Wijk- en buurtmonitor 2022

Elke twee jaar maakt de gemeente de Wijk- en buurtmonitor. Deze online monitor geeft op hoofdlijnen inzicht in de situatie en ontwikkelingen in wijken, dorpen en buurten in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Deze vindt u in de online monitor.

U kunt de Wijk- en buurtmonitor alleen via een desktopcomputer bekijken.

Resultaten 2022

In de nieuwste Wijk- en buurtmonitor wordt de situatie van begin 2022 beschreven. Ook wordt de ontwikkeling tussen begin 2020 en 2022 gepresenteerd. Deze editie van de Wijk- en buurtmonitor is de eerste editie waarin (mogelijke) gevolgen van de coronapandemie op wijk-, dorps- en buurtniveau worden gepresenteerd.

Wethouder Roy Geers: “De monitor helpt ons en anderen te herleiden waar een vooruitgang of terugval te zien is. Die informatie geeft een mooi vertrekpunt bij de aanpak om wijken en buurten verder te verbeteren. De nadruk ligt dan ook niet zozeer op hoe een wijk het doet tegenover andere wijken, maar meer op hoe elke afzonderlijke wijk zich in de loop der jaren ontwikkelt. Dit jaar zien we dat het overgrote deel van de in totaal 76 onderzochte buurten ten opzichte van twee jaar geleden vooruit is gegaan of ongeveer gelijk is gebleven. Dat is positief. Ook zijn er enkele buurten achteruit gegaan. Ook die informatie geeft ons handvatten om ermee aan de slag te gaan.”

Wat is er te zien?

De uitkomsten worden gepresenteerd aan de hand van zogenaamde profieltaarten. Door deze profieltaarten kunt u in één oogopslag zien hoe een wijk, dorp of buurt ervoor staat. De kleuren in de profieltaart laten zien hoe een wijk of buurt ervoor staat. De profieltaart voor de situatie 2022 laat zien of een wijk of buurt bovengemiddeld, gemiddeld of beneden gemiddeld scoort. De profieltaart voor de ontwikkeling tussen 2020 en 2022 laat zien of een wijk of buurt in die twee jaar vooruit is gegaan, ongeveer gelijk is gebleven of achteruit is gegaan. De profieltaart bestaat uit vijf thema’s: werk & leren, welzijn, samenleven, leefomgeving en veiligheid. Ieder thema bestaat weer uit een aantal deelthema’s.

Wat kunt u ermee?

De Wijk- en buurtmonitor geeft een overzichtelijk beeld van de situatie begin 2022 en de ontwikkeling tussen 2020 en 2022 in een wijk, dorp of buurt. Het laat zien wat er goed gaat en op welke onderwerpen een gebied zich verder kan ontwikkelen. De monitor kan bijvoorbeeld gebruikt worden als signaleringsinstrument om onderwerpen te agenderen.

Voor wie?

De Wijk- en buurtmonitor is een hulpmiddel voor bewoners, ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties om samen acties te benoemen om wijken, dorpen en buurten te verbeteren. Met de monitor kunnen zij met elkaar in gesprek gaan. Is het een herkenbaar beeld? En vooral ook: hoe kunnen we er sámen voor zorgen dat de wijken, dorpen en buurten in ’s-Hertogenbosch sterker worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkwijze van de Wijk- en buurtmonitor? Dan kunt u dit uitlegdocument (pdf) lezen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.