Energietoeslag voor energierekening lage inkomens

Door de stijgende energieprijzen komen meer mensen met een laag inkomen financieel in de knel. Het Rijk geeft daarom in 2022 en in 2023 een eenmalige vergoeding van € 1300 voor huishoudens met een laag gezamenlijk inkomen voor het betalen van de energierekening. De gemeente ’s-Hertogenbosch betaalt de vergoeding uit. 

Wanneer wordt de energietoeslag uitbetaald?

Het eerste deel (€ 500) van de energietoeslag 2023, is in februari uitbetaald aan iedereen die in 2022 de energietoeslag heeft gekregen in de gemeente 's-Hertogenbosch. Hebt u in 2022 energietoeslag ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. U krijgt het bedrag van € 500 23 februari automatisch op uw rekening en ontvangt hierover een brief. 

Voor de resterende € 800 wordt gekeken naar het inkomen uit 2023. Wij wachten op informatie vanuit het Rijk over de Energietoeslag 2023. Zodra dat bekend is, dan leest u op deze pagina wanneer de energietoeslag 2023 uitbetaald wordt.

U kunt nog steeds uw aanvraag 2022 doen. Hieronder leest u wanneer u in aanmerking komt voor de energietoeslag, wat u moet doen om deze vergoeding aan te vragen. En hoe we u kunnen helpen als dit voor u lastig is.

Hebt u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u zelf een aanvraag doen

Tot en met 1 mei 2023 kunt een aanvraag doen voor de eenmalige energietoeslag 2022. U komt in aanmerking voor de energietoeslag als u voldoet aan de voorwaarden en uw maandelijkse netto inkomsten op de eerste van de maand, voorafgaand aan uw aanvraag, lager zijn dan de bedragen in de tabel.

Inkomensgrenzen vanaf 1 juli 2022

Personen van 21 tot de AOW-leeftijd

  Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend € 1.794,40
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.256,08

Personen vanaf de AOW-leeftijd

  Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend € 1.892,70
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.397,27

De bedragen die gelden bij een peildatum van 1 januari 2022 leest u in de veel gestelde vragen onderaan deze pagina.

De voorwaarden

 • U woont in de gemeente ‘s-Hertogenbosch;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U hebt een laag gezamenlijk inkomen (niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm);
 • Het gaat om het gezamenlijk inkomen, dus ook het inkomen van partner telt mee;
 • We keren eenmalig het bedrag per huishouden uit aan de hoofdbewoner;
 • Als peildatum voor de energietoeslag 2022 gebruiken we 1 januari 2022 en/of de eerste van de maand voor de maand waarin u aanvraagt (flexibele peildatum tot uiterlijk december 2022);
 • U woont niet in een (zorg)instelling;
 • U woont op het opgegeven woonadres.

De aanvraag voor de energietoeslag in stappen

 1. U logt in via DigiD om uw aanvraag te starten.
 2. U vult de vragen in.
 3. En doet de benodigde stukken erbij.
 4. U verstuurt de aanvraag.
 5. U ontvangt een ontvangstbevestiging van ons via de mail.
 6. Is uw aanvraag compleet? U ontvangt binnen enkele weken het besluit.
 7. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan hebt u het bedrag binnen 14 dagen op uw rekening.

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente?

Ontving u (of uw huisgenoot/partner) een bijstandsuitkering via de gemeente? Dan hebt u het bedrag al automatisch ontvangen. Het gaat om uitkeringen vanuit de participatiewet, IOAW, IOAZ of AIO.

Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag of is het niet voldoende?

En kunt u de hoge energierekening niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor uw energiekosten. U kunt deze aanvragen tot en met 31 december 2023. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de andere kosten. We kijken onder andere dus ook naar uw draagkracht. En hoe u de eventuele energietoeslag en een mogelijke compensatie van het Tijdelijke Noodfonds Energie hebt ingezet. We hebben verschillende stukken van uw energiemaatschappij nodig voor uw aanvraag. U kunt deze aanvraag doen via het digitaal formulier.

Hulp bij uw aanvraag

Vraag hulp aan uw omgeving om samen het formulier online in te vullen. Is dit lastig voor u? Neem dan contact met ons op.  De medewerkers van Koo helpen u ook graag bij een wijkplein bij u in uw buurt. U kunt ook een afspraak maken voor een intake, om samen te kijken of u in aanmerking komt voor de energietoeslag. Komt u in aanmerking? Dan krijgt u na deze afspraak het aanvraagformulier per post zodat u uw aanvraag zelf compleet kunt maken.

Hulp bij geldzorgen

Hebt u vragen over uw geldzaken? Bijvoorbeeld omdat u de energierekening niet meer kunt betalen? Neem dan contact op met Eerste Hulp bij Geldzaken (EHBG) via het telefoonnummer (073) 615 51 55. EHBG is er voor alle inwoners van ’s-Hertogenbosch met vragen over en problemen met geld. Samen met u kijken we naar een oplossing.

Hulp bij besparen van energie

Komt u in aanmerking voor de energietoeslag? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor hulp van het Bossche Bespaarteam. Een klusser en energiecoach kijken met u mee om energie te besparen. En installeren gratis slimme energiebesparende aanpassingen. Zoals een brievenbusborstel of radiatorfolie. Ga naar de pagina Bossche Bespaarteam. Er zijn ook verschillende manieren om zelf makkelijk energie thuis te besparen. Bekijk de infographic 'Tips om zuiniger met energie om te gaan'(pdf). Ook op de website van Milieucentraal leest u tips om energie te besparen. Aanpassingen in uw woning helpen ook om het energieverbruik omlaag te brengen. Bekijk onze pagina Energiezuinig wonen of de website van Brabant Woont Slim voor alles over het verduurzamen van uw woning.

Veelgestelde vragen

Waarom een energietoeslag?

De energieprijzen zijn afgelopen tijd heel hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens veel geld kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Iedereen ziet dit terug op de energierekening. De energietoeslag van het Rijk is een extra vergoeding voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm).

Hoeveel is 120% van de bijstandsnorm?

Personen van 18 tot de AOW-leeftijd

Inkomensgrenzen vanaf 1 juli 2022

 Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend€ 1.794,40
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.256,08

Personen vanaf de AOW-leeftijd

 Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend€ 1.892,70
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.397,27

Naar welk inkomen wordt gekeken als de peildatum van 1 januari 2022 wordt gebruikt?

We kijken naar het gezamenlijk inkomen op 1 januari 2022. Daarvoor gaan we uit van de volgende inkomensgrenzen:

Personen van 18 tot de AOW-leeftijd

 Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend€ 1.777,92
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.244,54

Personen vanaf de AOW-leeftijd

 Inkomen per maand (netto)
Gehuwd/samenwonend€ 1.872,49
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.382,89

Hoe lang duurt het voordat ik de energietoeslag ontvang?

Vanaf 1 mei hebben we heel erg veel aanvragen binnengekregen. Dat is fijn, want dat betekent dat we veel mensen kunnen helpen. Door de vele aanvragen duurt het enkele weken om alle aanvragen te beoordelen. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u bericht en maken we het bedrag over op uw rekening.

Hoe berekenen jullie het gezamenlijk inkomen?

We kijken naar het netto inkomen van u en uw eventuele partner. Vakantiegeld telt niet mee.

Wat telt mee bij het berekenen van het inkomen?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van het UWV, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de SVB of een andere organisatie. Inkomen uit eigen bedrijf. 
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed). 
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie. 
 • Algemene heffingskorting belastingdienst (IB/PVV) voor de minstverdienende partner (alleen voor echtparen).
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.  
 • Pensioen. 

Hebt u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee.
 

Welke stukken moet ik aanleveren bij mijn aanvraag?

 • Bewijsstuk huurcontract/huurspecificatie of aankoop woning, bewijs WOZ-waarde.
 • Bewijsstukken van laag inkomen (twee uitkeringsspecificatie of twee loonspecificaties, geen bankafschrift).
 • Andere vormen van inkomen.
 • Kopie van geldig ID-bewijs (ID-kaart of paspoort).

Ik wil een aanvraag voor de energietoeslag invullen, maar kan dit niet digitaal

Vraag hulp aan uw omgeving om samen het formulier online in te vullen. Is dit lastig voor u? Neem dan contact met ons op.  De medewerkers van Koo helpen u ook graag bij een wijkplein bij u in uw buurt. U kunt ook een afspraak maken voor een intake, om samen te kijken of u in aanmerking komt voor de energietoeslag. Komt u in aanmerking? Dan krijgt u na deze afspraak het aanvraagformulier per post zodat u uw aanvraag zelf compleet kunt maken.

Tot wanneer vraag ik de energietoeslag aan?

U kunt voor 2022 een aanvraag voor de energietoeslag doen tussen 1 mei 2022 en 1 mei 2023. Iedereen die recht heeft op deze toeslag en het aanvraagt, ontvangt het bedrag op de rekening. U hoeft voor het aanvragen van de energietoeslag niet te wachten op de eindafrekening van uw energiebedrijf. De energietoeslag is afhankelijk van uw inkomen, niet van uw energierekening. 

Ik voldoe niet aan de voorwaarden maar kom wel in de problemen door de hoge energierekening

Komt u in de problemen? Wacht dan niet te lang en neem contact met ons op via Eerste Hulp bij Geldzaken via onze contactpagina.

Ik kom niet in aanmerking voor de energietoeslag, maar kan de hoge energierekening niet betalen

En kunt u de hoge energierekening niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor uw energiekosten. U kunt deze aanvragen tot en met 31 december 2023. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de andere kosten. We kijken onder andere dus ook naar uw draagkracht. En hoe u de eventuele energietoeslag en een mogelijke compensatie van het Tijdelijke Noodfonds Energie hebt ingezet. We hebben verschillende stukken van uw energiemaatschappij nodig voor uw aanvraag. U kunt deze aanvraag doen via het digitaal formulier.

Hebt u zorgen of vragen over uw geldzaken? Eerste Hulp Bij Geldzaken zoekt samen met u naar een oplossing.. Bellen kan naar (073) 615 51 55.

Ik kan ondanks de energietoeslag mijn energierekening niet meer betalen

En kunt u de hoge energierekening niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor uw energiekosten. U kunt deze aanvragen tot en met 31 december 2023. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de andere kosten. We kijken onder andere dus ook naar uw draagkracht. En hoe u de eventuele energietoeslag en een mogelijke compensatie van het Tijdelijke Noodfonds Energie hebt ingezet. We hebben verschillende stukken van uw energiemaatschappij nodig voor uw aanvraag. U kunt deze aanvraag doen via het digitaal formulier.

Hebt u zorgen of vragen over uw geldzaken? Eerste Hulp Bij Geldzaken zoekt samen met u naar een oplossing. U kunt ook bellen naar (073) 615 51 55.

Wat is het verschil tussen energietoeslag en energiebelasting?

Alle inwoners van Nederland ontvangen de verlaging van de energiebelasting (€ 400) via de eindafrekening van hun energiebedrijf. Dat gebeurt automatisch. De energietoeslag is een eenmalige, extra tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen.

Betaal ik belasting over de energietoeslag?

De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. U betaalt er geen belasting over. Het bedrag heeft geen gevolgen voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld uw huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag. 

Moet ik de energietoeslag terugbetalen?

Komt u in aanmerking voor de energietoeslag? Dan is dit een gift. U hoeft het niet terug te betalen. Als later blijkt dat u geen recht hebt op de energievergoeding, dan moet u deze wel terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat u bij uw aanvraag informatie hebt gegeven die niet klopt.

Ik heb een schuldregeling bij de gemeente? Heb ik recht op energietoeslag?

Zit u op dit moment in een schuldregeling bij de gemeente ’s-Hertogenbosch? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Neem contact met ons op via onze contactpagina.

Ik heb een klein aanvullend pensioen. Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Een klein gedeelte aanvullend pensioen rekenen we niet mee met het netto (gezamenlijk) inkomen. Dat betekent dat het netto inkomen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag voor alleenstaanden met aanvullend pensioen € 21,50 hoger mag liggen. En voor gehuwden/samenwonend € 43.

Ik ben bewindvoerder. Hoe doe ik een aanvraag voor mijn klant?

Wilt u namens uw klant(en) een aanvraag doen voor energietoeslag? U kunt met e-Herkenning inloggen op het bewindvoerdersportaal. Hier kunt u uw klanten registreren en een aanvraag doen.

Kom ik als student in aanmerking voor de energietoeslag?

Studenten met zelfstandige woonruimte en eigen (gas- en stroom)voorzieningen kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Daarbij gaan we ervan uit dat de student gebruik maakt van de maximale leenmogelijkheid. Studentenwoningen met meerdere studentenkamers en gedeelde voorzieningen, komen niet in aanmerking.