Ontwerpbestemmingsplan Helftheuvelpassage 90 en Boschmeerplein 3-7

‘Helftheuvelpassage 90 en Boschmeerplein 3-7’ (NL.IMRO.0796.0002503-1301) met ingang van 18 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen op twee locaties, namelijk Helftheuvelpassage 90 en Boschmeerplein 3-7.

Met dit plan willen we zorgdragen voor een goede spreiding van supermarkten in De Schutskamp. Dit doen we door op de locatie Boschmeerplein 3-7 een mogelijkheid voor een supermarkt te verwijderen uit het bestemmingsplan en op de locatie Helftheuvelpassage 90 de mogelijkheid aan te passen en te verkleinen, conform het detailhandelsbeleid.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 14383481.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Chris van Asselt, tel. 06-31142438.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.