Eenzaamheid in ’s-Hertogenbosch

Steeds vaker voelen mensen zich eenzaam. Van de Bosschenaren tussen 19 en 64 jaar voelt 10 procent zich (ernstig) eenzaam. Van de 65-plussers is dat 12 procent.

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Meestal is het een verborgen probleem. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of je je eenzaam voelt.

Wat doet de gemeente?

Eenzaamheid is complex en kunnen wij als gemeente niet alleen oplossen. Dit doen we samen met inwoners, vrijwilligers en professionals. De gemeente wil eenzaamheid voorkomen, signaleren en aanpakken door aandacht te vragen voor eenzaamheid en erover te praten. Ook zoekt de gemeente samenwerking op met maatschappelijke organisaties, organisaties in de cultuur- en sportsector, en het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie over de aanpak van eenzaamheid in onze gemeente in de brochure Samen is Leuker (pdf).

Ouderen

Gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert activiteiten voor ouderen samen met cultuur-, welzijn- en zorgorganisaties. Deze activiteiten hebben de naam Lang Leve…! gekregen. Het doel is om ouderen meer deel te laten nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Dit stimuleert sociaal contact, geeft zingeving en kan daarmee ook eenzaamheid voorkomen. De gemeente heeft hiervoor subsidie gekregen van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie.

Jongeren

Niet alleen ouderen hebben met eenzaamheid te maken, maar ook jongeren. In de leeftijd van 12 tot 18 jaar voelt 34 procent zich wel eens eenzaam, en voelt 5 procent zich (zeer) ernstig eenzaam. Van de jongeren tussen 18 en 24 jaar voelt 12 procent zich (ernstig) eenzaam.

Join us helpt jongeren die het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten en organiseert bijeenkomsten in jongerencentra in ’s-Hertogenbosch.

Publiekscampagne Samen is Leuker

Eenzaamheid aanpakken vraagt om bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente. Met de publiekscampagne ‘Samen is leuker, samen tegen eenzaamheid’ vragen we aandacht voor eenzaamheid. Van bewustwording gaan we naar inspiratie en actie. Zo roepen we Bosschenaren op om naar elkaar om te kijken. En stimuleren we eenzame Bosschenaren om zelf steun te zoeken bij een van de vele initiatieven in onze gemeente. Dit doen we met video’s op social media en door in te haken op actualiteiten. Kijk ook op de pagina van de publiekscampagne Samen is leuker.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.