Ga naar de inhoud

Voorontwerpbestemmingsplan Zuiderparkweg

Aan de Zuiderparkweg komt op termijn nieuwbouw; één gebouw met sociale huurwoningen en één woonzorgcomplex met een hostelfunctie. Woningcorporatie Zayaz, zorginstelling Reinier van Arkel en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen aan de realisatie hiervan.

Omdat dit plan niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zuiderparkweg’ ligt met ingang van 6 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Reageren op dit plan

U kunt van 6 mei tot en met 17 juni 2019 reageren. Dat moet schriftelijk of mondeling en kan als volgt:

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘sHertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8814281.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.shertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie).
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel naar het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel (073) 615 56 04

Inloopavond

Wilt u meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan? Kom dan langs op de inloopavond.

Waar: BBS Nieuw Zuid aan de Jac. van Looystraat 5 te ’s-Hertogenbosch
Tijdstip: 15 mei 2019 van 17.00 tot 19.30 uur.

Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt binnen deze tijd binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er wordt geen presentatie gegeven.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op deze internetsite (in onderstaande link) of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alle informatie over de nieuwbouwplannen is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/zuiderparkweg.

Informatie over het voorbereidingsbesluit Zuiderparkweg vind u op deze pagina.