Structuurvisie Landgoed Coudewater

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2016 Structuurvisie Landgoed Coudewater vastgesteld (NL.IMRO.0796.0002324-1401). Door ingrijpende veranderingen in de zorg en de financiering ervan heeft GGZ Oost-Brabant ervoor gekozen om haar zorg te verplaatsen naar andere locaties in de regio. Met het oog daarop wil ze nu een toekomstperspectief voor haar landgoed schetsen. Onzekerheden in de markt en in de zorg, behoefte aan flexibiliteit, voldoende zekerheid voor marktpartijen, maar ook borging van de kwaliteit van het landgoed maken nu een structuurvisie noodzakelijk. Een structuurvisie die reële opties voor de toekomst laat zien.

Uitnodigend, richtinggevend en kaderstellend

De structuurvisie moet inspireren: ze nodigt uit tot herontwikkelen en maakt veel mogelijk. De structuurvisie spreekt wel een voorkeur uit: ze geeft richting. En tenslotte geeft de structuurvisie kaders aan: beleid, milieuaspecten en waarden beperken de mogelijkheden. De structuurvisie is dan ook inspirerend, richtinggevend, kaderstellend. Het is een beleidsdocument dat eigenaren, ontwikkelaars, bewoners, gebruikers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden houvast biedt bij de herontwikkeling van het landgoed.

Geen asielzoekerscentrum

In de voorbereiding van de structuurvisie was sprake van een asielzoekerscentrum (azc) op Landgoed Coudewater. Voor maximaal 800 asielzoekers en voor de duur van maximaal 15 jaar. Op 10 oktober 2016 hebben COA, GGZ Oost-Brabant en de gemeente de conclusie getrokken dat er geen behoefte meer is aan de vestiging van een azc op Landgoed Coudewater. Dit, vanwege een dalende instroom en voldoende beschikbare opvangcapaciteit.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.