Onderwijs

Op deze pagina leest u meer over de scholen/opleidingen in ’s-Hertogenbosch.

Scholen

Op Stad in Kaart ziet u op een plattegrond waar alle scholen in ’s-Hertogenbosch zijn, inclusief contactgegevens.

Basisonderwijs

Kinderen vanaf 4 jaar mógen naar de basisschool. Elke basisschool in de gemeente werkt nauw samen met een organisatie voor kinderopvang. We spreken daarom steeds meer van ‘kindcentra’. Hierin krijgen opvang, peuterwerk en onderwijs samen vorm. U mag zelf een school of kindcentrum kiezen, maar sommige scholen hebben een eigen aannamebeleid.

Brede Bossche Scholen

‘s-Hertogenbosch heeft 7 Brede Bossche Scholen (BBS). In elke BBS zit minimaal 1 kindcentrum. Ook zijn er vaak extra voorzieningen, zoals een wijkplein, vergader- en ontmoetingsruimte. In de BBS’en vinden tal van activiteiten plaats voor jong en oud.

Kosten

Het basisonderwijs is gratis. Scholen mogen ouders wel een ouderbijdrage vragen voor bepaalde activiteiten. Vanaf 16 jaar moet u schoolgeld, cursusgeld of collegegeld betalen.

Verder leren en studeren

Na het doorlopen van de basisschool moet u uw kind aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs. Vanaf hun vijfde tot hun achttiende jaar moeten kinderen onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Verder studeren in ’s-Hertogenbosch kan met opleidingen voor MBO en HBO.

Meer informatie over vervolgopleidingen MBO, HBO Avans en HAS en Masteropleiding JADS vind je op deze website van Den Bosch.

Onderwijs en arbeidsmarkt

De gemeente heeft de Subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie op 6 mei 2020 ingetrokken. Het is niet langer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. Door het intrekken van deze subsidieregeling komt er geld vrij voor de Onderwijskansenaanpak. Als gevolg van de coronacrisis heeft deze aanpak versterking nodig.