Uitwerkingsplan De Groote Wielen - 3e Klooster

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november het uitwerkingsplan ”De Groote Wielen – 3e Klooster” vastgesteld. Het plangebied ligt in de zuidoost oksel van de rotonde Vlietdijk en Het Hooghemaal. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 102 nieuwe appartementen mogelijk

Schetsmatig bouwplan

Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

U vindt het besluit met bijbehorende stukken ook op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de originele bestanden vinden).

Beroep tegen het uitwerkingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het uitwerkingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpuitwerkingsplan ingediend.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde uitwerkingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen..