 16 ‘s-Hertogenbosch – gevelaanpassing
  • 079614986063 – Hinthamerstraat 97-99 5211 MH ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van 2 appartementen in het bestaande pand
  • 079615001752 – Kerkstraat 56 ‘s-Hertogenbosch – het renoveren van de ramen
  • 079615021967 – Parade 23 ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van een nieuwe los- en laadvoorziening
  • 079615028794 – Zuid Willemsvaart 39 ‘s-Hertogenbosch – een revisievergunning t.b.v. het renoveren van het pand
  • 079615040420 – Hinthamerstraat 183 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615055046 – Hinthamerstraat 24B ‘s-Hertogenbosch – revisie t.b.v. het aanpassen/vervangen van een pui

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614864490 – Het Frontier 176 Rosmalen – het plaatsen van nieuwe reclame uitingen aan nieuwbouw pand
  • 079614921561 – De Bokkelaren 51 ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van een uitbouw
  • 079614962966 – Magistratenlaan 2 ‘s-Hertogenbosch – vervangen bestaande Ricoh reclames
  • 079614993998 – Schout van Keppelpad 1 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een tuinmuur met overkapping
  • 079615009469 – Meester van Boemellaan 5 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615054136 – Oude Baan 85 Rosmalen – Verbouw-uitbreiding woonhuis

  10 mei 2023

  Monumenten en plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614924651 – Hinthamerstraat 98A ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van een winkel naar een woning
  • 079614958593 – Uilenburg 40 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van twee dakvensters
  • 079614980016 – Kruisbroedersstraatje 11A ‘s-Hertogenbosch – vervangen onderdeel kozijnen
  • 079614990862 – Smalle Haven 135 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van monumentaal pakhuis en woning
  • 079615004926 – Waterstraat 3 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079615012976 – Koedijkstraat 8 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van screens
  • 079615028794 – Zuid Willemsvaart 39 ‘s-Hertogenbosch – een revisievergunning t.b.v. het renoveren van het pand
  • 079615034767 – Buitenhaven 28 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de balustrade en balkons en vervangen centrale entree
  • 079615040420 – Hinthamerstraat 183 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614783354 – Zonneweide 15 ‘s-Hertogenbosch – het verleggen van de nok en plaatsen van dakkapellen
  • 079614855597 – Daviottenweg 23 ‘s-Hertogenbosch – het gedeeltelijk verhogen van dak bedrijfspand
  • 079614885876 – Kievitborch 6 Rosmalen – het uitbreiden van een woning
  • 079614924575 – Van Ruusbroecstraat 47 ‘s-Hertogenbosch – groot onderhoud aan woningen op verschillende lokaties
  • 079614935691 – Diepenbrocklaan 5 Rosmalen – het verbouwen van de woning
  • 079615009341 – Oeverzwaluw 27 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een tweede dakkapel
  • 079615009469 – Meester van Boemellaan 5 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079615015044 – Zaanstraat 5 ‘s-Hertogenbosch – verduurzaming/groot onderhoud 42 woningen
  • 079615022334 – Rosmalense Plas, Kavel 5 te Rosmalen – het bouwen van een bedrijfshal met kantoor op bedrijventerrein Romalense Plas
  • 079615023964 – Het Blazoen 31 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel voorzijde
  • 079615026014 – Pettelaarpark 130N ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van gevelreclame
  • 079615028238 – Antoon der Kinderenlaan 28 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan achterzijde woning
  • 079615029591 – Philips de Schonestraat 22 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning
  • 079615034335 – Aziëlaan 12 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de gevel

  26 april 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614661256 – Nabij Volderstraatje 1 te ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de damwand
  • 079614770788 – Schapenmarkt 1 ‘s-Hertogenbosch – het vernieuwen van de handelsreclame
  • 079614901678 – Pensmarkt 13 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van glasschuifpui voor een houten gevelpui met openslaande deur
  • 079614924219 – Herman Moerkerkplein / Brug. Loeffplein Den Bosch – het openleggen Binnendieze en inrichting park fase 2
  • 079614958593 – Uilenburg 40 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van twee dakvensters
  • 079614968897 – Pensmarkt 4-6 ‘s-Hertogenbosch – het samenvoegen en aanpassen van een tweetal winkelunits
  • 079614990941 – Torenstraat 12 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de bestaande voor nieuwe koelmotor

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614785976 – Pettelaarpark 130N ‘s-Hertogenbosch – het aanbrengen van lichtreclame
  • 079614817189 – Weerscheut 11 Vinkel – het verbouwen van een woning
  • 079614823819 – Onderwijsboulevard 222 ‘s-Hertogenbosch – het aanbrengen van onverlichte losse letters op de gevel
  • 079614892226 – Vliertwijksestraat 47 Rosmalen – het plaatsen van onverlichte gevelreclame
  • 079614924575 – Van Ruusbroecstraat 47 ‘s-Hertogenbosch – groot onderhoud aan woningen op verschillende lokaties
  • 079614954256 – Oude Baan 85 Rosmalen – het verbouwen van de woning
  • 079614962966 – Magistratenlaan 2 ‘s-Hertogenbosch – vervangen bestaande Ricoh reclames
  • 079614977288 – Trawlerstraat 22 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van dakkapellen

  19 april 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614607081 – Walpoort 10 ‘s-Hertogenbosch – sloop garage, bouwen nieuw paviljoen, transformering schuur naar kantoorruimte
  • 079614824256 – Waterstraat 20 ‘s-Hertogenbosch – het maken van een houten omwanden voor airco-units en kliko’s
  • 079614891337 – Parade 14 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een fietsenberging
  • 079614916277 – Hooge Steenweg 13 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een uithangbord en gevelbelettering
  • 079614924219 – Herman Moerkerkplein / Brug. Loeffplein Den Bosch – het openleggen Binnendieze en inrichting park fase 2
  • 079614953708 – Orthenstraat 39 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een reclamebord
  • 079614953814 – Orthenstraat 42 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een reclamebord
  • 079614959964 – Kapelaan Koopmansplein 1 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een scherm rondom warmtepomp op het dak
  • 079614961010 – Beurdsepoort 5 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614901678 – Pensmarkt 13 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van glasschuifpui voor een houten gevelpui met openslaande deur

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614855597 – Daviottenweg 23 ‘s-Hertogenbosch – het gedeeltelijk verhogen van dak bedrijfspand
  • 079614924982 – Striensestraat 42 Rosmalen – interne verbouwing
  • 079614935691 – Diepenbrocklaan 5 Rosmalen – het verbouwen van de woning
  • 079614964335 – Buskeshoeven 89 Rosmalen – het verbouwen van een woonhuis
  • 079614970794 – Brugstraat 34 Vinkel – het verbouwen van de cafetaria
  • 079614972684 – Ophoviuslaan 10 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel achterzijde woning
  • 079614972739 – Ophoviuslaan 14 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan achterzijde woning
  • 079614980053 – Eekbrouwersweg 2 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de vergunning voor plaatsen luchtbehandelingskast
  • 079614783354 – Zonneweide 15 ‘s-Hertogenbosch – het verleggen van de nok met dubbele dakkapel

  12 april 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614472228 – Sint Annaplaats 2 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van drie woningen
  • 079614661256 – nabij Volderstraatje 1 te ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de damwand
  • 079614695939 – Julianaplein 5 ‘s-Hertogenbosch – het omzetten woning naar 3 appartementen en 3 zelfstandige wooneenheden
  • 079614696075 – Hinthamerstraat 27 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de entree pui
  • 079614712111 – Vughterstraat 169 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614793102 – Lepelstraat 31A ‘s-Hertogenbosch – het verwijderen van parasols en vervangen van de luifel
  • 079614825925 – De Mortel 19 ‘s-Hertogenbosch – het verplaatsen van een trafo huisje
  • 079614867565 – Rijnstraat 270 ‘s-Hertogenbosch – het bouwen van een balkon en het plaatsen van deuren in achtergevel
  • 079614872756 – Bethaniestraat 4 ‘s-Hertogenbosch – interne verbouwing in het nietmonumentale aanbouw van Groot Tuighuis
  • 079614875903 – Bethaniestraat 4 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614893632 – Vughterstraat 75 ‘s-Hertogenbosch – het verduurzamen diverse raamkozijnen
  • 079614894938 – Prins Bernhardstraat 14 ‘s-Hertogenbosch – het toepassen van markisolette aan achterzijde/achtergevels
  • 079614951886 – Tolbrugstraat 123 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614964575 – Pensmarkt 6 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van reclame

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614668670 – De Zonkade 61 Rosmalen – het plaatsen van een aanbouw
  • 079614870238 – Fonkelrood 20 Rosmalen – het aanleggen van een langzaamverkeerverbinding/brug tbv ontsluiting woonwijk
  • 079614892226 – Vliertwijksestraat 47 Rosmalen – het plaatsen van onverlichte gevelreclame
  • 079614909616 – Lijsterbeslaan 21 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
  • 079614923036 – Koksteeg nabij nr 61 Vinkel – het bouwen van een woning met bijgebouw
  • 079614926468 – Hark 3 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614935225 – Brabanthoeven 134 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614936516 – Pieter de Hooghstraat 4 ‘s-Hertogenbosch – het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden
  • 079614944734 – Kooikersweg 561 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een kleine roldeur in een bestaande gevel
  • 079614950821 – Het Sterrenbeeld 51 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een slagboom
  • 079614954286 – Noordwal 21 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 07967422366 – Kruisstraat 58 Rosmalen – melding illegale winkel

  5 april 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614472228 – Sint Annaplaats 2 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van drie woningen
  • 079614871564 – Sint Annaplaats 8 ‘s-Hertogenbosch – het maken van deuren naar dakterras in huidig kozijn
  • 079614599993 – Hinthamerstraat 183 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van 19 zonnepanelen op het pand
  • 079614626378 – Sint Janssingel 34 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van de keuken/woonkamer
  • 079614798600 – Parade 21 ‘s-Hertogenbosch – het aanleggen van nutstracé in archeologisch monument
  • 079614825925 – De Mortel 19 ‘s-Hertogenbosch – het verplaatsen van een trafo huisje
  • 079614860325 – Parklaan 27G ‘s-Hertogenbosch – het verwijderen en opbouwen van een schoorsteen
  • 079614868451 – Jos de Letterlaan 2 Rosmalen – het bouwen van een paardenstal/schuilhut
  • 079614872756 – Bethaniestraat 4 ‘s-Hertogenbosch – interne verbouwing in het nietmonumentale aanbouw van Groot Tuighuis
  • 079614875903 – Bethaniestraat 4 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614881242 – Achter de Kan 5 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen/plaatsen van twee kozijnen
  • 079614891351 – Parade 14 ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakterras
  • 079614893632 – Vughterstraat 75 ‘s-Hertogenbosch – het verduurzamen diverse raamkozijnen
  • 079614902992 – Muntelplein 21 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op plat dak
  • 079614915921 – Sint Josephstraat 5A ‘s-Hertogenbosch – revisievergunning tbv het bouwen van negen appartementen

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614693870 – Brabanthoeven 12A Rosmalen – het vervangen en plaatsen tuinschutting
  • 079614722997 – Landhuizenlaan 5 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een carport
  • 079614831348 – Zuiderparkweg 85F ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van 2 windschermen
  • 079614862545 – Dorpstraat 28 Nuland – het aanpassen van een voorgevel van een kantoorgebouw
  • 079614864490 – Het Frontier 176 Rosmalen – het plaatsen van nieuwe reclame uitingen aan nieuwbouw pand
  • 079614870238 – Fonkelrood 20 Rosmalen – het aanleggen van een langzaamverkeerverbinding/brug tbv ontsluiting woonwijk
  • 079614899341 – Vierde Haren 12 ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van een dakopbouw
  • 079614901922 – Jan Olieslagersstraat 64 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een reclamebord
  • 079614903771 – Vijfde Rompert 114 ‘s-Hertogenbosch – het realiseren van een aanbouw
  • 079614904323 – Zilverkruid 10 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een fietsenberging basisschool De Bron
  • 079614906152 – Emmaplein 17 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van PV-panelen
  • 079614909616 – Lijsterbeslaan 21 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
  • 079614927723 – Laagakkerstraat 28 ‘s-Hertogenbosch – revisievergunning t.b.v. het verduurzamen van een woning

  29 maart 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614676715 – Kerkstraat 57 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de haakse reclameuiting
  • 079614696075 – Hinthamerstraat 27 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de entree pui
  • 079614719660 – Hooge Steenweg 8 ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen van een winkelpui en toegangsdeur bovenwoningen
  • 079614752397 – Kuipertjeswal – het bouwen van twee woningen met stallingsruimte
  • 079614804231 – Sint Josephstraat 7 te ‘s-Hertogenbosch – het verbreden van de automatische poort
  • 079614860325 – Parklaan 27G ‘s-Hertogenbosch – het verwijderen en opbouwen van een schoorsteen
  • 079614868817 – Water en Vuurplein 14 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614889882 – Triniteitstraat 2 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614438135 – Zuidoosterfront 124 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van een pand tot 3 appartementen
  • 079614669400 – Weidestraat 22 Rosmalen – het verbouwen van het pand naar twee appartementen
  • 079614692557 – Hooipolder 9 ‘s-Hertogenbosch – het renoveren van de gevels van de woning
  • 079614693870 – Brabanthoeven 12A Rosmalen – het vervangen en plaatsen tuinschutting
  • 079614767572 – Onderwijsboulevard 3 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van werkplaats automotive en nieuwe werkplaats bedrijfswagens
  • 079614791087 – Eerste Donk 14 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en leggen van zonnepanelen
  • 079614793189 – Irisstraat 6 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van het huis
  • 079614850842 – Terpeborch 52 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614855072 – Willemsplein 2 ‘s-Hertogenbosch – het aanbrengen van een verlichte sign
  • 079614855788 – Van Well Groeneveldlaan 5 ‘s-Hertogenbosch – het uitbouwen voorzijde woning
  • 079614864490 – Het Frontier 176 Rosmalen – het plaatsen van nieuwe reclame uitingen aan nieuwbouw pand

  22 maart 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614758740 – Sint Josephstraat 5A ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614576380 – Van Veldekekade 1L t/m 12L te ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van bergingen
  • 079614665419 – Stationsweg 9 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een gevelreclamebord op de gevel
  • 0709614707905 – Hooge Steenweg 12 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van reclame en opnieuw inrichten van de winkel
  • 079614713137 – Stationsweg 33 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de installaties
  • 079614719660 – Hooge Steenweg 8 ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen van een winkelpui en toegangsdeur bovenwoningen
  • 079614729818 – Van Veldekekade te ‘s-Hertogenbosch – het aanbrengen van een geluidswal
  • 079614746569 – Achter De Drie Zwanen 6 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614752397 – Kuipertjeswal – het bouwen van twee woningen met stallingsruimte
  • 079614758740 – Sint Josephstraat 5A ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614767339 – Baselaarsstraat 23 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van nieuwe kozijnen aan voorzijde woning
  • 079614816192 – Hinthamerstraat 18 ‘s-Hertogenbosch – reconstructie winkelpui
  • 079614820987 – Koningsweg 51 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op het dak
  • 079614862419 – Uilenburg 3 ‘s-Hertogenbosch – interne verbouwing en nieuwe dakopbouw
  • 079614862508 – Uilenburg 1 ‘s-Hertogenbosch – het winkelpand wordt gesplitst in een winkelpand en gedeelte woonhuis

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614575402 – Mozartlaan 15 Rosmalen – het realiseren van een luchtbehandelingskast, warmtepomp en een nieuwe entree
  • 079614705901 – Geldersedam 61 ‘s-Hertogenbosch – het gedeeltelijk vervangen van een dakkapel
  • 079614719864 – Evertsenstraat 28 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614752789 – Patagonstraat 1 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een luchtbehandelingskast en warmtepomp
  • 079614786171 – Cerberusstraat 12 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde huis
  • 079614791087 – Eerste Donk 14 ‘s-Hertogenbosch – het plaaten van een dakkapel aan de voorzijde en leggen van zonnepanelen
  • 079614793189 – Irisstraat 6 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van het huis
  • 079614796383 – Centrumplan De Groote Wielen te Rosmalen – het plaatsen van een Ecotoren
  • 079614890300 – Achtersteweg 2C Nuland – het in afwijking van de vergunning bouwen van een woning
  • 07967422366 – Kruisstraat 58 Rosmalen – melding illegale winkel

  1 maart 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614758740 – Sint Josephstraat 5A ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614148599 – Maliskampsestraat 84 Rosmalen – bouwen bij gemeentelijk monument
  • 079614323970 – Vughterstraat 125 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van winkelpand tot 6 appartementen
  • 079614554288 – van der Does de Willeboissingel 6 ‘s-Hertogenbosch – het herstellen van reeds uitgevoerde werkzaamheden
  • 079614556295 – Oude Dieze 13 ‘s-Hertogenbosch – het transformeren kantoorpand naar woonhuis, bouwen bijgebouw en erfafscheiding
  • 079614590664 – Kruisstraat 10 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van 13 zonnepanelen op linkerzijvlak van het dak
  • 079614626378 – Sint Janssingel 34 ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van de keuken/woonkamer
  • 079614635124 – Oppershof 3 te Bokhoven – het slopen van 2 bijgebouwtjes
  • 079614657131 – Molenstraat 1 ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen van de bestaande letters aan de gevel
  • 079614658451 – Orthenstraat 27 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een reclamebord
  • 079614668472 – Nachtegaalslaantje 1 ‘s-Hertogenbosch – dak restauratie
  • 079614675498 – Lintermansstraat 98 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van airco buitenunits en monteren zinken regenpijpen aan zijgevel
  • 079614696075 – Hinthamerstraat 27 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de entree pui
  • 079614710925 – Hekellaan 36 ‘s-Hertogenbosch – het aanbrengen van een airco
  • 079614713137 – Stationsweg 33 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de installaties
  • 079614714666 – Vughterstraat 54 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van pui voor het zelfstandig bereikbaar maken van bovenwoning
  • 079614716924 – Verwersstraat 58 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een gevelreclame
  • 079614758740 – Sint Josephstraat 5A ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614705901 – Geldersedam 61 ‘s-Hertogenbosch – het gedeeltelijk vervangen van een dakkapel
  • 079614638208 – Nieuwstraat 24 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van airco units

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614554351 – Treurenburg Kavel 2 te ‘s-Hertogenbosch – het bouwen van een bedrijfshal
  • 079614610182 – Veronaplein 5 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614637954 – Schaarmeesterstraat 10 ‘s-Hertogenbosch – het uitbreiden van de dakopbouw
  • 079614664656 – Raadhuisstraat 88 Rosmalen – het vervangen van het platdak op de schuur door een puntdak
  • 079614664805 – Oude Vlijmenseweg 54 ‘s-Hertogenbosch – het herstellen en uitbreiden van de kap
  • 079614749671 – Dr. H.P. Heinekenstraat 9 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel aan achterzijde woning
  • 079614751621 – Kruisstraat 1Y Rosmalen – het verbouwen en uitbreiden van woonhuis
  • 079614753886 – Scheldestraat 13-17, Den Bosch – het verbouwen van pand tot 3 grondgebonden woningen

  8 februari 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614555315 – Achter De Drie Zwanen 1A ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van een voordeur
  • 079614633903 – Eindstraat 2 ‘s-Hertogenbosch – het uitbreiden van een woning
  • 079614644412 – Kapelaan Koopmansplein 1 ‘s-Hertogenbosch – het deels aanpassen van kozijnen ivm onderhoud en het plaatsen van nieuw glas
  • 079614657131 – Molenstraat 1 ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen van de bestaande letters aan de gevel
  • 079614663808 – Burgemeester Loeffplein 11 ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen aan reclame uitingen ANWB
  • 079614676715 – Kerkstraat 57 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de haakse reclame uiting

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614360653 – Boschmeersingel 137 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de winkelpui en casco maken van de pui
  • 079614504100 – Wisent 7 ‘s-Hertogenbosch – het uitbreiden van het bedrijfspand
  • 079614549639 – Engeler Schans 8 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614554351 – Treurenburg Kavel 2 te ‘s-Hertogenbosch – het bouwen van een bedrijfshal
  • 079614609682 – Kanseliersplein 74 ‘s-Hertogenbosch – verzoek om handhaving m.b.t. opbouw
  • 079614664729 – Togenaarstraat 12 ‘s-Hertogenbosch – het verduurzamen en verbouwen van een woning
  • 079614698322 – Striensestraat 65 Rosmalen – Het verbouwen van een woning
  • 079614698450 – Titaniumlaan 62 ‘s-Hertogenbosch – Het bouwen van een bedrijfsgebouw

  18 januari 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614292512 – Markt 35 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het magazijn
  • 079614462849 – Hinthamerstraat 131 ‘s-Hertogenbosch – het aanbrengen van diverse wijzigingen n.a.v. de verbouwing tot nieuwe winkel
  • 079614465960 – Hooge Steenweg 2 ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen van pui en reclamevoering
  • 079614562921 – Vughterstraat 252 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van zonnepanelen
  • 079614572866 – Hinthamerstraat 24B ‘s-Hertogenbosch – het aanpassen/vervangen van een pui
  • 079614607081 – Walpoort 10 ‘s-Hertogenbosch – sloop garage, bouwen nieuw paviljoen, transformering schuur naar kantoorruimte
  • 079614578513 – Lekkerbeetjesstraat 9 te ‘s-Hertogenbosch – het verbouwen van de 2e en 33 verdieping
  • 079614600098 – Kruisbroederstraatje 11A – het aanbrengen van dakisolatie

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614360653 – Boschmeersingel 137 ‘s-Hertogenbosch – het wijzigen van de winkelpui en casco maken van de pui
  • 079614398173 – nabij Hambakenwetering te ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een pannakooi
  • 079614524454 – Achtersteweg kavel 4641 te Nuland – het bouwen van een woning
  • 079614549639 – Engeler Schans 8 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614590737 – Hertoglaan 66 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614597443 – De Demkes 6 Vinkel – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614611989 – Laagakkerstraat 28 ‘s-Hertogenbosch – het verduurzamen van een woning
  • 079614612159 – boerderij de Binckhorst te Rosmalen – het bouwen van een dierenverblijf en gebouw voor dagbesteding

  11 januari 2023

  Plannen die vallen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht en monumenten:

  • 079614413087 – Hinthamerstraat 73A ‘s-Hertogenbosch – het renoveren van een woning
  • 079614462849 – Hinthamerstraat 131 ‘s-Hertogenbosch – het aanbrengen van diverse wijzigingen n.a.v. de verbouwing tot nieuwe winkel
  • 079614559818 – Prins Bernhardstraat 14 ‘s-Hertogenbosch – wijziging bouwplan
  • 079614450720 – Achterstraat 4 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van het dak en plaatsen van zonnepanelen

  Plannen die vallen buiten beschermd stads- en dorpsgezicht:

  • 079614384381 – Jonkvrouw de la Courtlaan 8 Rosmalen – het bouwen van een woonhuis
  • 079614398173 – nabij Hambakenwetering te ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een pannakooi
  • 079614454366 – Zeewaardin 3 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614480772 – Brabanthoeven 56 Rosmalen – het vervangen en vergroten van een dakkapel
  • 079614498614 – Cambara 53 Rosmalen – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614516078 – Zwollestraat 15 ‘s-Hertogenbosch – Het plaatsen van een dakkapel
  • 079614549639 – Engeler Schans 8 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614560635 – Striensestraat 65 Rosmalen – het verbouwen van een woning
  • 079614562423 – Rosmalense plas kavel 21 en 22 – het bouwen van een bedrijfspand
  • 079614571699 – Leeghwaterlaan 14 ‘s-Hertogenbosch – het vervangen van de entree puien en aanbrengen van panelen met signing
  • 079614590737 – Hertoglaan 66 ‘s-Hertogenbosch – het plaatsen van een dakkapel
  • 079614590959 – Meierijhoeven 80 Rosmalen – uitbouw voorzijde woning
  • 079614597443 – De Demkes 6 Vinkel – het plaatsen van een dakkapel

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.