Verordeningen en regelgeving

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch stelt verordeningen vast. Deze bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. In het weekblad Bossche Omroep maken we de verordeningen bekend. Na publicatie kunt u de verordeningen inzien via de website van de Overheid.

Sommige verordeningen (bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening) roepen verplichtingen voor burgers in het leven. Aan andere, zoals de subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

Bekijken

Verordeningen en regelgeving worden gepubliceerd op de website van de Overheid en de website Officiële bekendmakingen Voor een goed zoekresultaat dient u in het zoekvenster hele woorden te gebruiken, bijvoorbeeld 'afvalstoffenverordening'.

E-mailservice

Wilt u officiële berichten of bekendmakingen over uw buurt via e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl voor berichten over uw buurt. U krijgt dan informatie toegestuurd over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vergunningen, inspraak, verordeningen en verkeersbesluiten.

Aanbestedingen

De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Opdrachten met een geschatte waarde boven de Europese aanbestedingsdrempels besteedt de gemeente (volgens de regels) Europees aan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Aanbestedingen.