Ontwerpbestemmingsplan Burgemeester Jonkheer von Heijdenlaan 8

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een verzoek ontvangen om de bestemming van het kavel ten zuiden van de Burgemeester Jonkheer von Heijdenlaan te veranderen. De aanvragers willen de mogelijkheid om op het kavel één vrijstaande woning te bouwen.

De locatie valt binnen het bestemmingsplan ‘Kanaalpark. Het kavel heeft de bestemming ‘Wonen” met de aanduiding “waarde archeologie en groenblauwe mantel”. Het westelijk deel van het perceel waar de woning komt te staan heeft de bestemming “Natuur”. Om het plan mogelijk te maken, is een gedeeltelijke aanpassing van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.

In het Kanaalpark willen we een groot stuk natuur maken.  Doordat we een deel van de kavel aanpassen naar natuur valt deze woning goed binnen deze wens.

Onderdeel van dit plan is dat we stukken agrarische grond in het kanaalpark omzetten naar natuur. Dit om de natuur in het kanaalpark te versterken. Deze gronden liggen ten noorden van het Hooghemaal en zuidelijk tussen het Hooghemaal en de Intratuin in. Alle percelen sluiten aan op de natuur langs de Rosmalense Aa.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 18 september zes weken ter inzage.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 15339369.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd zal worden geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij Marinus van Sluisveld, tel. (06) 256 88 160.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.