Jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Maar gelukkig groeien veel kinderen gezond en veilig op tot zelfstandige volwassenen.  Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. En als er wat extra’s nodig is bij het opvoeden en opgroeien, gaan we ervanuit dat u eerst zelf kijkt wat u kunt doen. Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen om u te ondersteunen? Dan gaan we met u in gesprek om te kijken naar een passende oplossing. Die ondersteuning is altijd op maat en daardoor kostbaar. Daarom zoeken we met u naar een kostenbewuste oplossing. Zo zorgen we ervoor dat jeugdzorg beschikbaar blijft voor degenen die dit het hardst nodig hebben.

Waar kunt u terecht?

Hebt u algemene vragen of zorgen over (het gedrag en de ontwikkeling van) uw kind? Stel deze aan jeugdprofessionals die uw kind al kennen. Denk aan medewerkers van het consultatiebureau, de leerkracht op school of uw huisarts. Is dit niet voldoende en is er meer hulp nodig? Bel dan met Koo (073 – 206 88 88) of kijk op de website van Koo. Zij zorgen ervoor dat u op de juiste plek terechtkomt. U kunt namelijk zonder verwijzing, gratis terecht bij bijvoorbeeld Farent, MEE, de GGD of Humanitas.

Bent u professional? Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Koo. Mail het ingevulde formulier naar algemeenkoo@kijkopkoo.nl.

Is meer nodig?

Het kan zijn dat uit het gesprek met Koo blijkt dat meer onderzoek of gespecialiseerdere professionele hulp nodig is. Of het is nog niet duidelijk welke hulp in uw situatie het beste is. Dan brengt Koo u in contact met een medewerker van de gemeente. Samen met de medewerker zoekt u naar de beste oplossing. Zo nodig samen met uw gezinsleden. Wilt u dat er iemand aanwezig is bij dit gesprek? Dan kunt u een familielid, vriend of kennis meevragen. Wilt u gebruik maken van een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner? Bel dan naar Koo (073 – 206 88 88).

Ondersteuningsplan

U hebt één of meerdere gesprekken met de medewerker van de gemeente. Daarna maakt u samen een ondersteuningsplan. Het kan zijn dat u daarmee zelf aan de slag kunt en het ook verder zelf kunt regelen. Is er meer nodig? Dan kan de gemeente een individuele voorziening toekennen. De gemeente regelt en betaalt in dat geval voor u een gecontracteerde aanbieder. We noemen dat hulp in natura. Het kan ook zijn dat u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor een persoonsgebonden budget (Pgb). Wat het beste bij u past bespreken we bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Als de gemeente een besluit heeft genomen, krijgt u een brief. Daarin staat dat u een jeugdhulpaanbieder mag benaderen, welke hulp u kunt vragen en voor welke periode. Bewaar die brief goed. Er staat ook in wat u moet doen als er iets verandert in uw situatie.

Hulp nodig op meerdere terreinen

Hebt u op meerdere gebieden hulp nodig en overziet u de situatie niet? Bijvoorbeeld omdat problemen hebt met uw geldzaken, opvoeding, zorg voor uzelf, uw partner en/of woon- of werksituatie? Dan kan een regisseur van de gemeente u helpen. Het is namelijk niet altijd handig om alle hulp tegelijkertijd in te zetten. Na het oplossen van één of meerdere knelpunten bekijkt u steeds in welke volgorde en waarmee u het best geholpen bent. Totdat u aangeeft dat u het zelf weer overziet.

Veilig thuis

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring is het belangrijk dat u actie onderneemt. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Of het alleen een vermoeden is of dat u het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Veilig thuis is hét meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op veiligthuis.nl leest u er meer over. U kunt ook het landelijke nummer (0800) 2000 bellen voor hulp of advies. Bel in levensbedreigende situaties altijd 112.

Kinderen en armoede

Sommige kinderen groeien op in een gezin met financiële problemen. Kijk op de website van Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch voor meer informatie over de mogelijkheden.

Klacht/vertrouwenspersoon

Soms bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u behandelt. In deze situatie kunt u een klacht indienen. Komt u er niet uit met uw contactpersoon bij de gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor problemen die u met de organisatie hebt waarvan u jeugdhulp ontvangt. De vertrouwenspersoon is neutraal en alles wat u vertelt blijft geheim. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is gratis. Voor een afspraak neemt u contact op met Zorgbelang (088) 555 10 00. Of u vult het contactformulier in op de website van AKJ.

Uw privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die we van u krijgen. De gemeentelijke medewerker mag alleen met uw toestemming informatie delen met anderen. U ondertekent vooraf een formulier waarop u aangeeft welke informatie we met wie mogen delen.

Fraude melden

Zorg en ondersteuning kosten veel geld. We willen dat het geld alleen besteed wordt aan mensen en organisaties die er recht op hebben. Helaas wordt er ook op een oneerlijke manier voordeel gehaald uit de gezondheidszorg. Door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld als zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt.
Kent u iemand die fraudeert? Of hebt u een vermoeden? Meld het dan. Melden kan anoniem. U hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten, maar dat mag wel. In dat geval kunnen we u bellen als we nog vragen hebben. Vul het online formulier in en beschrijf om welke persoon of zorgverlener het gaat en om welke zorg. Uw tip kan leiden tot een onderzoek. We respecteren ieders privacy. Daarom kunnen we u niet op de hoogte houden van het eventuele onderzoek.