Buurtpreventie: samen zien we meer. Helpt u ook mee?

’s-Hertogenbosch wordt steeds veiliger. Dat is goed nieuws. Want dat betekent nog meer woonplezier voor ons allemaal. Samen zorgen we voor een veilige omgeving. Inwoners kunnen daarbij helpen. Zij zien veel meer dan politie en gemeente. Het melden van onveilige en verdachte situaties is daarom heel belangrijk. Inbrekers, criminelen en vernielers krijgen hierdoor minder kansen. Voor meer informatie over het thema veiligheid, ga naar de pagina Veiligheid

Melden

Heeft u het gevoel dat er iets in uw buurt niet pluis is? Voelt u zich niet veilig? Of ervaart u overlast? Meld dit dan altijd! (Deze meldingen worden tijdens kantooruren verwerkt.) Hebt u met spoed politie, brandweer of ambulance nodig? Bel dan altijd 112.

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het BIN is een netwerk van buurtgenoten die elkaar en de politie informeren over veiligheid. Van preventietips tot opsporingssignalementen. Als lid van het BIN blijft u op de hoogte van de veiligheid in uw buurt. Aanmelden voor het BIN kan via de website van BIN.

Buurtpreventieteams

In ’s-Hertogenbosch zijn steeds meer buurtpreventieteams actief. Inwoners gaan samen de wijk in. Ze letten op onveilige situaties om te voorkomen dat onveiligheid of overlast ontstaat. Dat kan een team doen door extra op te letten. Een buurtpreventieteam trekt samen op met politie en gemeente. Ze zorgen voor een veilige wijk waar het prettig wonen is. Lees meer op de pagina over buurtpreventie.

Buurtapp

In veel buurten zijn buurtapp(groepen) actief. Hiermee communiceren buurtgenoten onderling makkelijk over onveilige en ongewenste situaties in de wijk. Het succes van een buurtapp valt of staat met de betrokkenheid van bewoners. Een appgroep start en beheert ieder daarom zelf als buurt. Bekijk hieronder de tips over hoe u een buurtapp opzet en gebruikt.

SAAR - methode

Bij een WhatsApp groep kan de SAAR-methode worden toegepast:

S = Signaleer (een verdachte situatie);
A = Alarmeer via 112 (spoed) of 0900-8844;
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen;
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon.

1. Signaleer

De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan een verdachte situatie zijn. Wanneer iemand in een bepaalde situatie een vervelend onderbuikgevoel krijgt, dan kan dat een signaal zijn dat er iets niet klopt. Op deze momenten moet volgens de SAAR methode gehandeld worden.

Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld:

 • Verdachte personen in de wijk;
 • Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via sociale media);
 • Diefstal of inbraak;
 • Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
 • Doorrijden na een aanrijding;
 • Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.

2. Alarmeer

In geval van urgente situaties dient altijd 112 te worden gebeld of (voor minder urgente gevallen) 0900-8844. Bij het bellen wordt de situatie geschetst en geeft de alarmeerde een signalement van de dader(s), indien mogelijk. De wijkagent zit niet zelf in de WhatsApp groep. De volgende signalementen zijn van belang: 

 • Haarkleur / kapsel;
 • Specifieke kenmerken (bril, baard, etc.);
 • Kleding: opdrukken en kenmerken.
 • Vervoersmiddel: Auto, lopend, brommer, fiets? Kenteken, merk, type en kleur?
 • Maak indien mogelijk een foto of filmpje.
 • Lengte - Neem een referentiepunt. Bijvoorbeeld 'hij is ongeveer een kop groter dan deze auto' of "hij komt ongeveer tot die grote tak van deze boom"
 • Postuur
 • Schatting van de leeftijd
 • Opvallende kenmerken zoals piercings, tattoos of littekens

Vluchtroute - Welke kant is de dader op gevlucht? Deze informatie kan helpen bij het vinden van andere getuigen

3. App

Nadat de politie is gebeld, de situatie is beschreven en een signalement is doorgegeven, wordt de situatie gemeld in de WhatsApp groep. In het bericht worden volgende zaken gemeld: 

 • Dat de politie reeds gebeld is.
 • Het signalement, de looprichting of de verdachte handelingen. Foto’s van verdachten uitsluitend appen als er daadwerkelijk een verdachte situatie is. Bewaar bij twijfel uw foto voor de politie. Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Welke acties al verder uit zijn gezet en het vervolg.
 • De beheerder(s) van de buurtgroep waarin het bericht is geplaatst, beoordelen bij het lezen van het bericht of deze relevant is voor andere wijken en stuurt het bericht -indien nodig en mogelijk- door naar andere buurtgroepen in de omgeving.

4. Reageer

Degene die de verdachte situatie ontdekt en de buurtbewoners die het bericht via hun WhatsApp-groep ontvangen hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kan iemand bijvoorbeeld op de verdachte afstappen, op een veilige afstand observeren, de verdachte per fiets of auto volgen, etc. Dit is geheel afhankelijk van de persoon en situatie. Twee belangrijke punten hierbij zijn:

 • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren (‘zaak stuk te maken’). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.

Als gealarmeerde buurtbewoners de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt deze nieuwe informatie binnen de WhatsApp groep gedeeld.

Burgernet

Burgernet vraagt de hulp van burgers bij spoedsituaties, zoals vermiste personen en inbraak. Of doorrijden na een aanrijding in de buurt. Deelnemers ontvangen een spraak-, sms- of appbericht met de vraag uit te kijken naar een persoon of voertuig. Op de website van Burgernet leest u hoe u zich aanmeldt.

Preventieadvies inbraak

U kunt veel doen om inbraken te voorkomen. Lees er meer over op de pagina preventietips inbraken.