Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan Van Rijckevorselweg 4 (herstelbesluit)

Luchtfoto van het plangebied Van Rijckevorselweg 4

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2023 een herstelbesluit heeft genomen waarmee het bestemmingsplan ‘Van Rijckevorselweg’ gewijzigd is vastgesteld.

Het plangebied is gelegen aan de Van Rijckevorselweg 4 in Vinkel, ten zuiden van de afrit 51 Nuland (Rijksweg A59). De Van Rijckevorselweg is de doorgaande weg tussen de kernen Nuland en Vinkel. Het plangebied grenst aan de noordoostzijde aan de Van Rijckevorselweg, verder wordt het plangebied omsloten door agrarische percelen. Het primaire bestemmingsplan maakt de vestiging van een niet-agrarisch bedrijf (transport) mogelijk.

In het bestemmingsplan zat een fout. In de planregels van het bestemmingsplan werd naar onjuiste artikelen verwezen. Om te voorkomen dat door de onjuiste artikelverwijzingen in de toekomst niet aan de vereiste parkeerregels kan worden voldaan, diende deze artikelen te worden hersteld. In het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan zijn nu de juiste artikelverwijzingen opgenomen.

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan kunt u vanaf 27 december 2023 zes weken inzien in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.  De stukken kunt u ook vinden op de website van Ruimtelijke Plannen.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

U kunt alleen tegen dit herstelbesluit beroep instellen als u belanghebbende bent. U kunt ook alleen beroep indienen tegen de daadwerkelijke inhoud van het herstelbesluit.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.