Hervensebaan 1, voorontwerpbestemmingsplan

ABB Ontwikkeling B.V. wil het voormalige kantoorgebouw van KPN aan de Hervensebaan transformeren naar een woongebouw en ze wil aan de Bruistensingel een nieuwe vleugel bouwen. In totaal wil ABB Ontwikkeling B.V. hier maximaal 275 woningen mogelijk maken. Omdat dit plan niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hervensebaan 1’ ligt met ingang van 12 november 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Inloopavond

Op 27 november 2018 is er een inloopavond over dit plan. Deze vindt plaats in het voormalige kantoorgebouw van KPN zelf (Hervensebaan 1) van 18.30 tot 20.00 uur. U kunt binnen deze tijd binnenlopen wanneer het u uitkomt. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente en ABB Ontwikkeling B.V. aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er wordt geen presentatie gegeven.

Wilt u reageren?

Iedereen kan in de periode dat het plan ter inzage ligt schriftelijk of mondeling op het plan reageren. Wilt u reageren op dit voorontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8426190.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie).
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer L.J.A. Erps, tel. (073) 615 57 28.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen.