Wijk- en buurtmonitor

Elke twee jaar maakt de gemeente de Wijk- en buurtmonitor. Deze online monitor geeft op hoofdlijnen inzicht in de situatie en ontwikkelingen in wijken, dorpen en buurten in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Deze vindt u in de online monitor.

Op dit moment is het alleen mogelijk de monitor via een desktopcomputer te bekijken.

Resultaten 2020

In de nieuwste Wijk- en buurtmonitor wordt de situatie van begin 2020 beschreven. Dit is dus de situatie van vóór corona. De gevolgen van de coronapandemie worden in de volgende Wijk- en buurtmonitor gepresenteerd.

Kompas

Wethouder Kâhya: “Deze monitor is een kompas dat ons helpt om te kijken waar een wijk, buurt of dorp staat. De monitor geeft inzicht in de vorderingen die zij hebben bereikt, en waar we samen nog de schouders onder kunnen zetten. De Wijk- en buurtmonitor is niet alleen een handige informatiebron voor de gemeente. Ook voor bewonersraden, vrijwilligers en mensen die werken in een bepaalde buurt. Zo zorgen we samen voor sociale en gezonde leefomgeving.“

Wat kunt u ermee?

De Wijk- en buurtmonitor geeft een overzichtelijk beeld van de situatie begin 2020 en de ontwikkeling tussen 2018 en 2020 in een wijk, dorp of buurt. Het laat zien wat er goed gaat en op welke onderwerpen een gebied zich verder kan ontwikkelen. De monitor kan bijvoorbeeld gebruikt worden als signaleringsinstrument om in kaart te brengen wat er speelt in een gebied.

Wat is er te zien?

De uitkomsten worden gepresenteerd aan de hand van zogenaamde profieltaarten. Door deze profieltaarten kunt u in één oogopslag zien hoe een wijk, dorp of buurt ervoor staat. De profieltaart bestaat uit vijf thema’s: werk & leren, welzijn, samenleven, leefomgeving en veiligheid. Ieder thema bestaat weer uit een aantal deelthema’s.

Voor wie?

De Wijk- en buurtmonitor is een hulpmiddel voor bewoners, ondernemers, professionals, maatschappelijke organisaties en de gemeente om samen acties te benoemen om wijken, dorpen en buurten te verbeteren. Met de monitor kunnen zij met elkaar in gesprek gaan. Is het een herkenbaar beeld? En vooral ook: hoe kunnen we er sámen voor zorgen dat de wijken, dorpen en buurten in ’s-Hertogenbosch sterker worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkwijze van de Wijk- en buurtmonitor? Dan kunt u dit uitlegdocument (pdf) lezen.

Op dit moment is het alleen mogelijk de monitor via een desktopcomputer te bekijken.