Bodemonderzoek

Bodeminformatie aanvragen

Bent u op zoek naar bodeminformatie voor onderzoek van de bodem, graafwerkzaamheden of bijvoorbeeld aan- of verkoop van een perceel? Bodeminformatie kunt u aanvragen door een bericht te sturen naar afdeling Leefomgeving via het digitaal contactformulier. Wij streven er naar om binnen 5 werkdagen de bij ons beschikbare informatie toe te sturen. Deze gegevens krijgt u via e-mail.

Locatiecode

De bij ons beschikbare gegevens zijn per locatie vastgelegd in ons bodeminformatie-systeem. Voor een eenvoudige afhandeling vragen wij u dan ook de betreffende ‘locatiecode(s)’ aan te geven. Op de website van Bodemloket kunt u deze locatiecodes opzoeken. Het gaat om de codes beginnend met DB of NB (bijv. DB079600001).

Geen locatiecode

Is er op uw perceel geen locatiecode zichtbaar op de kaart van Bodemloket? Dan hebben wij geen gegevens van eerdere bodemonderzoeken beschikbaar van uw perceel. Wel kan het zijn dat we informatie hebben over bijvoorbeeld oude ondergrondse brandstoftanks of bedrijfsactiviteiten die invloed kunnen hebben gehad op de kwaliteit van de grond.

Grondverzet en algemene kwaliteit van de bodem

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samen met de regio Brabant Noord een Nota bodembeheer (pdf) en bodemkwaliteitskaart (pdf) opgesteld. Hiermee hebben we met de gehele regio zoveel mogelijk dezelfde regels over de bodem, het graven in grond en het hergebruiken van grond.

Eventuele vragen over werkzaamheden in grond etc. kunt u ook stellen via het digitaal contactformulier.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek in de bodem van gemeente ’s-Hertogenbosch vertelt ons veel over hoe de mensen vroeger leefden. Voor bodemingrepen of wijzigingen van archeologische rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten is een vergunning nodig. Meer informatie vindt u op de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

Oorlogsresten in de bodem

In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werden talloze explosieven gebruikt, waarvan sommige nooit zijn afgegaan. Deze niet-ontplofte oorlogsresten, zoals vliegtuigbommen en overige munitie, bevinden zich mogelijk ook in de (water)bodem binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hoewel de kans op (spontane) explosies zeer klein is, is het van belang te weten waar mogelijke explosieven zich bevinden. Kijk voor meer informatie en de bommenkaart op de pagina Oorlogsresten.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.