Samen zien we meer: help mee!

Samen zien we meer! En voor een veilige omgeving zorgen we samen. ‘s-Hertogenbosch wordt steeds veiliger. Dat is goed nieuws. Want dat betekent nog meer woonplezier voor ons allemaal. Inwoners kunnen daarbij helpen. U ziet veel meer dan politie en gemeente. Het melden van onveilige en verdachte situaties is daarom heel belangrijk. Inbrekers, criminelen en vernielers krijgen hierdoor minder kansen. 

Melden

Heeft u het gevoel dat er iets in uw buurt niet pluis is? Voelt u zich niet veilig? Of ervaart u overlast? Geef dit altijd door via het online meldingsformulier (deze meldingen worden tijdens kantooruren verwerkt).

Lukt het niet om uw melding via het online meldingsformulier te maken? Dan kunt u uw melding ook via de BuitenBeter app of telefonisch aan ons doorgeven. Het meldpunt is op werkdagen tot 17.00 uur bereikbaar via (073) 615 55 55. Wilt u na deze tijd toch een medewerker spreken? Luister dan het bandje af en maak uw keuze.  

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Zo levert u anoniem een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving. Kijk op de website van Meld Misdaad Anoniem om te zien hoe u kunt melden.

Spoedeisende hulp

Hebt u met spoed politie, brandweer of ambulance nodig? Bel dan altijd 112.

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het BIN is een netwerk van buurtgenoten die elkaar en de politie informeren over veiligheid. Van preventietips tot opsporingssignalementen. Als lid van het BIN blijft u op de hoogte van de veiligheid in uw buurt. Aanmelden voor het BIN kan via de website van BIN.

Buurtpreventieteam

Een buurtpreventieteam is een groep inwoners die vrijwillig samen de wijk in gaan. Ze letten op onveilige situaties om te voorkomen dat onveiligheid of overlast ontstaat. Een buurtpreventieteam trekt samen op met politie en gemeente. Ze zorgen voor een veilige wijk waar het prettig wonen is.

Deelname buurtpreventieteam

Wilt u aan een buurtpreventieteam deelnemen of een buurtpreventieteam opzetten? In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn verschillende buurtpreventieteams actief:

U kunt uzelf aanmelden via het e-mailadres hierboven. Om deel te kunnen nemen aan een buurtpreventieteam heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De gemeente en politie zorgen voor hesjes, zaklampen en instructies zodat u op een goede manier de wijk in kunt.  

Is er nog geen buurtpreventieteam in uw wijk? En bent u van plan om te starten met buurtpreventie? Ga in gesprek met mensen uit uw buurt en vraag ze om mee te doen. U zou de interesse ook kunnen peilen met een oproepje in de wijkkrant, via het leefbaarheidsteam of een bewonersorganisatie. Vraag bij uw wijkagent of er al een lijst van geïnteresseerden beschikbaar is.  

De start van een buurtpreventieteam

Hoe groot het team moet zijn bij de start, hangt af van de manier waarop u buurtpreventie invult. Wilt u dat er elke dag of avond twee mensen in de wijk lopen? En dat elke deelnemer twee keer per maand beschikbaar is? Dan hebt u zo’n dertig mensen nodig. Maar om te beginnen is het al fijn als u met 15 personen kunt starten. Dan begint u met een aantal avonden per week of per maand. Als het team groeit, kunt u altijd uitbreiden.

Informatiebijeenkomst

Bij voldoende interesse organiseren we een informatiebijeenkomst. Politie en gemeente leggen dan uit wat deelname aan het buurpreventieteam inhoudt. Hierna kan iedereen definitief aangeven of hij/zij wel of niet wil deelnemen aan het buurtpreventieteam van uw wijk.  

Stel een coördinator aan

De coördinator is het aanspreekpunt voor het team, de gemeente en de politie. Ook maakt de coördinator een rooster voor iedereen die loopt, waar en wanneer. Voor advies kan de coördinator terecht bij de wijkagent en wijkmanager. Het is een verantwoordelijke klus voor iemand die er serieus tijd in wil steken. Het is dan ook goed om de taken te verdelen met de andere vrijwilligers.  

Startbijeenkomst

Hebt u genoeg deelnemers om te beginnen met buurtpreventie? Is bekend wie de coördinator wordt? Dan organiseert de gemeente een startbijeenkomst. U krijgt informatie over waar u op moet letten en u maakt kennis met de andere leden van uw buurtpreventieteam. Verder hoort u hoe u alarmeert of reageert, zodat u de buurtpreventie goed kunt uitvoeren. U maakt tijdens de bijeenkomst ook afspraken met politie en gemeente over de voorwaarden, faciliteiten en communicatie. Uw coördinator gaat vervolgens aan de slag met het rooster. In de bijeenkomst ontvangen alle deelnemers ook een formulier om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Daarmee voorkomt u dat mensen met een criminele achtergrond in het preventieteam komen. De gemeente betaalt de kosten voor de aanvraag van de VOG.

Looproutes, looptijden en informatie delen

Maak een kaartje van de wijk en geef aan welke routes u wilt (laten) lopen. Uw wijkagent helpt u daar graag bij. U verspreid de kaarten in het team, op papier, per mail of een besloten groep op bijvoorbeeld Facebook.

De buurtpreventen lopen tussen anderhalf en tweeëneenhalf uur. De wijkagent kan u adviseren op welke tijden u het beste welke route kunt lopen. Om inbraak te voorkómen is het bijvoorbeeld beter als de route en het tijdstip onvoorspelbaar zijn. Stuur na iedere loopbeurt een kort verslag van uw bevindingen naar de coördinator. Dat is belangrijk voor de evaluaties. De coördinator zorgt voor een terugkoppeling met de wijkagent. De wijkagent kan vervolgens via het Buurt Informatie Netwerk de buurt op de hoogte houden van de werkzaamheden van het buurtpreventieteam.

Training

De gemeente en politie organiseren een aantal keer per jaar een training buurtpreventie. Elke vrijwilliger neemt deel aan de training om te leren observeren en communiceren. U leert ook welke bevoegdheden de buurtpreventen hebben. U hoeft niet direct bij de start al getraind te zijn. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen uit het team binnen een jaar de training volgt. De coördinator meldt de deelnemers aan bij de gemeente. Via de coördinator krijgt u daarna de locatie en de datum van de training.

Bellen

Bel 112:

  • bij levensbedreigende situaties. Bijvoorbeeld een aanrijding met gewonden, mishandeling, beroving, steekpartij, vechtpartij of als er iemand onwel wordt.
  • als u iemand op heterdaad betrapt bij inbraak, diefstal, vernieling, vandalisme, (poging tot) ontvoering of bij verdacht gedrag.

Bel 0900-8844:

  • als u de politie nodig hebt, maar de situatie is niet levensbedreigend of er wordt niemand op heterdaad betrapt. Bijvoorbeeld bij overlast in de buurt of onveilig verkeersgedrag.

Bel Meld Misdaad Anoniem 0800-7000:

  • als u iets over een (ernstig) misdrijf wilt vertellen zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent. Of om andere persoonlijke redenen. Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen.

De coördinator kan ook altijd terecht bij de wijkagent voor informatie en advies.

Meldingen

Ziet u tijdens uw loopronde zwerfvuil, een losse stoeptegel, afval naast ondergrondse containers, defect straatmeubilair of vernielingen? Geef het dan door aan het Meldpunt.

Subsidie

Er is jaarlijks een bijdrage van € 200,- beschikbaar voor organisatie- en communicatiekosten. De gemeente faciliteert de buurtpreventieteams met een aantal hesjes en zaklampen. Neem hierover contact op met de gemeente. 

Verzekering

Er kan altijd iets gebeuren tijdens de wandelrondes. Daarom bent u als buurtprevent goed verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Dat gaat automatisch, u hoeft daar niets voor te doen.

Leren van ervaringen

De gemeente organiseert via de coördinator minstens één keer per jaar een evaluatie met het team. Dan praten we over de knelpunten en delen we goede ervaringen met elkaar. Zo kunnen we buurtpreventie in de gemeente nog beter te maken.

Burgernet

Burgernet vraagt de hulp van burgers bij spoedsituaties, zoals vermiste personen en inbraak. Of doorrijden na een aanrijding in de buurt. Deelnemers ontvangen een spraak-, sms- of appbericht met de vraag uit te kijken naar een persoon of voertuig. Op de website van Burgernet leest u hoe u zich aanmeldt.