Wijzigingsplan en omgevingsvergunning ‘Orthen 53A’ ’s-Hertogenbosch

Verbeelding en tekening van de twee bouwblokken aan Orthen 53a

Het wijzigingsplan “Orthen 53A” is door het college van burgemeester en wethouders tijdens de vergadering van 11 juli 2023 gewijzigd vastgesteld en ligt met ingang van 24 juli 2023 gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied ligt in de wijk Orthen, ten noorden van het stadscentrum. Het perceel wordt omsloten door de Pater Werenfriedstraat aan de noordzijde, de Hambakenweg aan de oostzijde, de weg Orthen aan de zuid- en westzijde. Het bouwplan omvat de realisatie van 19 nieuwe sociale huurwoningen in een appartementencomplex. Het gebouw bestaat uit twee bouwblokken waarbij het westelijke deel twee bouwlagen krijgt en het oostelijk deel 3 bouwlagen. Deze bouwblokken worden met elkaar verbonden door een galerij op de eerste en tweede verdieping. Het bouwblok wordt omgeven door een groene inrichting en krijgt daarnaast 20 parkeerplaatsen. De inrit voor de parkeerplaatsen komt te liggen aan de Orthen.

Ter inzage

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken via de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Wilt u de ontwerp omgevingsvergunning ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe u dat doet.

Beroep tegen het bestemmingsplan

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan en/of de omgevingsvergunning? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college pas bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.