WOZ/OZB en taxatieverslag

WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle panden in de gemeente vast. Deze waarde heet de WOZ-waarde. Deze delen wij mee met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet.

Uitlegvideo’s WOZ-waarde

In een 4-tal korte video’s geven wij u uitleg over de belangrijkste zaken van de WOZ. Deze bekijkt u op de pagina met uitlegvideo’s over de WOZ-waarde.

Foto van een vrouw die door de wijk loopt waarbij de tekst staat 'Wat is de WOZ-waarde?'

Niet eens met de WOZ-waarde?

Vindt u de WOZ-waarde niet juist of hebt u vragen over de waarde? Wij bespreken dit graag met u. Vul hiervoor het contactformulier in. Een van onze taxateurs neemt dan binnen 4 weken contact met u op. De taxateur beantwoordt uw vragen en blijkt de waarde onjuist, dan past hij/zij deze aan.

Kunnen wij u op die manier niet helpen? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Op uw verzoek zetten we uw contactformulier eenvoudig om naar een formeel bezwaar of u dient zelf een bezwaarschrift in.

Let op! U kunt het contactformulier alleen gebruiken tijdens de eerste 6 weken na ontvangst van uw aanslag. Voor de aanslagen die wij eind februari hebben verstuurd, is deze periode van 6 weken voorbij. Het formulier is daarom nu niet beschikbaar.

Contactformulier niet beschikbaar

Wilt u meteen formeel bezwaar maken zonder eerst contact met ons te hebben? Dat kan ook. Op de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen leest u hoe u dit doet. Er zijn WOZ-bureaus die aanbieden om bezwaar voor u te maken. Het is echter beter om dit zelf te doen. Zelf bezwaar indienen is namelijk altijd gratis en eenvoudig. En de kans dat aan u bezwaar wordt tegemoet gekomen is groter. Lees in deze infographic (pdf) waarom dat is.

Dit is de WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning of pand. Voor 2024 is dit de marktwaarde op de waardepeildatum 1 januari 2023. De WOZ-waarde is dus het bedrag dat uw woning zou moeten opbrengen wanneer u het op 1 januari 2023 had verkocht.

Zo bepalen wij de WOZ-waardes

Woning

We bepalen de waarde van uw woning door uw woning te vergelijken met woningen in de omgeving waarvan de verkoopcijfers bekend zijn. Hoe doen we dit?

  • We verzamelen de objectkenmerken van alle woningen. Deze kenmerken zijn o.a. het type woning, de grootte van de woning, de bijgebouwen, de grootte van het perceel, het bouwjaar, de staat van onderhoud en de locatie.
  • We verzamelen & analyseren alle verkooptransacties van woningen in onze gemeente.
  • Bovenstaande gegevens verwerken we in een geautomatiseerd taxatiesysteem. Dit taxatiesysteem bepaalt vervolgens voor alle woningen een WOZ-waarde.
  • Onze taxateurs controleren uitgebreid de WOZ-waardes en passen deze indien nodig aan.

 

Een uitgebreidere uitleg vindt u in de folder Taxatiemethodiek woningen (pdf).

Gemiddeld zijn de WOZ-waardes in 2024 voor woningen ongeveer 2% hoger dan in 2023.

Niet-woning

Niet-woningen taxeren we op de waarde in het economisch verkeer of de gecorrigeerde vervangingswaarde. In de folder Taxatiemethodiek niet-woningen (pdf) vindt u een uitgebreidere uitleg.

Gemiddeld zijn de WOZ-waardes in 2024 voor niet-woningen/bedrijfspanden 2,5% hoger, dan in 2023.

Taxatieverslag; zo hebben wij uw WOZ-waarde bepaald

Wilt u weten hoe wij de WOZ-waarde van uw woning hebben bepaald? In het taxatieverslag vindt u o.a. de kenmerken van uw woning én de kenmerken, het verkoopcijfer en de WOZ-waarde van 3 vergelijkbare woningen.

Het taxatieverslag bekijkt u:

Tarieven Onroerende-zaakbelasting

Onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting die eigenaren en gebruikers van onroerende zaken betalen. Hoeveel OZB u betaalt, hangt af van het soort pand, de WOZ-waarde van uw pand en het tarief van de OZB. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Eigenaren Gebruikers
Woningen en roerende woonruimten 0,0757 % (2023: 0,0712 %) N.v.t.
Niet-woningen en roerende bedrijfsruimten 0,3447 % (2023: 0,3257 %) 0,2761 % (2023: 0,2609 %)

Hebt u een woning met een WOZ-waarde van € 350.000,-? Dan betaalt u € 350.000,- x 0.0757% is € 264,95 aan OZB.

De meeste woningeigenaren betalen in 2024 meer aan ozb. Dit komt doordat in het tarief een inflatiecorrectie is doorberekend.

Veelgestelde vragen

Kan ik de WOZ-waardes van andere woningen inzien?

De WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waardes zelf kunt inzien. U hebt zo de mogelijkheid de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. Wilt u de WOZ-waarde weten van een woning? Deze vindt u op de website van het WOZ-waardeloket.

Ik ben mijn aanslag kwijt, wat moet ik doen?

Heeft u de waarde van uw woning nodig en u hebt de aanslag niet meer? Via onze (beveiligde website) digitale belastingbalie of op de landelijke website van het WOZ-waardeloket kunt u de waarde inzien. Wij kunnen u ook een kopie van uw aanslag sturen. Vraag deze telefonisch, (073) 615 54 75, of via het digitaal contactformulier aan.

Ik ben huurder, mag ik de WOZ-waarde weten?

Ja, dat mag. De WOZ-waarde van uw huurwoning vindt u op de landelijke website van het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde staat niet vermeld op het aanslagbiljet dat u als huurder ontvangt.

Sociale huurwoningen

De WOZ-waarde telt mee bij het bepalen van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. De huurder van een sociale huurwoning kan daarom belang hebben bij de WOZ-waarde. Soms kan een huurder een eigen WOZ-beschikking krijgen van de gemeente. Meer informatie vindt u in het bestand over huurders en WOZ-waarde (pdf).

Krijg ik een WOZ-beschikking?

U krijgt een WOZ-beschikking als u op 1 januari:

  • Eigenaar bent van een woning of niet-woning (bv. bedrijfspand);
  • Gebruiker bent van een niet-woning.

 

Zijn er meerdere eigenaren of gebruikers? Dan ontvangt slechts 1 van de eigenaren of gebruikers de beschikking.

Ik ga mijn woning na 1 januari verkopen. Krijg ik OZB terug?

Nee. Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een pand, betaalt voor het hele jaar OZB aan de gemeente.

Bij verkoop van uw pand verrekent de notaris veelal de OZB met de nieuwe eigenaar. Vraag dit altijd even bij de notaris na.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.