Overige gemeentelijke belastingen (ondernemer)

BIZ-bijdrage

Sinds 2023 heft de gemeente een BIZ-bijdrage. BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone. De BIZ is een wettelijk gedragen organisatievorm waarin vastgoedeigenaren zich verenigen. Iedere eigenaar van commercieel vastgoed met een publieksgerichte functie in de brede binnenstad maakt deel uit van de BIZ. En betaalt een BIZ-bijdrage.

Hoeveel BIZ-bijdrage u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw pand. Bent u op 1 januari eigenaar? Dan betaalt u voor het hele jaar.

De opbrengst gaat naar de Stichting Bedrijven Investeringszone – Vastgoed Brede Binnenstad ’s-Hertogenbosch. En wordt gebruikt voor gezamenlijke plannen voor de vastgoedsector, bijvoorbeeld op het gebied van belangbehartiging en leegstandsaanpak.

Informatie over o.a. het gebied van de BIZ en de tarieven vindt u in de Verordening BIZ-bijdrage Vastgoed Brede Binnenstad ’s-Hertogenbosch. Op de website van VVE Centrum ’s-Hertogenbosch vindt u de contactgegevens van de stichting en meer informatie over o.a. aanleiding van de BIZ en de besteding van de opbrengsten.

Reclamebelasting

De gemeente heft reclamebelasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dit gebeurt in twee centrumgebieden: Rosmalen en de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. De opbrengst gaat naar de Ondernemersfondsen. De ondernemers gebruiken het Ondernemersfonds om het winkelgebied aantrekkelijk te houden.

De hoogte van uw heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van het bedrijfsgedeelte van uw pand. In onderstaande verordeningen op de website van Overheid.nl vindt u meer informatie:

Verordening Reclamebelasting Rosmalen 2023 en Verordening Reclamebelasting Rosmalen 2024.

Verordening Reclamebelasting binnenstad 2023 en Verordening Reclamebelasting binnenstad 2024.

Veranderingen op 1 januari 2024 bij de reclamebelasting binnenstad ’s-Hertogenbosch:

  • Het gebied voor de reclamebelasting is uitgebreid naar de brede binnenstad. Ondernemers in ’t Zand, Paleiskwartier, Boschveld, het Innovatiekwartier, EKP-terrein en de Bossche Stadsdelta betalen voortaan ook reclamebelasting.
  • Er zijn enkele nieuwe branches toegevoegd aan de reclamebelasting. Voor ateliers, werkruimtes, schouwburgen, concertgebouwen, musea, bioscopen en andere overige culturele instellingen betalen ondernemers voortaan reclamebelasting.

Contact met de Ondernemersvereniging? Stuur een mail naar info@soch.nl of bestuur@beleefrosmalen.nl.

Toeristenbelasting

U betaalt toeristenbelasting aan de gemeente als u mensen tegen vergoeding verblijf aanbiedt. Verblijfsaanbieders zijn o.a.:

  • Hotels, pensions, Bed & Breakfasts en campings;
  • Verhuurders van vakantieonderkomens en kamers. Ook verhuur via Airbnb en Vrienden op de Fiets;
  • Verhuurders van kamers/woningen aan buitenlandse werknemers.

De personen die hier verblijven, maken gebruik van de voorzieningen van onze gemeente. De toeristenbelasting is dus een bijdrage aan de kosten van deze voorzieningen. U betaalt een bedrag per overnachting voor elke persoon die bij u verblijft en die niet staat ingeschreven in onze gemeente.

De tarieven per persoon voor elke overnachting zijn in 2024:

Hotel en pension € 4,75
B&B, particuliere vakantieverhuur, kamerverhuur en vakantieonderkomen € 4,75
Mobiele kampeeronderkomen € 0,85
Watertoeristenbelasting € 0,85
Vaste jaarplaats € 578,60

Start u een nieuw onderkomen? Neem dan contact op met de afdeling Belastingen voor meer informatie over de toeristenbelasting. Dit kan telefonisch via (073) 615 54 75 of via het digitaal contactformulier.

Gaat u uw woning verhuren als Bed & Breakfast of particuliere vakantieverhuur (ook via Airbnb en Vrienden op de fiets)? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de pagina Regels voor bed & breakfast en toeristenverhuur woning.

Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u aan de gemeente als u een stukje gemeentegrond gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een terras of uithangbord. Op de website van de Overheid bekijkt u de Verordening Precariobelasting 2023 en Verordening Precariobelasting 2024 voor meer informatie. O.a. over de voorwerpen waarvoor u betaalt en de tarieven.

U mag gemeentegrond niet zomaar gebruiken. Doe de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket om te kijken welke vergunning u moet aanvragen.

Rioolheffing

Kijk op de pagina Rioolheffing voor meer informatie over de rioolheffing.

Reinigingsrecht

Maakt uw bedrijf gebruik van de ophaaldienst huishoudelijk afval van de Afvalstoffendienst? Dan betaalt u reinigingsrecht. Met deze heffing bekostigt de gemeente onder andere het ophalen van bedrijfsafval.

U dient restafval (géén papier of gft) aan te bieden op dezelfde dag als particulieren en huishoudens. Kijk voor meer informatie op de website van de Afvalstoffendienst.

Roerende zaakbelasting (RZB)

Roerende ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte die duurzaam aan een plaats is gebonden voor permanent gebruik. Bijvoorbeeld een woonboot. De hoogte van de roerende zaakbelasting (RZB) berekent de gemeente over de getaxeerde waarde van de roerende ruimte. De tarieven zijn een percentage van die waarde. Hieronder staan de tarieven roerende woonruimten en bedrijfsruimten voor 2024 weergegeven.

Eigenaren Gebruikers
Roerende woonruimten 0,0757 % (2023: 0,0712 %) N.v.t.
Roerende bedrijfsruimten 0,3447 % (2023: 0,3257 %) 0,2761 % (2023: 0,2609 %)

Bezwaar maken

Niet eens met de reclame-, toeristen-, precario- of roerende zaakbelasting, of de BIZ-bijdrage? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.