Wijk- en buurtmonitor

De Wijk- en buurtmonitor 2018 geeft inzicht in de actuele situatie en de ontwikkeling in de wijken, buurten en dorpen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De uitkomsten van de monitor worden per wijk gepresenteerd. U kunt onderaan kiezen welke van de 14 wijken u graag wilt zien. Voor meer achtergrondinformatie over de monitor kunt u het uitlegdocument (pdf) lezen.

Wijken, buurten en dorpen in beeld

De Wijk- en buurtmonitor 2018 is verschenen. We doen dit onderzoek elke twee jaar. En kunnen dus zien hoe onze wijken, buurten en dorpen zich ontwikkelen. De monitor is een combinatie van objectieve gegevens zoals cijfers van de politie en meer subjectieve gegevens zoals de beleving van bewoners.

We kijken naar de volgende thema’s: bewoners, samenleven, actief, leren, zorg en woonomgeving. En laten zien of een wijk, buurt of dorp op deze thema’s gemiddeld, daarboven of eronder scoort. En hoe de scores zich verhouden tot twee jaar geleden. Zo zien we in de monitor 2018 bijvoorbeeld dat Vinkel veelal bovengemiddeld scoort. En dat de Gestelse buurt onder het gemiddelde zit, maar wel met sprongen vooruit is gegaan.

Kompas

Wethouder Kâhya: “Deze monitor is een kompas dat ons helpt om te kijken waar een wijk, buurt of dorp staat. En geeft ons, beroepskrachten én bewoners handelingsperspectief. We blijven de monitor steeds verbeteren en vernieuwen. Zo kijken we in deze monitor niet alleen hoe de ontwikkeling van een wijk, buurt of dorp zich verhoudt tot het stedelijk gemiddelde. Maar laten we ook zien hoe de wijk zelf zich heeft ontwikkeld. En we hebben naar nieuwe indicatoren toegevoegd zoals positieve gezondheid en duurzaamheid.“

De Wijk- en buurtmonitor is een handige informatiebron voor de gemeente. Daarom bespreken we de resultaten met bewonersraden, vrijwilligers en beroepskrachten. We hebben hiervoor de aftrap gegeven op maandagavond 6 mei in Vinkel. Het is ook een handig middel voor inwoners. Elke wijk krijgt namelijk geld dat ze zelf mogen besteden. Het onderzoek helpt bij de keuzes waaraan de wijken dat willen uitgeven. Kijk voor meer informatie op de pagina Wijk-, buurt- en dorpsbudget.

Werkwijze

Wilt u meer weten over de werkwijze van de Wijk- en buurtmonitor? Dan kunt u het uitlegdocument (pdf) lezen.

De wijkrapporten

De Wijk- en buurtmonitor bestaat uit 14 wijkrapporten. Naast de wijkrapporten is er een uitlegdocument en een extra bijlage. De rapporten zijn in de lijst hieronder te bekijken, lezen en/of downloaden.