Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gelukkig groeien veel kinderen gezond en veilig op tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. En als er wat extra’s nodig is bij het opvoeden en opgroeien, gaan we ervanuit dat u eerst zelf kijkt wat u kunt doen. Misschien zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) mensen om u te ondersteunen? Als u meer ondersteuning denkt nodig te hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Waar kunt u terecht?

Hebt u algemene vragen of zorgen over (het gedrag en de ontwikkeling van) uw kind? Stel deze aan jeugdprofessionals die uw kind al kennen. Denk aan medewerkers van het consultatiebureau, de leerkracht op school of uw huisarts. Is dit niet voldoende en is er meer hulp nodig? Neem dan contact op met Koo. Zij zorgen ervoor dat u op de juiste plek terechtkomt. U kunt namelijk zonder verwijzing, gratis terecht bij bijvoorbeeld Farent, MEE, de GGD of Humanitas.

Bent u professional? Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Koo.

Is meer nodig?

Het kan zijn dat uit het gesprek blijkt dat meer onderzoek en/of gespecialiseerdere hulp nodig is. Of het is nog niet duidelijk welke hulp in uw situatie het beste is. De medewerker van Koo meldt u dan aan bij de afdeling Jeugd. Een medewerker van deze afdeling zal onderzoek doen naar uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen.

Hulp bij het regelen

U hebt altijd één of meerdere gesprekken met een medewerker van de gemeente. Misschien vindt u het fijn als iemand u daarbij helpt. Dat kan een familielid of vriend zijn. Er is ook onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk. Dit is iemand die u helpt bij het voorbereiden. Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met u mee. Hij of zij adviseert u over de mogelijkheden en oplossingen. Ook kan deze persoon met u meegaan naar afspraken of helpen met het aanvragen van zorg en invullen van formulieren.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Zij kunnen u adviseren over passende onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor meer informatie kijk op de website van Koo.

Onderzoek

De medewerker doet onderzoek naar uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen. U hebt één of meerdere gesprekken met de medewerker van de gemeente. Als dat nodig is, neemt de medewerker contact op met school of bijvoorbeeld de jeugdhulpaanbieder waar u of uw kind al hulp ontvangt. De uitkomsten van het onderzoek legt de medewerker vast in het onderzoeksplan. Het kan zijn dat u zelf aan de slag kunt met de tips en uitkomsten. Bijvoorbeeld met hulp van Farent of MEE. Of u krijgt het advies om zich bijvoorbeeld bij de Wmo of de zorgverzekering te melden.

Als gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, kunt u met gebruik van het onderzoeksplan een aanvraag jeugdhulp indienen. De medewerker besluit namens het college of gespecialiseerde hulp wordt toegekend. Meer informatie over het onderzoek leest u in de infographic ‘Hoe pakken we samen uw hulpvraag op?’ (pdf).

Hulp in natura of pgb

Als u gespecialiseerde hulp krijgt toegekend, moet de ondersteuning worden geregeld. In de meeste gevallen kiest u samen met de medewerker een zorgaanbieder. De gemeente regelt en betaalt in dat geval voor u de gecontracteerde aanbieder. We noemen dat hulp in natura. De gemeente koopt deze hulp in samen met de andere gemeenten in de regio Noordoost Brabant. Het kan ook zijn dat u zelf de hulp wilt regelen de administratie daarvoor doen. U kunt dan vragen om een pgb (persoonsgebonden budget). De medewerker onderzoekt in dat geval of u in staat bent een pgb te beheren. Wat het beste bij u past bespreken we bij het opstellen van het onderzoeksplan.

Brief met besluit

Als de gemeente een besluit heeft genomen, krijgt u een brief. Dat heet een beschikking. Daarin staat dat u een jeugdhulpaanbieder mag benaderen, welke hulp u kunt vragen en voor welke periode. Bij een pgb staat hierin welk bedrag is toegekend en waar het aan besteed moet worden. Bewaar die brief goed. Er staat ook in wat u moet doen als er iets verandert in uw situatie.

Verordening Jeugdhulp

De regels en werkwijze van de Gemeente ’s-Hertogenbosch voor het aanvragen, beoordelen en toekennen van Jeugdhulp zijn vastgelegd in de Verordening Jeugdhulp. Bekijk ook Besluit nadere regels Jeugdhulp.

Hulp nodig op meerdere terreinen

Hebt u op meerdere gebieden hulp nodig en overziet u de situatie niet? Bijvoorbeeld omdat problemen hebt met uw geldzaken, opvoeding, zorg voor uzelf, uw partner en/of woon- of werksituatie? Dan kan een regisseur van de gemeente u helpen. Het is namelijk niet altijd handig om alle hulp tegelijkertijd in te zetten. Na het oplossen van één of meerdere knelpunten bekijkt u steeds in welke volgorde en waarmee u het best geholpen bent. Totdat u aangeeft dat u het zelf weer overziet. Meer informatie over hoe een regisseur van de gemeente u kan helpen leest u in de infographic ‘Hoe kan een regisseur u helpen?’ (pdf).

Veilig thuis

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring is het belangrijk dat u actie onderneemt. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Of het alleen een vermoeden is of dat u het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Veilig thuis is hét meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op veiligthuis.nl leest u er meer over. U kunt ook het landelijke nummer (0800) 2000 bellen voor hulp of advies. Bel in levensbedreigende situaties altijd 112.

Kinderen en armoede

Sommige kinderen groeien op in een gezin met financiële problemen. Kijk op de pagina Bijzondere bijstand of op de website van Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch voor meer informatie over de mogelijkheden.

Klacht/vertrouwenspersoon

Soms bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u behandelt. In deze situatie kunt u een klacht indienen. Komt u er niet uit met uw contactpersoon bij de gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor problemen die u met de organisatie hebt waarvan u jeugdhulp ontvangt. De vertrouwenspersoon is neutraal en alles wat u vertelt blijft geheim. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is gratis. Voor een afspraak neemt u contact op met Zorgbelang (088) 555 10 00. Of u vult het contactformulier in op de website van AKJ.

Uw privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die we van u krijgen. De gemeentelijke medewerker mag alleen met uw toestemming informatie delen met anderen. U ondertekent vooraf een formulier waarop u aangeeft welke informatie we met wie mogen delen.

Fraude melden

Zorg en ondersteuning kosten veel geld. We willen dat het geld alleen besteed wordt aan mensen en organisaties die er recht op hebben. Helaas wordt er soms op een oneerlijke manier voordeel gehaald uit de gezondheidszorg. Door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld als zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt.

Kent u iemand die fraudeert? Of hebt u een vermoeden? Meld het dan via dit digitaal formulier. Melden kan anoniem.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.