WOZ/OZB en taxatieverslag

WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle panden in de gemeente vast. Deze waarde heet de WOZ-waarde. Deze delen wij mee met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet. U ontvangt een beschikking als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of niet-woning. Of gebruiker bent van een niet-woning.

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw pand. Voor belastingjaar 2023 gaat het om de marktwaarde op 1 januari 2022 (waardepeildatum). We bepalen de waarde van uw woning door uw pand te vergelijken met panden in de omgeving (pdf) waarvan de verkoopcijfers bekend zijn. De waarde van een niet-woning bepalen we via andere methodes (pdf). Gemiddeld zijn de WOZ-waardes in 2023 voor woningen ongeveer 19% hoger dan in 2022. Voor bedrijfspanden is de waarde gemiddeld 2% hoger.

Uitleg over de waardeontwikkeling van woningen én de invloed van de huidige dalende woningmarkt op de WOZ-waarde vindt u in deze folder Waardeontwikkeling woningen in ’s-Hertogenbosch (pdf). De Waarderingskamer (de toezichthouder op de Wet WOZ) geeft hierover ook uitleg in een korte video op de website van de Waarderingskamer.

Taxatieverslag

Wilt u de onderbouwing van uw WOZ-waarde weten? Bekijk dan uw taxatieverslag via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie. Dit kan met DigiD of eHerkenning. Hebt u deze niet? Vraag het taxatieverslag dan via telefoon (073) 615 54 75, het digitaal contactformulier of per post aan.

WOZ-waardes woningen openbaar

De WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waardes zelf kunt inzien. U hebt zo de mogelijkheid de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. Wilt u de WOZ-waarde weten van een woning? Deze vindt u op de website van het WOZ-waardeloket.

Kopie aanslag/WOZ-beschikking

Heeft u de waarde van uw woning nodig en u hebt de aanslag niet meer? Via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie of op de landelijke website van het WOZ-waardeloket kunt u de waarde inzien. Wij kunnen u ook een kopie van uw aanslag sturen. Vraag deze telefonisch, (073) 615 54 75, of via het digitaal contactformulier aan.

Huurders en de WOZ-waarde

De WOZ-waarde telt mee bij het bepalen van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. De huurder van een sociale huurwoning kan daarom belang hebben bij de WOZ-waarde. Wilt u de WOZ-waarde van uw huurwoning weten? Deze vindt u op de landelijke website van het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde staat niet vermeld op het aanslagbiljet dat u als huurder ontvangt. Soms kan een huurder een eigen WOZ-beschikking krijgen van de gemeente. Meer informatie vindt u in het bestand over huurders en WOZ-waarde (pdf).

De WOZ-waardes van 2023 zijn vanaf eind februari 2023 bekend.

OZB

OZB (Onroerendezaakbelasting) is een belasting die eigenaren en gebruikers van onroerende zaken moeten betalen. Het tarief van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een pand, betaalt voor het hele jaar.

Eigenaren Gebruikers
Woningen en roerende woonruimten 0,0712 % (2022: 0,0731 %) N.v.t.
Niet-woningen en roerende bedrijfsruimten 0,3257 % (2022: 0,3136 %) 0,2609 % (2022: 0,2512 %)

De meeste woningeigenaren betalen in 2023 meer aan ozb. Dit komt doordat in het tarief een inflatiecorrectie en een extra verhoging van 10% is doorberekend.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.