WOZ/OZB en taxatieverslag

WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle panden in de gemeente vast. Deze waarde heet de WOZ-waarde. Deze delen wij mee met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet. U ontvangt een beschikking als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of niet-woning. Of gebruiker bent van een niet-woning.

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw pand. Voor belastingjaar 2022 gaat het om de marktwaarde op 1 januari 2021 (waardepeildatum). We bepalen de waarde van uw woning door uw pand te vergelijken met panden in de omgeving (pdf) waarvan de verkoopcijfers bekend zijn. De waarde van een niet-woning bepalen we via andere methodes (pdf). Gemiddeld zijn de WOZ-waardes in 2022 voor woningen ongeveer 8,5% hoger dan in 2021. Voor bedrijfspanden is de waarde gemiddeld 0,5% hoger.

De WOZ-waardes van belastingjaar 2023 maken wij eind februari 2023 bekend. Vanaf dan vindt u hier ook meer informatie over de waardeontwikkeling voor dat jaar.

Taxatieverslag

Wilt u de onderbouwing van uw WOZ-waarde weten? Bekijk dan uw taxatieverslag via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie. Dit kan met DigiD of eHerkenning. Hebt u deze niet? Vraag het taxatieverslag dan via telefoon (073) 615 54 75, het digitaal contactformulier of per post aan. 

WOZ-waardes woningen openbaar

De WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waardes zelf kunt inzien. U hebt zo de mogelijkheid de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. Wilt u de WOZ-waarde weten van een woning? Deze vindt u op de website van het WOZ-waardeloket.

Kopie aanslag/WOZ-beschikking

De waarde van uw woning nodig en u hebt de aanslag niet meer? Via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie of op de landelijke website van het WOZ-waardeloket kunt u de waarde inzien. Wij kunnen u ook een kopie van uw aanslag sturen. Vraag deze telefonisch ((073) 615 54 75) of via het digitaal contactformulier aan.

Huurders en de WOZ-waarde

De WOZ-waarde telt mee bij het bepalen van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. De huurder van een sociale huurwoning kan daarom belang hebben bij de WOZ-waarde. Wilt u de WOZ-waarde van uw huurwoning weten? Deze vindt u op de landelijke website van het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde staat niet vermeld op het aanslagbiljet dat u als huurder ontvangt. Soms kan een huurder een eigen WOZ-beschikking krijgen van de gemeente. Meer informatie vindt u in het pdf-bestand over huurders en WOZ-waarde (pdf).

De WOZ-waardes van 2023 zijn vanaf eind februari 2023 bekend.

OZB

OZB (Onroerendezaakbelasting) is een belasting die eigenaren en gebruikers van onroerende zaken moeten betalen. Het tarief van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een pand, betaalt voor het hele jaar.

Tarieven OZB

 EigenarenGebruikers
Woningen en roerende woonruimten0,0712 % (2022: 0,0731 %)N.v.t.
Niet-woningen en roerende bedrijfsruimten0,3257 % (2022: 0,3136 %)0,2609 % (2022: 0,2512 %)

De meeste woningeigenaren betalen in 2023 meer aan ozb. Dit komt doordat in het tarief een inflatiecorrectie en een extra verhoging van 10% is doorberekend.         

Niet eens met de WOZ-waarde?

Vindt u de WOZ-waarde niet juist of hebt u vragen over de waarde? Wij bespreken dit graag met u. Vul hiervoor het digitaal contactformulier in. Een van onze taxateurs neemt dan binnen 10 werkdagen contact met u op. De taxateur beantwoordt uw vragen en blijkt de waarde onjuist, dan past hij/zij deze aan.

U kunt het contactformulier alleen gebruiken tijdens de eerste 6 weken na ontvangst van uw aanslag. 

Wilt u meteen bezwaar maken zonder eerst contact met ons te hebben? Dat kan ook. Op de pagina Bezwaar leest u hoe u dit doet.