Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Ruimtelijke plannen in procedure

Op deze pagina vindt u alle bestemmingsplannen (inclusief uitwerkings- en wijzigingsplannen) die op dit moment in procedure zijn of ter inzage liggen. Ook kunt u alle afwijkingen van bestemmingsplannen in voorbereiding en structuur- en gebiedsvisies in procedure inzien.

U kunt ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen ook bekijken via de landelijke website, Ruimtelijkeplannen.nl

Voorbereidingsbesluiten

Er liggen nu geen voorbereidingsbesluiten ter inzage.

Gebieds- en structuurvisies in procedure

Stedenbouwkundig plan