Samen zien we meer. Helpt u ook mee?

’s-Hertogenbosch wordt steeds veiliger. Dat is goed nieuws. Want dat betekent nog meer woonplezier voor ons allemaal. Zo zijn er bijvoorbeeld veel minder inbraken dan een aantal jaren geleden. Die verandering hebben we niet zomaar voor elkaar gekregen. Dat hebben we samen bereikt. Inwoners, politie en de gemeente. Voor meer informatie over het thema veiligheid, ga naar de pagina Veiligheid

Preventieadvies veilige woning

De kans op inbraak neemt sterk af als uw woning het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft. Om uw woning nog veiliger te maken, kunt u kijken op de website van Politiekeurmerk. Via deze website kunt u ook contact opnemen met erkende PKVW-bedrijven. Vaak geven zij u gratis preventieadvies, vraag vooraf naar de voorwaarden. Of lees op de website van Politiekeurmerk de tips die u helpen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

Achterpaden veiliger maken

Wij krijgen vaak vragen van inwoners over het vergroten van de veiligheid van achterpaden (ook wel: brandgangen) bij woningen. Dat kan door bijvoorbeeld een poort te plaatsen of verlichting aan te brengen.

In ieder geval tot eind 2022 gelden er afspraken met betrekking tot het afsluiten van achterpaden. Hierbij wordt er een verschil gemaakt tussen huurwoningen en koopwoningen.

Wilt u de brandgang bij uw woning aanpakken? Bespreek eerst met uw buren of zij dit ook willen. Neem daarna contact op met uw verhuurder. Zij informeren verder over de mogelijkheden. Hebt u een koopwoning? Neem dan contact op met uw wijkmanager.

Auto-inbraak en diefstal kentekenplaten

Om inwoners te helpen om inbraak te voorkomen, hebben we spiegelhangers gemaakt. Die kunnen inwoners aan hun autospiegel hangen. Met de boodschap voor de inbreker dat de auto leeg is. Ook is er een video met 5 tips om auto-inbraak te voorkomen.

Wat kunt u doen om de kans op auto-inbraak te verkleinen?

 • Parkeer uw auto op een goed verlichte parkeerplaats waar veel mensen komen.
 • Sluit uw auto goed af.
 • Laat geen waardevolle spullen achter. Inbrekers kunnen met een scanner zien of in uw kofferbak bijvoorbeeld een laptop of mobiele telefoon ligt.
 • Leg alles uit het zicht (van buitenaf is niet te zien hoeveel iets waard is).
 • Laat het dashboardkastje en de afdekhoes van de kofferbakruimte open.
 • Haal het navigatiesysteem uit uw auto (als dit kan).
 • Laat uw kenteken vastmaken zodat kentekendiefstal niet mogelijk is.
 • Heeft u een sleutelkaart in plaats van een autosleutel? Autodieven kunnen bij uw voordeur met een apparaat een kopie maken om in te breken. Voorkom dit door de sleutel in een (koek)blik te bewaren en niet bij de voordeur.

Bent u getuige van een auto-inbraak of een verdachte situatie?

 • Als u denkt dat de dader nog in de buurt is, belt u dan direct de politie via 112.
 • Noteer het signalement van de dader (haarkleur, huidskleur, kleding en opvallende kenmerken).
 • Noteer kenmerken van het voertuig van de dader (kenteken, merk, type, kleur).

Bent u slachtoffer van een auto-inbraak?

Doe altijd aangifte bij de politie via 0900-8844 of via de website van de politie.

Diefstal kentekenplaten

Diefstal van kentekenplaten kost tijd én geld. Als u slachtoffer wordt moet u aangifte doen én daarnaast nieuwe platen aanschaffen. De ene na de andere verkeersboete ploft op je deurmat. Pomphouders beschuldigen je van tanken zonder te betalen. En alsof dat nog niet erg genoeg is staat de politie bij je op de stoep vanwege een overval. De oorzaak van alle problemen: gestolen kentekenplaten.

Door de kentekenplaat met speciale anti-inbraakschroeven stevig vast te zetten op het voertuig neemt de kans op diefstal sterk af. Alle autobezitters kunnen hun kentekenplaat gratis laten vastzetten met speciale anti-diefstalschroeven bij alle merkdealers en Autotaalglas. 

Hoe regel je dat?

Je kan zonder afspraak terecht bij verschillende autodealers of Autotaalglas (pdf).

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het BIN is een netwerk van buurtgenoten die elkaar en de politie informeren over verdachte situaties. Het vergoot het veiligheidsgevoel en de betrokkenheid van de inwoners. En het helpt misdrijven te voorkomen. Als lid van het BIN blijft u op de hoogte van de veiligheid in uw buurt.

Stel, er wordt regelmatig ingebroken in uw buurt. De politie weet dat de verdachten mogelijk in een rode Volkswagen Polo rijden. Als lid van het BIN ontvangt u daarover een bericht met meer informatie. Ziet u deze rode auto ergens staan? Dan kunt u direct de politie bellen. Of de BIN-coördinator bij u in de buurt inseinen. Ook ontvangt u via het BIN preventietips.

Aanmelden voor het BIN kan via de website van BIN.

Buurtpreventie

In ’s-Hertogenbosch zijn steeds meer buurtpreventieteams actief. Inwoners gaan samen de wijk in. Ze letten op onveilige situaties om te voorkomen dat onveiligheid of overlast ontstaat. Dat kan een team doen door extra op te letten. Een buurtpreventieteam trekt samen op met politie en gemeente. Ze zorgen voor een veilige wijk waar het prettig wonen is.

Lees het verhaal van iemand van het buurtpreventieteam in dit bericht. Wilt u aan een buurtpreventieteam deelnemen? Lees het stappenplan buurtpreventieteams (pdf) en bekijk het overzicht van de buurtpreventieteams:

Bekijk op deze kaart wat de grensgebieden zijn van de buurtpreventieteams.

Burgernet

Burgernet vraagt de hulp van burgers bij spoedsituaties, zoals vermiste personen en inbraak. Of doorrijden na een aanrijding in de buurt. Deelnemers ontvangen een spraak-, sms- of appbericht met de vraag uit te kijken naar een persoon of voertuig. Op de website van Burgernet leest u hoe u zich aanmeldt.

Buurtapp

Een andere mogelijkheid is de buurtapp(groep). Hiermee kan men makkelijk onderling communiceren over onveilige en ongewenste situaties in de wijk. Het succes van een buurtapp valt of staat met de betrokkenheid van bewoners. Een appgroep start en beheert ieder daarom zelf als buurt. Tips over hoe u een buurtapp opzet en gebruikt? Bekijk deze tips op de website van de Consumentenbond.

SAAR - methode

Bij een WhatsApp groep kan de SAAR-methode worden toegepast:

S = Signaleer (een verdachte situatie);
A = Alarmeer via 112 (spoed) of 0900-8844;
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen;
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon.

1. Signaleer
De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan een verdachte situatie zijn. Wanneer iemand in een bepaalde situatie een vervelend onderbuikgevoel krijgt, dan kan dat een signaal zijn dat er iets niet klopt. Op deze momenten moet volgens de SAAR methode gehandeld worden.

Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld:

 • Verdachte personen in de wijk;
 • Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via sociale media);
 • Diefstal of inbraak;
 • Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
 • Doorrijden na een aanrijding;
 • Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.

2. Alarmeer
In geval van urgente situaties dient altijd 112 te worden gebeld of (voor minder urgente gevallen) 0900-8844. Bij het bellen wordt de situatie geschetst en geeft de alarmeerde een signalement van de dader(s), indien mogelijk. De wijkagent zit niet zelf in de WhatsApp groep. De volgende signalementen zijn van belang: 

 • Haarkleur / kapsel;
 • Specifieke kenmerken (bril, baard, etc.);
 • Kleding: opdrukken en kenmerken.
 • Vervoersmiddel: Auto, lopend, brommer, fiets? Kenteken, merk, type en kleur?
 • Maak indien mogelijk een foto of filmpje.
 • Lengte - Neem een referentiepunt. Bijvoorbeeld 'hij is ongeveer een kop groter dan deze auto' of "hij komt ongeveer tot die grote tak van deze boom"
 • Postuur
 • Schatting van de leeftijd
 • Opvallende kenmerken zoals piercings, tattoos of littekens

Vluchtroute - Welke kant is de dader op gevlucht? Deze informatie kan helpen bij het vinden van andere getuigen

3. App
Nadat de politie is gebeld, de situatie is beschreven en een signalement is doorgegeven, wordt de situatie gemeld in de WhatsApp groep. In het bericht worden volgende zaken gemeld: 

 • Dat de politie reeds gebeld is.
 • Het signalement, de looprichting of de verdachte handelingen. Foto’s van verdachten uitsluitend appen als er daadwerkelijk een verdachte situatie is. Bewaar bij twijfel uw foto voor de politie. Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Welke acties al verder uit zijn gezet en het vervolg.
 • De beheerder(s) van de buurtgroep waarin het bericht is geplaatst, beoordelen bij het lezen van het bericht of deze relevant is voor andere wijken en stuurt het bericht -indien nodig en mogelijk- door naar andere buurtgroepen in de omgeving.

4. Reageer
Degene die de verdachte situatie ontdekt en de buurtbewoners die het bericht via hun WhatsApp-groep ontvangen hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kan iemand bijvoorbeeld op de verdachte afstappen, op een veilige afstand observeren, de verdachte per fiets of auto volgen, etc. Dit is geheel afhankelijk van de persoon en situatie. Twee belangrijke punten hierbij zijn:

 • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren (‘zaak stuk te maken’). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.

Als gealarmeerde buurtbewoners de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt deze nieuwe informatie binnen de WhatsApp groep gedeeld.

Buiten Beter app

Een schone en hele buurt draagt ook bij aan een veilige buurt. Ziet u zwerfafval, een losse stoeptegel of kapotte lantaarnpaal? Meld het dan snel en gemakkelijk via de Buiten Beter app. Of via het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig