Vastgesteld beleidskader nieuwe functies op voormalige agrarische bedrijfslocaties

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2016 het beleidskader voor nieuwe functies op voormalige agrarische bedrijfslocaties in het buitengebied vastgesteld. De komende jaren is er een toename te verwachten van verzoeken voor een nieuwe functie op voormalige agrarische bedrijfslocaties. Ook op dit moment krijgt de gemeente hiervoor verzoeken. De verzoeken zijn verschillend in aard en omvang. Ze vragen beleidsmatig om een flexibel maar ook helder toetsingskader. De regelingen in de bestaande bestemmingsplannen zijn daarvoor onvoldoende.

Om op korte termijn antwoord te kunnen geven op verzoeken, is gekozen om te werken met een beleidskader. In het beleidskader staan de onderdelen waaraan wordt getoetst. Met daarbij een toelichting op welke wijze de gemeente toetst. De gemeente nodigt eigenaren en initiatiefnemers uit om vroegtijdig in gesprek te gaan over de mogelijkheden van een nieuwe functie. Aan passende verzoeken kan vervolgens met een bestemmingsplan, wijzigingsplan of afwijkingsprocedure medewerking worden verleend. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het beleidskader tevens besloten een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de projecten die passen in het beleidskader. De proceduretijd van een afwijkingsprocedure wordt daarmee ingekort.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.