Regels voor bed & breakfast en toeristenverhuur woning

Wilt u een Bed and Breakfast (hierna: B&B) beginnen? Of wilt u uw eigen woning voor een korte periode tijdelijk verhuren aan toeristen? Bijvoorbeeld tijdens uw eigen vakantie? Lees hieronder de verschillende mogelijkheden van verhuren en de daarbij horende regels. We wijzen erop dat naast de gemeentelijke regels (zie hieronder) ook toestemming nodig kan zijn van de Vereniging van Eigenaren (VvE), de verhuurder en/of van de bank (hypotheeknemer).

Voorwaarden bed & breakfast

U verhuurt regelmatig een deel van de woning voor kortverblijf aan toeristen. Hiervoor geldt de navolgende B&B-regeling:

 • Maximaal 35% van het bewoonde oppervlak mag ingericht worden voor de voorziening.
 • Maximaal zes slaapplaatsen zijn toegestaan (beperkt publieksaantrekkend).
 • Er mag geen onevenredige parkeerdruk ontstaan; indien nodig kan dit voorschrift aanleiding zijn voor het stellen van eisen aan het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.
 • De exploitant moet hoofdbewoner zijn en er daadwerkelijk permanent wonen.
 • De kamers maken deel uit van het hoofd(woon)gebouw of van een praktisch daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouw (niet een bergzolder of niet-benoemde ruimte).
 • De logiesfunctie moet onderdeel uitmaken van het hoofdverblijf. Er mag geen sprake zijn van een zelfstandige entree.
 • Er mag geen alcohol tegen betaling worden geschonken.
 • U bent tevens toeristenbelasting verschuldigd.

Het aantal B&B-voorzieningen is per gebied gemaximeerd.

Voorwaarden particuliere vakantieverhuur

U mag (een groter deel van) uw woning alleen incidenteel aan toeristen verhuren. Dit mag echter alleen als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanbieder staat ingeschreven op het adres en woont er daadwerkelijk permanent.
 • De woning wordt voor maximaal 30 nachten per jaar voor vakantieverblijf aangeboden en verhuurd.
 • Verhuur vindt aan maximaal 6 personen tegelijkertijd plaats.
 • Gasten veroorzaken geen overlast voor omwonenden.
 • U bent tevens toeristenbelasting verschuldigd.

Aanvragen omgevingsvergunning

We wijzen u erop dat B&B verhuur of particuliere vakantieverhuur in strijd is met de woonbestemming. Daarom dient u voor beide activiteiten een omgevingsvergunning aan te vragen. Let op! U krijgt geen omgevingsvergunning voor beide activiteiten in één woning. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Print het aanvraagformulier dan uit, onderteken en stuur het met de bouwtekening in drievoud naar Stadskantoor, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Toeristenbelasting afdragen

Verhuurt u uw woning incidenteel volgens de voorwaarden? Dan moet u ook toeristenbelasting afdragen. Zie voor meer informatie de pagina Overige gemeentelijke belastingen. Indien u de woning wilt aanmelden voor de toeristenbelasting, neem dan contact op met de afdeling Belastingen. Dit kan telefonisch via (073) 615 54 75 of via het digitaal contactformulier.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u terug vinden in het gehele beleidskader hotels en particuliere logiesaccommodaties op de website van Raadsinformatie (pdf).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.