Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente ’s-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidslabel www.s-hertogenbosch.nl september 2023

Klik hierboven op de afbeelding en bekijk de verklaring op de website van Toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hoofddomein:

Subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente ’s-Hertogenbosch verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente ’s-Hertogenbosch te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In oktober 2023 is www.s-hertogenbosch.nl geheel vernieuwd. Momenteel worden er stappen ondernomen om een toegankelijkheidsonderzoek uit te laten voeren.

In de toelichting, onder het kopje Onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente ’s-Hertogenbosch is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente ’s-Hertogenbosch en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-09-2023 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Functie: Hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Aanvullende informatie van Gemeente ’s-Hertogenbosch

We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf’s die worden aangeboden digitaal toegankelijk zijn. We zijn bezig om oude pdf’s van vóór 2018 te vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u informatie uit een niet toegankelijke pdf nodig? Neem contact met ons op. Binnen maximaal 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.