Alcoholwetvergunning

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijterij hebt u een Alcoholwetvergunning nodig. De Alcoholwetvergunning is bestemd voor een:

  • Horecabedrijf: een bedrijf met als activiteit het bedrijfsmatig en/of tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. Voorbeelden: café, restaurant, (sport)kantine van verenigingen of stichtingen, museum, theater, lunchroom, buurtcentrum
  • Slijterij

Een Alcoholwetvergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

U hebt in ‘s-Hertogenbosch naast een Alcoholwetvergunning ook een exploitatievergunning nodig. Hebt u een horeca-inrichting waar geen alcohol geschonken wordt maar waar er wel sprake is van horeca-activiteiten? Dan hebt u enkel een exploitatievergunning nodig.

De Alcoholwetvergunning en de exploitatievergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd BIBOB onderzoek gehouden. BIBOB staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of eventueel crimineel geld wordt gestoken in de horeca-inrichting en/of de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.

Exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming tot het gebruik van een horeca-inrichting. Een exploitatievergunning is pand- en ondernemersgebonden. Een exploitatievergunning is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Wijzigt de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting, dan moet u een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging ervan aanvragen.

Zonder een exploitatievergunning mag u uw horeca-inrichting niet openen en exploiteren.

Bestemming pand

Een horecabedrijf mag niet zomaar in elk pand worden gevestigd. Het pand moet de juiste horeca-bestemming hebben. Wilt u weten welke bestemming een pand heeft? Zoek op de website van Ruimtelijke Plannen naar het pand en bijbehorend bestemmingsplan. Heeft het pand geen horecabestemming? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan om de bestemming van het pand te wijzigen. 

Aanvragen Alcoholwetvergunning en exploitatievergunning

Als u plannen hebt om een horecazaak over te nemen of te starten, dan kunt u een afspraak maken met het horeca team: stuur een bericht via het digitale contactformulier.

Alle benodigde formulieren worden dan aan u uitgereikt en u krijgt daar uitleg bij. U hebt ongeveer 3 weken de tijd nodig om alle gevraagde informatie te verzamelen. Zodra u de gevraagde documenten hebt, maakt u een vervolgafspraak om de aanvragen voor een Alcoholwetvergunning en/of een exploitatievergunning in te dienen. Vanaf het moment dat u de volledige aanvraag heeft ingediend gaat de formele behandeltijd van 8 weken in.

Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u hebt aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook wordt de inrichting gecontroleerd.

De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf invloed op uitoefenen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

Terrasvergunning

Voor een terras dat bij een horecabedrijf hoort, hebt u een vergunning nodig. Deze vraagt u via de knop hieronder aan. Hebt u een horecazaak met terrasvergunning overgenomen of wilt u een bestaand terras wijzigen? Stuur dan een e-mail met uw naam en bedrijfsgegevens via het digitale contactformulier.

Als het terras is gelegen op gemeentegrond, moet u daarover zogenoemde precariobelasting betalen.

Kansspelautomaten

Voor het hebben van gokautomaten of gokkasten hebt u een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het digitale formulier.

Ontheffing openingstijden

Wilt u uw horecazaak in het weekend langer open houden? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Neemt u contact op met het team Horeca van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, via het digitale contactformulier.

Ontheffing geluidsregels

Er zijn landelijke regels voor de toegestane hoeveelheid geluid uit een horecazaak. Deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer op de website van de Overheid. Ook worden er elk jaar een aantal collectieve dagen vastgesteld waarop elke horecaondernemer de geluidsnormen mag loslaten. Verder mag u maximaal 4 keer per jaar ontheffing vragen van de geluidsvoorschriften. U moet voor deze momenten een melding doen via het digitale formulier

Ontheffing buitenverlichting

We willen lichthinder van sport- en recreatieactiviteiten voorkomen. In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan de landelijke afspraken. Hierin staat dat de buitenverlichting bij sportverenigingen tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet mag branden. Maximaal 7 keer per jaar kun je een ontheffing aanvragen. Dit doe je door een melding te maken via het digitale formulier.

Seksinrichting of escortbedrijf exploiteren

U hebt een vergunning nodig voor het houden van een seksinrichting of een escortbedrijf. Neem voor het aanvragen van deze vergunning contact op met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid via het digitale contactformulier.

Kosten

Kijk voor de kosten van de vergunningen en ontheffingen op de website van de Overheid.