Joep (J.J.M.) Gersjes

Joep (J.J.M.) Gersjes

T:
M: 06 48 13 75 35
Informatie

Waar zet raadslid Joep Gersjes (Bosch Belang) zich voor in en wat doet hij in zijn dagelijks leven? We stellen je aan hem voor in deze video op YouTube.

Nevenfuncties

  • Senior financieel adviseur bedrijfsvoering/procesmanagement bij Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Sectordirectie Gevangeniswezen, afdeling Bedrijfsvoering te ’s-Gravenhage