Ga naar de inhoud

Mozartsingel 3

Plan

Dit initiatief heeft betrekking op de voormalige schoollocatie aan de Mozartsingel 3 te 's-Hertogenbosch. Het is de bedoeling om het bestaande gebouw te slopen en te vervangen voor een kleinschalig initiatief voor maximaal 18 woonzorgappartementen. Omdat dit plan niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Coördinatieregeling

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning op basis van de gemeentelijke Coördinatieverordening, en de wettelijke grondslag voor de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening, tegelijkertijd ter inzage te leggen.

Rectificatie terinzagelegging

Er is gebleken dat bij de eerdere bekendmaking niet alle stukken analoog ter inzage hebben gelegen. Hierdoor is het noodzakelijk om de stukken opnieuw ter inzage te leggen. De stukken liggen vanaf 29 juli 2019 gedurende zes weken opnieuw ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Het ontwerpbestemmingsplan vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina. De ontwerp omgevingsvergunning vindt u via de link onderaan deze pagina.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8623526.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier. (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw Scholten, tel. (073) 615 3251.

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvergunning?

  • U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: het college van burgemeester en wethouder van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch;
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw van Vark, tel. (073) 615 5494.