Bodeminformatie

Vraag bodeminformatie aan

Bodeminformatie voor onderzoek van de bodem of werkzaamheden binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch kunt u aanvragen door een bericht naar afdeling Leefomgeving te sturen via het digitaal contactformulier. Bij de aanvraag voor bodeminformatie graag de bevoegd gezag codes vermelden (DB/NB-nummers). Als deze bekend zijn, zijn ze op te zoeken op de website van bodemloket.

Afhandeling aanvraag bodeminformatie

Binnen 5 werkdagen krijgt u informatie die op dat moment bij ons bekend is. De bodemgegevens krijgt u via e-mail.

Bodem- en grondwaterkwaliteit

De kaarten (zie Downloads) tonen de algemene, verspreide bodemkwaliteit van een gebied. Op een aantal kaarten ziet u de gemiddelde kwaliteit van de grond en het grondwater.