Bestemmingsplan Buitengebied Noord en Kloosterstraat ontwerpwijzigingsplan Kruisstraat 9 – 9a Rosmalen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Kruisstraat 9 – 9a te Rosmalen’ (NL.IMRO.0796.0002478-1301) met ingang van 10 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen aan de Kruisstraat nr. 9 – 9a te Rosmalen. Het plan voorziet in de wijziging van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming, waarbij mobiele paardenboxen worden verhuurd.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpwijzigingsplan? 

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 10945078.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer C.Dortmans, tel. (073) 615 5331. In verband met het coronavirus heeft het de voorkeur zienswijzen schriftelijk in te dienen. Mondelinge zienswijzen kunnen op dit moment enkel telefonisch plaatsvinden.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen, neem dan contact op met de heer C. Dortmans, tel. (073) 6155331. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.