Oranje Nassaustraat 1B-1H

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een verzoek binnengekregen om de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Oranje Nassaustraat 1B-1H te slopen en vervangen voor zeven woningen; zes appartementen en één maisonnette.

Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voor het plan is het voeren van een uitgebreide afwijkingsprocedure nodig.

Ter voorbereiding daarop voert de gemeente een inspraakprocedure. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om op het plan te reageren. De concept ruimtelijke onderbouwing en het concept bouwplan liggen volgens de gemeentelijke Inspraakverordening vanaf 26 november 2018 vier weken ter inzage in het Stadskantoor.

Tijdens de inspraaktermijn vindt op 4 december een inloopavond over het bouwplan plaats.

Wilt u reageren? 

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke onderbouwing?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van 
  • ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8211735.
  • Ook is het mogelijk  uw inspraakreactie in te dienen via het digitale formulier met DigiD.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw M. Scholten, tel. (073) 615 3251.

De ruimtelijke onderbouwing ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze onderaan deze pagina bij downloads.