Ga naar de inhoud

Onderwijs

Op deze pagina leest u meer over de scholen/opleidingen in ’s-Hertogenbosch. We gaan ook in op de kosten. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u een renteloze lening aanvragen voor de mbo-opleiding van uw kind of een eigen (nieuwe) studie. Ook is subsidie mogelijk voor vernieuwende onderwijsideeën.

Scholen

Op Stad in Kaart ziet u op een plattegrond waar alle scholen in ’s-Hertogenbosch zijn, inclusief contactgegevens.

Basisonderwijs

Kinderen vanaf 4 jaar mógen naar de basisschool. Elke basisschool in de gemeente werkt nauw samen met een organisatie voor kinderopvang. We spreken daarom steeds meer van ‘kindcentra’. Hierin krijgen opvang, peuterwerk en onderwijs samen vorm. U mag zelf een school of kindcentrum kiezen, maar sommige scholen hebben een eigen aannamebeleid.

Brede Bossche Scholen

‘s-Hertogenbosch heeft 7 Brede Bossche Scholen (BBS). In elke BBS zit minimaal 1 kindcentrum. Ook zijn er vaak extra voorzieningen, zoals een wijkplein, vergader- en ontmoetingsruimte. In de BBS’en vinden tal van activiteiten plaats voor jong en oud.

Kosten

Het basisonderwijs is gratis. Scholen mogen ouders wel een ouderbijdrage vragen voor bepaalde activiteiten. Vanaf 16 jaar moet u schoolgeld, cursusgeld of collegegeld betalen.

Verder leren en studeren

Na het doorlopen van de basisschool moet u uw kind aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs. Download de aanmeldingsprocedure voor voortgezet onderwijs (pdf). Vanaf hun vijfde tot hun achttiende jaar moeten kinderen onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Verder studeren in ’s-Hertogenbosch kan met opleidingen voor MBO en HBO.

Meer informatie over vervolgopleidingen MBO, HBO Avans en HAS en Masteropleiding JADS vind je op deze website; www.denbosch.nl/studeren-in-den-bosch

Onderwijs en arbeidsmarkt

Het is belangrijk dat het onderwijs goed aansluit op de eisen van de veranderende arbeidsmarkt. Daarom heeft de gemeente een regeling waarmee we dit doel willen bereiken: 

Subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie

Een (school)organisatie of uzelf kunnen een subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een vernieuwend onderwijsconcept. De aanvrager moet het concept inzetten in een Bossche onderwijssituatie. De activiteit(en) bereiden deelnemers aan het onderwijs beter voor op de arbeidsmarkt. De subsidie is maximaal € 100.000. We betalen maximaal 50% van de kosten van de geplande activiteiten. Hebt u een idee voor een vernieuwend onderwijsconcept? Lees dan eerst goed de subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie 2019 (pdf). Denkt u dat uw idee aan de voorwaarden voldoet? Vul dan het digitale aanvraagformulier in.