Ontwerpbestemmingsplan Van Rijckevorselweg 4

Het plangebied betreft het perceel Van Rijckevorselweg 4 te Vinkel en is kadastraal bekend als gemeente Nuland, sectie E, nummers 2826, 2827 en 2660 (gedeeltelijk). Het perceel omvat momenteel een agrarisch bouwvlak met mogelijkheid voor intensieve veehouderij. Dit bestemmingsplanplan maakt de bedrijfsverplaatsing van een veetransportbedrijf naar de locatie Van Rijckevorselstraat 4 mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Rijckevorselweg 4’ ligt met ingang van 19 december 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 14479814.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook via de volgende URL te bereiken: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij A.M.J.R. van der Linden, tel. 06 - 46 97 13 62.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).