Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

WOZ/OZB en taxatieverslag

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw pand. Voor belastingjaar 2018 gaat het om de marktwaarde op 1 januari 2017 (waardepeildatum). We bepalen de waarde van uw woning door uw pand te vergelijken met panden in de omgeving (pdf) waarvan de verkoopcijfers bekend zijn. De waarde van een niet-woning bepalen we via andere methodes (pdf). Gemiddeld zijn de WOZ-waardes in 2018 voor woningen ongeveer 9,0% hoger dan in 2017. Voor bedrijfspanden is de waarde gemiddeld 1,0% hoger.

De WOZ-waardes van belastingjaar 2019 maken wij eind februari 2019 bekend. Vanaf dan vindt u hier ook meer informatie over de waarde-ontwikkeling voor dit jaar.

Taxatieverslag

Wilt u de onderbouwing van uw WOZ-waarde weten? Bekijk dan uw taxatieverslag via de digitale belastingbalie. Dit kan alleen met DigiD. Geen DigiD? Vraag het taxatieverslag dan via (073) 615 54 75, e-mail of per post aan. 

WOZ-waardes woningen openbaar

De WOZ-waardes van woningen zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waardes zelf kunt inzien. U hebt zo de mogelijkheid de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. Wilt u de WOZ-waarde weten van een woning? Deze vindt u via het landelijke WOZ-waardeloket.

Kopie aanslag/WOZ-beschikking

De waarde van uw woning nodig en u hebt de aanslag niet meer? Via de digitale belastingbalie (alleen met DigiD) of het landelijke WOZ-waardeloket kunt u de waarde inzien. Wij kunnen u ook een kopie van uw aanslag sturen. Vraag deze telefonisch ((073) 615 54 75) of e-mail aan.

Huurders en de WOZ-waarde

Vanaf 2016 telt de WOZ-waarde mee bij het bepalen van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. Huurders van sociale huurwoningen hebben daardoor belang bij de WOZ-waarde. Zij kunnen zelf de WOZ-waarde inzien via het landelijke WOZ-waardeloket. Ook kunnen ze een WOZ-beschikking opvragen bij de gemeente. De WOZ-waarde staat niet vermeld op het aanslagbiljet dat huurders ontvangen. De WOZ-waardes van 2019 zijn vanaf eind februari 2019 bekend. Meer informatie vindt u in dit bestand (pdf).

OZB

OZB (Onroerendezaakbelasting) is een belasting die eigenaren en gebruikers van onroerende zaken moeten betalen. Het tarief van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een pand, betaalt voor het hele jaar.

Tarieven OZB 2019

Woningen en roerende woonruimten:
Eigenaren 0,0853 %  (2018: 0,0902%)
Gebruikers betalen geen OZB

Niet-woningen en roerende bedrijfsruimten:
Eigenaren 0,3001 %  (2018: 0,2954%)
Gebruikers 0,2404% (2018: 0,2366 %)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens bent met de aanslag OZB en/of WOZ-waarde? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Neem bij vragen over de WOZ-waarde of als u vindt dat deze niet juist is, eerst telefonisch contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen dan direct of lossen de kwestie op zonder dat u een bezwaarschrift indient. U belt hiervoor met (073) 615 53 53 tussen 9.00 en 14.00 uur. Dit kan alleen tijdens de eerste 6 weken na ontvangst van uw aanslag.