Ga naar de inhoud

Bodeminformatie

Bodeminformatie hebt u soms nodig bij de aan- en verkoop van een stuk grond (perceel). Ook bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Bodemkaart

Op een aantal plekken in de stad is de bodem goed gekeurd. U hebt dan geen bodeminformatie nodig. De plekken staan op de lijst met straatnamen (pdf) of rood gekleurd op deze kaart (pdf). 

Aanvragen bodeminformatie inwoners

U kunt bodeminformatie direct aanvragen met DigiD.

Gegevens bodeminformatie

We kijken bij een aanvraag om bodeminformatie naar de volgende gegevens:

  • Zijn er gegevens bekend over het (eerdere) gebruik van het stuk grond?
  • Zijn er ondergrondse olietanks aanwezig of aanwezig geweest?
  • Zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd?
  • Is de bodem gesaneerd?

Kosten bodeminformatie

De aanvraag voor bodeminformatie kost € 35,70 per stuk grond/perceel. Deze betaalt u direct online via iDEAL. 

Afhandeling aanvraag bodeminformatie

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons via e-mail de informatie die bij ons bekend is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over verontreiniging van de bodem binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch? Stuur dan een e-mail aan het team Bodem van de afdeling Leefomgeving.