Ga naar de inhoud

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19-09-2018.

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt er aan om zo snel mogelijk volledig te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Dit maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om te voldoen aan de eisen en de toegankelijkheid te bevorderen: 

  • Toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool en jaarlijks door een onafhankelijke instantie.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Gemeente ’s-Hertogenbosch blijft werken aan toegankelijkheid

Op s-hertogenbosch.nl linken we naar andere websites, zoals naar die van (landelijke) partners, stichtingen etc. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf bestanden. Op s-hertogenbosch.nl bieden we informatie zoveel mogelijk in korte teksten aan. Pdf documenten proberen we te beperken. We kunnen op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de richtlijnen voldoen.

Niet-toegankelijk document

Als u een document aantreft dat niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen, dan kunt u contact met ons opnemen. We zorgen dan dat een toegankelijke versie van het document binnen 2 werkdagen beschikbaar is voor u. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.