Ga naar de inhoud

Wijken in 's-Hertogenbosch

De gemeente is ingedeeld in 14 wijken. Samen maken zij de stad. Voor de gemeente is de schaal van de wijk belangrijk, omdat het voor bewoners herkenbaar is. Veel informatie is op wijkniveau bij elkaar gebracht. Ook de manier van werken van de gemeente is wijkgericht. Waar nodig en mogelijk zoomen wij in op het niveau van buurten.

Klik op de plattegrond voor meer informatie over uw wijk.

Of zoek de juiste wijk op basis van een postcode en huisnummer.
Postcode:   huisnummer:    

Wijkmanagers

Een overzicht van alle wijkmanagers staat op deze pagina. Daar vindt u ook hun contactgegevens.

Bestuursraden, wijkraden en dorpsraden

De gemeente kent verschillende adviesorganen uit de wijken of dorpen. Er zijn bestuursraden, wijkraden en dorpsraden. Ze komen op voor de belangen van hun wijk of dorp. Kijk voor meer informatie op de pagina Bestuursraden, wijkraden en dorpsraden.

Bewonersinitiatiefgelden

De regeling Bewonersinitiatiefgelden (BIG) was een gemeentelijke regeling, bedoeld om initiatieven voor, door en in de wijk financieel te ondersteunen. Deze regeling stopt per 31-12-2016. Hiervoor in de plaats komt de subsidieregeling Wijk- en Dorpsbudget. Kijk voor meer informatie op de pagina Wijk- en dorpsbudget in 2017.