Bodemonderzoek

Bodeminformatie aanvragen

Bent u op zoek naar bodeminformatie voor onderzoek van de bodem, graafwerkzaamheden of bijvoorbeeld aan- of verkoop van een perceel? Bodeminformatie kunt u aanvragen door een bericht te sturen naar afdeling Leefomgeving via het digitaal contactformulier. Wij streven er naar om binnen 5 werkdagen de bij ons beschikbare informatie toe te sturen. Deze gegevens krijgt u via e-mail.

Locatiecode

De bij ons beschikbare gegevens zijn per locatie vastgelegd in ons bodeminformatie-systeem. Voor een eenvoudige afhandeling vragen wij u dan ook de betreffende ‘locatiecode(s)’ aan te geven. Op de website van Bodemloket kunt u deze locatiecodes opzoeken. Het gaat om de codes beginnend met DB of NB (bijv. DB079600001).

Geen locatiecode

Is er op uw perceel geen locatiecode zichtbaar op de kaart van Bodemloket? Dan hebben wij geen gegevens van eerdere bodemonderzoeken beschikbaar van uw perceel. Wel kan het zijn dat we informatie hebben over bijvoorbeeld oude ondergrondse brandstoftanks of bedrijfsactiviteiten die invloed kunnen hebben gehad op de kwaliteit van de grond.

Kwaliteit van de grond

In aanvulling op de bodeminformatie geeft de bodemkwaliteit een indicatie van de te verwachten kwaliteit van de grond. De bodemkwaliteit kunt u online raadplegen via Geoportal. Klik op de kaartlaag ‘Bodemkwaliteit’.

Grondverzet en algemene kwaliteit van de bodem

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samen met de regio Brabant Noord een Nota bodembeheer (pdf) en bodemkwaliteitskaart (pdf) opgesteld. Hiermee hebben we met de gehele regio zoveel mogelijk dezelfde regels over de bodem, het graven in grond en het hergebruiken van grond.

De bodemkwaliteitskaart kunt u online raadplegen via Geoportal. Klik op de kaartlaag ‘Bodemkwaliteit’. Deze kaart bestaat uit verschillende deelkaarten.

De ontgravingskaart geeft een verwachting van de kwaliteit van de grond. Het gaat hier om de gemiddelde kwaliteit binnen een gebied. Om verschillende redenen kan de kwaliteit op perceelsniveau zowel negatief als positief afwijken. De ontgravingskaart kunt u online raadplegen via Geoportal. Klik op de kaartlaag ‘Bodemkwaliteit’ en vervolgens ziet u de ontgravingskaarten.

De toepassingskaart geeft weer aan welke kwaliteit grond moet voldoen die opgebracht wordt. Als grond ergens wordt toegepast moet dit minimaal voldoen aan de kwaliteitsklasse zoals is aangegeven op de kaart. De toepassingskaart kunt u online raadplegen via Geoportal. Klik op de kaartlaag ‘Bodemkwaliteit’ en vervolgens ziet u de toepassingskaarten.

Eventuele vragen over werkzaamheden in grond etc. kunt u ook stellen via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.