Opvang vluchtelingen

’s-Hertogenbosch is een gastvrije gemeente. Dat zijn we voor mensen in nood en ook voor mensen die moeten vluchten uit hun thuisland. Wij zorgen dat ze worden opgevangen. Zo pakken we een deel van onze landelijke taak op. Dat doen we samen met andere organisaties, vrijwilligers en inwoners.

We geven al jaren onderdak aan statushouders, dat is een wettelijke taak. Daarnaast bieden we nu opvang aan asielzoekers en aan vluchtelingen uit Oekraïne. Naast onderdak en opvang, helpen wij met aan andere basisbehoeften die voor ieder mens belangrijk zijn. Zoals onderwijs, zorg en financiële ondersteuning. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Veel Oekraïners zijn gevlucht uit hun land door de oorlog. Sommigen van hen reizen door naar Nederland. Zij worden opgevangen in de gemeenten, zo ook hier in ’s-Hertogenbosch. Iedere regio in Nederland heeft de taak gekregen om voor een bepaald aantal opvangplekken te zorgen. Wij bieden nu opvang in lege kantoorpanden aan de Bruistensingel en aan de Hervensebaan. Ook vangen we Oekraïners op aan de Dorpsstraat en Kloosterstraat in Nuland. Er zijn ook vluchtelingen die een plek vinden bij gastgezinnen. We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen hun huis voor hen openstellen.

Noodopvang asielzoekers

Mensen uit verschillende landen vragen asiel aan in Nederland. Zij worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de buurt van Autotron in Rosmalen is een noodopvang voor driehonderd asielzoekers. Dit is een opvang van het COA. Deze opvang blijft er een jaar. Hiermee reageren we op de vraag van het Rijk en de provincie Noord-Brabant om vluchtelingen op te vangen in onze gemeente.

Langdurige opvang asielzoekers

Nederland zit in een opvangcrisis. Er ligt een groeiende vraag van het Rijk om opvang en huisvesting aan vluchtelingen te bieden. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland, en ook aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gaat bij ons om 600 plekken voor asielzoekers die hier meer jaren in een opvang kunnen blijven. Te realiseren op zijn laatst 1 januari 2024. Lees het nieuwsbericht over langdurige opvang.

Woningen voor statushouders

Als asielzoekers een vergunning krijgen om in Nederland te blijven, noemen we ze statushouders. In onze gemeente krijgen jaarlijks een aantal statushouders een woning toegewezen. Iedere gemeente in Nederland heeft hierin een wettelijke taak. Deze woning krijgen ze toegewezen door een van de woningcorporaties. Met een nieuwe woning kunnen ze hun leven in Nederland verder opbouwen. Ze worden onderdeel van de Nederlandse samenleving. We helpen ze om daarin hun weg te vinden.