Ontwerpbestemmingsplan Ertveldplas Noord

Luchtfoto Ertveldplas Noord woonbotenHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brabantbad’ (NL.IMRO.0796.0002264-1301) met ingang van 30 januari 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de Ertveldplas. Dit bestemmingsplan betreft de uitwerking van het op 11 juli 2017 door de gemeenteraad genomen besluit over een oplossingsrichting voor de woonboten aan de Ertveldplas. Dit bestemmingsplan biedt woonbootbewoners aan de Ertveldplas (hoofdbewoners) de mogelijkheid om op een deel van de plas (tijdelijk) te kunnen blijven wonen op basis van een persoonsgebonden overgangsrecht.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen.

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13511416.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer T. Habraken (afdeling Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw), telefoonnummer: (073) 615 56 26.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.