Opvang vluchtelingen

’s-Hertogenbosch is een gastvrije gemeente. Dat zijn we voor mensen in nood en ook voor mensen die moeten vluchten uit hun thuisland. Wij zorgen dat ze worden opgevangen. Zo pakken we een deel van onze landelijke taak op. Dat doen we samen met andere organisaties, vrijwilligers en inwoners.

We geven al jaren onderdak aan statushouders, dat is een wettelijke taak. Daarnaast bieden we nu opvang aan asielzoekers en aan vluchtelingen uit Oekraïne. Naast onderdak en opvang, helpen wij met andere basisbehoeften die voor ieder mens belangrijk zijn. Zoals onderwijs, zorg en financiële ondersteuning. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Veel Oekraïners zijn gevlucht uit hun land door de oorlog. Sommigen van hen reizen door naar Nederland. Zij worden opgevangen in de gemeenten, zo ook hier in ’s-Hertogenbosch. Iedere regio in Nederland heeft de taak gekregen om voor een bepaald aantal opvangplekken te zorgen. Wij bieden nu opvang in lege kantoorpanden aan onder andere de Bruistensingel en aan de Hervensebaan. Er zijn ook vluchtelingen die een plek vinden bij gastgezinnen. We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen hun huis voor hen openstellen.

Noodopvang asielzoekers

Mensen uit verschillende landen vragen asiel aan in Nederland. Zij worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de buurt van Autotron in Rosmalen, op het oude Hypecoterrein, is een noodopvang voor driehonderd asielzoekers. Dit is een opvang van het COA. Hiermee reageren we op de vraag van het Rijk en de provincie Noord-Brabant om vluchtelingen op te vangen in onze gemeente. De opvang op het oude Hypecoterrein eindigt op 1 maart 2024.

Langdurige opvang asielzoekers

Nederland zit in een opvangcrisis. Er ligt een groeiende vraag van het Rijk om opvang en huisvesting aan vluchtelingen te bieden. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland, en ook aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente is op zoek naar een plek om 600 asielzoekers maximaal tien jaar op te vangen. Dit zoekproces gaat langer duren. Dat komt omdat de plek die het meest geschikt bleek, niet doorgaat. Dit betekent dat we samen met het COA een nieuw onderzoek starten om een geschikte plek te vinden voor de opvang van de asielzoekers.

Communicatie omwonenden

Wij willen pas over de meest geschikte plek communiceren, wanneer we er zeker van zijn dat deze ook door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) als positief is beoordeeld. De communicatie aan omwonenden over het besluit doen we zorgvuldig. Omwonenden die in de directe buurt wonen, informeren we als eerste. We gaan met hen in gesprek en er komen informatiemomenten. Dat doen we samen met COA. We vinden het belangrijk dat omwonenden kunnen meedenken over bijvoorbeeld de inpassing van de opvang op de locatie.

Woningen voor statushouders

Als asielzoekers een vergunning krijgen om in Nederland te blijven, noemen we ze statushouders. In onze gemeente krijgen jaarlijks een aantal statushouders een woning toegewezen. Iedere gemeente in Nederland heeft hierin een wettelijke taak. Deze woning krijgen ze toegewezen door een van de woningcorporaties. Met een nieuwe woning kunnen ze hun leven in Nederland verder opbouwen. Ze worden onderdeel van de Nederlandse samenleving. We helpen ze om daarin hun weg te vinden.

Nieuwsbrief over vluchtelingen

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de vluchtelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Lees dan de laatste nieuwsbrief online en meld je aan voor de komende nieuwsbrieven.