Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente ’s-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B – voldoet gedeeltelijk

Illustratie van de Status toegankelijkheidsverklaring www.s-hertogenbosch.nl. De Status B staat aangegeven.

Klik hierboven op de afbeelding of bekijk de verklaring op de website van Toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hoofddomein:

Subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente ’s-Hertogenbosch gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente ’s-Hertogenbosch gedeeltelijk voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente ’s-Hertogenbosch is gevorderd met de toegankelijkheid van en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Gemeente ’s-Hertogenbosch verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website https://www.s-hertogenbosch.nl te laten voldoen aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-03-2024 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Functie: Hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Aanvullende informatie van Gemeente ’s-Hertogenbosch

We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf’s die worden aangeboden digitaal toegankelijk zijn. We zijn bezig om oude pdf’s van vóór 2018 te vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u informatie uit een niet toegankelijke pdf nodig? Neem contact met ons op. Binnen maximaal 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2024.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.