WOZ/OZB en taxatieverslag

WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle panden in de gemeente vast. Deze waarde heet de WOZ-waarde. Deze delen wij mee met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet. U ontvangt een beschikking als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of niet-woning. Of gebruiker bent van een niet-woning.

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw pand. Voor belastingjaar 2021 gaat het om de marktwaarde op 1 januari 2020 (waardepeildatum). We bepalen de waarde van uw woning door uw pand te vergelijken met panden in de omgeving (pdf) waarvan de verkoopcijfers bekend zijn. De waarde van een niet-woning bepalen we via andere methodes (pdf). Gemiddeld zijn de WOZ-waardes in 2021 voor woningen ongeveer 7,5% hoger dan in 2020. Voor bedrijfspanden is de waarde gemiddeld 1,5% lager.

De WOZ-waardes van belastingjaar 2022 maken wij eind februari 2022 bekend. Vanaf dan vindt u hier ook meer informatie over de waarde-ontwikkeling voor dat jaar.

Taxatieverslag

Wilt u de onderbouwing van uw WOZ-waarde weten? Bekijk dan uw taxatieverslag via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie. Dit kan met DigiD of eHerkenning. Hebt u deze niet? Vraag het taxatieverslag dan via telefoon (073) 615 54 75, het digitale contactformulier of per post aan. 

WOZ-waardes woningen openbaar

De WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waardes zelf kunt inzien. U hebt zo de mogelijkheid de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. Wilt u de WOZ-waarde weten van een woning? Deze vindt u op de website van het WOZ-waardeloket.

Kopie aanslag/WOZ-beschikking

De waarde van uw woning nodig en u hebt de aanslag niet meer? Via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie of op de landelijke website van het WOZ-waardeloket kunt u de waarde inzien. Wij kunnen u ook een kopie van uw aanslag sturen. Vraag deze telefonisch ((073) 615 54 75) of via het digitale contactformulier aan.

Huurders en de WOZ-waarde

De WOZ-waarde telt mee bij het bepalen van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. De huurder van een sociale huurwoning kan daarom belang hebben bij de WOZ-waarde. Wilt u de WOZ-waarde van uw huurwoning weten? Deze vindt u op de landelijke website van het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde staat niet vermeld op het aanslagbiljet dat u als huurder ontvangt. Soms kan een huurder een eigen WOZ-beschikking krijgen van de gemeente. Meer informatie vindt u in het pdf-bestand over huurders en WOZ-waarde (pdf).

De WOZ-waardes van 2022 zijn vanaf eind februari 2022 bekend.

OZB

OZB (Onroerendezaakbelasting) is een belasting die eigenaren en gebruikers van onroerende zaken moeten betalen. Het tarief van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een pand, betaalt voor het hele jaar.

Tarieven OZB 2022

Woningen en roerende woonruimten:
Eigenaren 0,0731 %  (2021: 0,0783 %)

Gebruikers betalen geen OZB

Niet-woningen en roerende bedrijfsruimten:
Eigenaren 0,3136 %  (2021: 0,3111 %)
Gebruikers 0,2512 %  (2021: 0,2492 %)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens bent met de aanslag OZB en/of WOZ-waarde? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (pdf). Neem bij vragen over de WOZ-waarde of als u vindt dat deze niet juist is, eerst telefonisch contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen dan direct of lossen de kwestie op zonder dat u een bezwaarschrift indient. U belt hiervoor met (073) 615 53 53 tussen 08.30 en 17.00 uur. Dit kan alleen tijdens de eerste 6 weken na ontvangst van uw aanslag.