Coudewater (landgoed en boszone)

Vaststelling bestemmingsplan Coudewater (landgoed en boszone) en beeldkwaliteitplan

Op 4 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Coudewater (landgoed en boszone)’ en beeldkwaliteitplan vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het landgoed mogelijk met respect voor de monumentale waarden van gebouwen, bomen en groenstructuren.

In het bestemmingsplan is dit bereikt door bouwmogelijkheden fors te beperken, monumentale en structuurbepalende bomen te beschermen en de gebruiksmogelijkheden van te behouden monumentale en beeldbepalende panden te verruimen. Daarnaast worden mogelijkheden geboden voor de bouw van maximaal 408 nieuwe (zorg)woningen op de delen van het landgoed die minder waardevol zijn.

Het plangebied bestaat uit het Landgoed Coudewater en ligt ten zuiden van Rosmalen in de oksel van de A59 en de Berlicumseweg. De grenzen van het bestemmingsplan zijn als volgt: de rijksweg A59 aan de noordkant, de Berlicumseweg aan de westkant, de Groote Wetering aan de zuidkant en aan de oostkant de nieuwe golfbaan. Ook de boszone ten noorden van de Peter de Gorterstraat tot aan de kom van Maliskamp is onderdeel van het plangebied.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het beeldkwaliteitplan liggen voor 6 weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen  (hier kunt u ook de originele bestanden vinden). Het Beeldkwaliteitplan vindt u onderaan deze pagina.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Tegen het beeldkwaliteitplan kan geen beroep worden ingesteld.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.